👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رشد جمعیت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

ارتباط با ما

دانلود


رشد جمعیت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :13
سال انتشار :1394
چکیده
رابطه ی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی تا مدتها از لحاظ نظری و تجربی توسط اقتصاددانان مختلف، تجزیه و تحلیل شده است.برخی از اقتصاددانان بر این باورند که رشد سریع جمعیت مانع رشد اقتصادی است درحالی که برخی دیگر اعتقاد دارند که رشدجمعیت باعث رشد اقتصادی است. از طرف دیگر وجود تورم بالا، هزینههای زندگی را افزایش داده و لذا تشکیل سرمایهی فیزیکی و انسانی را تحت الشعاع قرار میدهد و از این طریق رشد اقتصادی را متأثر میسازد. جمعیت کشور ما، پس از تقریباً دو دهه رشد سریع و شاید بهتر است گفته شود رشد شتابان، چند سالی است که آهنگ ملایمتری را تجربه میکند. گروهی از دستاندرکارانمسائل اجتماعی که رشد سریع جمعیت را ریشه تمام نابسامانیهای اقتصادی و سد محکمی در مقابل توسعه میپنداشتند، ظاهراً باید به این نتیجه رسیده باشند که مشکل رشد شتابان جمعیت از سر راه توسعه اقتصادی کشور برداشته شده است و در نتیجه باید در انتظار شکوفائی سریع اقتصاد کشور باشیم. اما واقعگرایانهتر آن است که بررسی شود کندی رشد اقتصادی کشور تا چه اندازه معلولسرعت رشد جمعیت بوده است تا روشن شود با افول رشد شتابان جمعیت کشور، چه انتظاراتی میتوان داشت. نتایج برخی از تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رشد جمعیت از لحاظ آماری دارای اثرگذاری منفی و معنادار و توان دوم رشد جمعیت از لحاظ آماری دارای اثر گذاری مثبت و معنادار بر شاخص تولید ناخالص داخلی میباشد واقعیت آن است که اگر جمعیت نه بهمثابه یک عامل ایستا، بلکه بهعنوان یک پدیده پویا نگریسته شود، پی بردن به این واقعیت دشوار نخواهد بود که رشد سریع جمعیت در سالهای گذشته آثار و تبعاتی داشته است که هنوز همچنان پابرجا است .
واژگان کلیدی
نفوس، مردم و جمعیت

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان کهگیلویهدانلود پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نورپاورپوینت مبانی جامعه شناختی برنامه ریزی درسیخوشه‌بندی فازی داده‌ها بر اساس منطق فازی WORDدانلود لایه shapefile نقاط شهری استان کرماندانلود پاورپوینت معرفی مجموعه فرهنگی تی جيبائو اثر رنزو پیانوشیپ فایل ایستگاه های باران سنجی استان گلستانآمار روزانه دما و رطوبت ایستگاه هواشناسی مشهددانلودابزار هک و تقلب در بازی های اندروید ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رشد جمعیت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

رشد جمعیت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

دانلود رشد جمعیت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

خرید اینترنتی رشد جمعیت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

👇🏞 تصاویر 🏞