👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
پایان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به اين صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گيري خوشه‎اي به طور تصادفي انتخاب و براساس آزمون افسردگي بك مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب يافته‎هاي پيشين بخصوص در خارج از كشور) يافته‎هاي پژوهش حاضر نشان مي‎دهند كه در كل افسردگي دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداري بالاتر از ميزان افسردگي دانش‎آموزان پسر در اين مقطع مي‎باشند.
همچنين برحسب نتايج تحليل آماري جهت بررسي فرضيه يك سويه كه «ميزان افسردگي دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداري بالاتر از ميزان افسردگي دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه مي‎باشد» نتايج بيانگر تفاوت معني‎دار بين ميزان افسردگي دو گروه مي‎باشد. فهرست مطالب پایان نامه روانشناسی با موضوع بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه به شرح زیر است:
چكيده تحقيق
فصل اول
طرح تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
سؤالات و فرضيات تحقيق
روش تحقيق
جامعه پژوهش و حجم نمونه
تعريف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم
پيشينه تحقيق
مباني نظري
تعريف افسردگي
علايم افسردگي
ديدگاه‎ها و مكاتب مرتبط با افسردگي
پژوهشهاي انجام شده پيرامون موضوع تحقيق
الف: پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور
ب: پژوهشهاي انجام شده در داخل ايران
فصل سوم
روش تحقيق
روش تحقيق
روش آماري
متغيرهاي تحقيق
جامعه تحقيق
حجم نمونه
ويژگي‎هاي نمونه
ابزار سنجش
اعتبار و روايي ابزار سنجش
روش جمع‎آوري اطلاعات
ابزار اندازه‎گيري
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‎ها و اطلاعات
آزمون فرضيه
جداول آماري
فصل پنجم
بررسي و نتيجه‎گيري
نتيجه‎گيري از سؤالات و فرضيات تحقيق
محدوديت‎هاي تحقيق
ميزان همبستگي بين يافته‎هاي تحقيق
حاضر و تحقيقات قبلي
پيشنهادات
منابع

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانککدام عشق آباد-قاسم سیفآموزش حرفه ای و کامل یوگامدل سازي مكانيكي سامانه تك حوضچه اي در جزر و مدجنگ نرممتالورژی مسفایل فلش ELINK-MC706-D2-V3مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزیدانلود پروژه درب بازکن با ماژول RF01Dجزوه تحقیق در عملیات1 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

پایان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

خرید اینترنتی پایان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

👇🏞 تصاویر 🏞