👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودپروژه 79 صفحه در قالب ورود کامل کامل
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار ......................................................................................................... 1
چکیده .............................................................................................................. 2
فصل اول : کلیات
مقدمه ............................................................................................................... 4
بیان مسئله ...................................................................................................... 6
فرضیه تحقیق ................................................................................................. 7
متغیرها ............................................................................................................ 7
تعریف معلولیت جسمی – حرکتی ................................................................. 8
تعریف هوش بهر ............................................................................................ 8
تعریف معلولیت ............................................................................................... 9
تعاریف عملیاتی .............................................................................................. 10
اهداف تحقیق .................................................................................................. 11
اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................... 11
فصل دوم : ادبیات تحقیق
تاریخچه .......................................................................................................... 14
فلج مغزی ........................................................................................................ 15
علل فلج های مغزی ......................................................................................... 19
علل ناتوانی جسمی و معلولیت های حرکتی .................................................. 20
عدم هماهنگی حرکتی ...................................................................................... 21
ویژگی های کودکان مبتلا به ناتوانی های جسمی- حرکتی و معلولیت های حرکتی 23
برنامه هاي آموزشي كودكان معلوم حسي- حركتي..................................... 25
ارزیابی و نتیجه گیری..................................................................................... 28
تاريخچه مربوط به مطالعات هوش................................................................. 30
ماهيت هوش..................................................................................................... 31
هوش................................................................................................................ 33
تعريف تربيتي هوش....................................................................................... 35
تعريف تحليلي هوش........................................................................................ 36
تعريف كاربردي هوش.................................................................................... 36
طبقات هوش..................................................................................................... 36
ويژگيهاي عمومي هوش.................................................................................. 37
عوامل موثر بر هوش....................................................................................... 38
تاثيرات محيطي در هوش................................................................................ 39
تفاوت هاي جنسيتي در عملكرد هوش............................................................ 40
هوش از ديدگاه رشد....................................................................................... 42
انواع هوش از ديدگاه كتل................................................................................ 43
انواع هوش از ديدگاه ثرانديك......................................................................... 46
انواع هوش از ديدگاه اسپيرمن....................................................................... 47
انواع هوش از ديدگاه ترستون........................................................................ 47
انواع هوش از ديدگاه اشترن برگ.................................................................. 48
انواع هوش از ديدگاه گاردنر........................................................................... 49
رهيافت روان سنجي........................................................................................ 50
هوش آزمايي................................................................................................... 51
مقياس هاي هوش وكسلر................................................................................ 53
ارزيابي و نتيجه گيري..................................................................................... 56
فصل سوم : روش تحقيق
جامعه آماری .................................................................................................. 59
نمونه و شیوه نمونه گیری .............................................................................. 59
ابزار اندازه گیری ............................................................................................ 59
پایایی و اعتبار ................................................................................................ 59
روش جمع آوری اطلاعات ............................................................................. 62
روش آماری ................................................................................................... 64
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
نمرات IQ افراد سالم و معلول ....................................................................... 66
محاسبات آماری ............................................................................................. 68
جدول و نمودار توزیع فراوانی IQ افراد معلول ............................................ 69
جدول و نمودار توزیع فراوانی IQ افراد سالم .............................................. 71
نمودار توزیع فراوانی نمرات IQ افراد عادی در مقایسه با افراد معلول ...... 73
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتيجه گيري......................................................................................... 75
خلاصه تحقیق ................................................................................................ 76
محدودیت ها ................................................................................................... 77
 

👇 تصادفی👇

جاوا اسکریپتدانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی نقده به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه ژان مولینارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن bcicفیلم آموزشی شبیه‌سازی سقف تاشو در نرم‌افزار اینونتوربررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه درجه بندی مرکبات (سورتینگ)دانلود شبیه سازی مدل ساده کنترل هواپیما در نرم افزار متلب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞