👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق در مورد ميراث زن وشوهر-فرمتword و باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 19 ص

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق در مورد ميراث زن وشوهر-فرمتword و باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات  19 ص
تحقیق در مورد ميراث زن وشوهر-فرمتword و باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 19 ص
ميراث زن وشوهر
زن و شوهر هم از هم ديگر ارث مي برند. اگرچه دخول صورت نگرفته باشدو جمع مي شوند با جميع ورثه در صورتي كه خالي از موانع باشد (كفرو...) در هر صورت از يكديگر ارث مي برند. مگر در مريض، آن درصوتي است كه مرد درحال مريض بودن بازن ازدواج كرده، مرد اززن ارث نمي بردو زن هم از مرد ارث نمي برد.
ظاهر عبارت منصف آن است كه زن عين درختان ميوه دار و غير آن را وارث مي برد چون شهيد اينها را از ارث زن استثنا نكرد و لذا در عموم ارث باقي مي ماند، زيرا هرچه از مستثني منه بيرون باشد(زمين و آلات ساختماني) از عين آنها ارث مي برد مثل غير آنها .
واين يكي از اقوال درمساله. بلكه از منصف چنين نظري دور است و معروف بين فقهاي متاخرين و نزد خودمنصف است كه محروم است. زن از عين درختان مثل بناها نه قيمت آنها بلكه از قيمت آنها ارث مي برد.
و ممكن است حمل كنيم آلات رابر آنچه كه شامل درختان هم مي شود.
ظاهراً در مورد بناها فرقي ميان بنايي كه براي سكونت ساخته شده و بنايي كه براي مصالح و اغراض ديگر مثل آسيا، حمام و اتاق روغن گير زيتون يا كنجد يا آب انگور تهيه مي شود. اصطبل و طويله و غير اينها وجود ندارد. چون عنوان بنا بر همه اينها شامل مي شود.

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان مرکزینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق- حقوق اساسی 1 کد درس: 1223022معيارهاي اصولي در كمكهاي اوليهآموزش گام به گام بورس به زبان ساده آسان برای همهدانلود رشته برق درباره موتورهای سنكرونارشد فیزیک پیام نور 90 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق در مورد ميراث زن وشوهر-فرمتword و باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 19 ص

تحقیق در مورد ميراث زن وشوهر-فرمتword و باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 19 ص

دانلود تحقیق در مورد ميراث زن وشوهر-فرمتword و باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 19 ص

خرید اینترنتی تحقیق در مورد ميراث زن وشوهر-فرمتword و باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 19 ص

👇🏞 تصاویر 🏞