👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفصل اول : پيشگفتار 1-1 مقدمه 1 1-2 محدوديت هاي انتقال توان در سيستم هاي قدرت 1-2-1 عبور توان در مسيرهاي ناخواسته 1 2 1-2-2 ضرفيت توان خطوط انتقال 3 1-3 مشخصه باپذيري خطوط انتقال 3 1-3-1 محدوديت حرارتي 4 1-3-2 محدوديت افت ولتاژ 5 1-3-3 محدوديت پايداري 6 1-4 راه حل‌ها 1-4-1 كاهش امپدانس خط با نصب خازن سري 7 7 1-4-2 بهبود پرفيل ولتاژ در وسط خط 8 1-4-3 كنترل توان با تغيير زاويه قدرت 8 1-5 راه حل‌هاي‌ كلاسيك 9 1-5-1 بانك‌هاي خازني سري با كليدهاي مكانيكي 9 1-5-2 بانك‌هاي خازني وراكتوري موازي قابل كنترل با كليدهاي مكانيكي 9 1-5-3 جابجاگر فاز 9 فصل دوم : آشنايي اجمالي با ادوات FACTS 2-1 مقدمه 11 2-2 انواع اصلي كنترل كننده هاي FACTS 11 2-2-1 كنترل كننده‌هاي سري 11 2-2-1-1 جبران ساز سنكرون استاتيكي به صورت سري(SSSC) 11 2-2-1-2 كنترل كننده‌هاي انتقال توان ميان خط(IPFC) 12 2-2-1-3 خازن سري با كنترل تريستوري (TCSC) 12 2-2-1-4 خازن سري قابل كليدزني با تريستور (TSSSC) 12 2-2-1-5 خازن سري قابل كليد زني با تريستور (TSSC) 12 2-2-1-6 راكتور سري قابل كليد زني با تريستور (TSSR) 13 2-2-1-7 راكتور با كنترل تريستوري (TCSR) 13 2-2-2 كنترل كننده‌هاي موازي 13 2-2-2-1 جبران كننده سنكرون استاتيكي(STATCOM) 13 2-2-2-2 مولد سنكرون استاتيكي (SSG) 13 2-2-2-3 جبران ساز توان راكتيو استاتيكي(SVC) 14 2-2-2-4 راكتور قابل كنترل با تريستور (TCR) 14 2-2-2-5 راكتور قابل كليدزني با تريستور(TSR) 14 2-2-2-6 خازن قابل كليدزني با تريستور (TSC) 14 2-2-2-7 مولد يا جذب كننده توان راكتيو (SVG) 15 2-2-2-8 سيستم توان راكتيو استاتيكي (SVS) 15 2-2-2-9 ترمز مقاومتي با كنترل تريستوري (TCBR) 15 2-2-3 كنترل كننده تركيبي سري – موازي 15 2-2-3-1 كنترل كننده يكپارچه انتقال توان (UPFC) 15 2-2-3-2 محدود كننده ولتاژ با كنترل تريستوري(TCVL) 16 2-2-3-3 تنظيم كننده ولتاژ با كنترل تريتسوري (TCVR) 16 2-2-3-4 جبران‌سازهاي استاتيكي توان راكتيو SVC و STATCOM 16 2-3 مقايسه ميان SVC و STATCOM 17 2-4 خازن سري كنترل شده با تريستور GTO (GCSC) 18 2-5 خازن سري سوئيچ شده با تريستور (TSSC) 18 2-6 خازن سري كنترل شده با تريستور (TCSC) 19 فصل سوم : بررسي انواع كاربردي ادوات FACTS 3-1 مقدمه 20 3-2 منبع ولتاژ سنكرون بر پايه سوئيچينگ مبدل 20 3-3 كنترل كننده توان عبوري بين خطي (IPFC) 23 3-4 جبرانگر سنكرون استاتيكي سري (SSSC) 28 3-5 جبرانگر سنكرون استاتيكي (STATCOM) 31 3-6 آشنايي با UPFC 35 3-6-1 تاثير UPFC بر منحني بارپذيري 36 3-6-2 معرفي UPFC 36 3-7 آشنايي با SMES 38 3-7-1 نحوه كار سيستم SMES 38 3-7-2 مقايسه SMES با ديگر ذخيره كننده هاي انرژي 40 3-8 آشنايي با UPQC 40 3-8-1 ساختار و وظايف UPQC 41 3-9 آشنايي با HVDCLIGHT 42 3-9-1 مزاياي سيستم HVDCLIGHT 43 3-9-2 كاربرد سيستم HVDCLIGHT 44 3-9-3 عيب سيستم HVDCLIGHT 46 3-9-4 بررسي اضافه ولتاژهاي داخلي در خطوط انتقال قدرت HVDC 46 3-10 مقايسه SCC و TCR از ديدگاه هارمونيك هاي تزريقي به شبكه توزيع 47 3-11 SVC 49 3-12 مبدل هاي منبع ولتاژ VSC 51 فصل چهارم : نتيجه گيري 55 منابع 58

👇 تصادفی👇

کتاب ترمودینامیک دیوید و راگنبررسی امكان استفاده از آبهای غیر آشامیدنی در ساخت و عمل آوری بتنقرن آخرنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه -حکمت مشاء 1 یک کد درس: 1220203فضایل آیت الکرسیبررسی رابطه بین سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری CRM با خلق دانش مشتری در بانک ملت شعب استان گلستانانواع مبدل های حرارتینمودار جریانمجموعه اموزش میکروکنترلر AVR به زبان c به همراه پروژهمقاله 16- كالبدشكافي سياست و فوتبال در فرهنگ سياسي ايرانيا ن معاصر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞