👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: كليات تحقيق مقدمه 13 بيان مسئله 18 اهميت ضرورت تحقيق 21 اهداف تحقيق 23 فرضيات تحقيق 23 تعاريف علمي و عملياتي متغيرهاي تحقيق 23 فصل دوم: نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش 2-1 مفاهيم نظري 33 2-1-1- تعريف خود 33 2-1-2- "خود" در ديدگاههاي مختلف روان شناختي 36 2-1-3- تصوير خود و پديدآئي آن 39 2-1-4- تصوير ذهني 43 2-1-5- خود پنداره و تصوير بدني و ظاهر 46 عنوان صفحه 2-1-6- تصوير بدني در نوجوانان و جوانان 49 2-1-7- نقش خانواده در تشكيل و چگونگي برداشت از خويش 54 2-1-8- تعريف زيبايي 59 2-1-10- بد شكلي بدني 60 فصل سوم: طرح تحقيق 3-1- طرح تحقيق 84 3-2- جامعه آماري 84 3-3- نمونه و روش نمونه گيري 84 3-4- ابزارهاي تحقيق 85 3-5- بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي تحقيق 85 3-6- روش و چگونگي اجرا 86 3-7- روش آماري 87 فصل چهارم: ارائه نتايج تحقيق الف- مشخصات آماري نمونه مورد تحقيق ب- نتايج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده عنوان صفحه ج- يافته هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها با توجه به فرضيات تحقيق فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 5-1- تفسير نتايج مربوط به فرضيات تحقيق 102 5-2- رهنمودهاي تحقيق 105 5-3- محدوديتهاي تحقيق 106 5-4- پيشنهادات 107 منابع فارسي 108 منابع انگليسي 113 ضمائم چكيده پژوهش حاضر به تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران است. نمونه مورد نظر تحقيق كه به روش مقايسه انتخاب شده اند. ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق شامل پرسشنامه عزت بدني و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجويان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و آزمونt مستقل استفاده شده است. فرضيات اين تحقيق عبارت بودند از: بين ميزان جذابيت ظاهر و قضاوت ديگران رابطه وجود دارد. مقدمه: از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زيبايي براي او مهم بوده است ( نكته دان 1375) اگر زيبايي را سر زندگي، طراوت، شادابي، سازگاري، تقوي، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطيف داشتن معنا كنيم همه بشر در پي زيبايي هستند و تا زماني كه به زيبايي مطلق و جهان نمائي نرسند از پا نمي نشينند و آنها زيبايي مطلق خداوند است. مفاهيم زيادي در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. و آنچه كه هر فرد در عنوان زيبايي تلقي مي كند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصيات جسماني خود زيبا هستند بلكه بخاطر شخصيت، صفات و توانايي شاد كردن ودوست داشتن هم زيبا هستند. شايد بتوان گفت زيبايي همچون يك كره يخ شناور است كه تنها يك قسمت از آن قابل ديدن است. در حال حاضر بايد دانست كه تمايل به زيبايي وتلاش براي بدست آوردن آن يك امر جهاني است. ( ايو 2001) هنگامي كه بشر توانست خود را در آب ببيند متوجه اين حقيقت شد كه زيبايي ظاهر علاوه بر استعداد ذاتي خاص يك سري مراقبت ها همراه با ايجاد تغييرات نيز مي باشد كه بشر مي تواند در ظاهر خويش بوجود آورد. دريافت اين حقيقت و غريزه طبيعي زيبايي درستي سبب ايجاد حرفه ها، هنرها و علومي گشت كه هدف همه آنها پيدا كردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بيشتر زيبايي ظاهر بود. (بلوچي 1376) براي هزاران سال افراد از روش هاي مختلف زيبا سازي كه ميراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده كرده اند. ارتقاء زيبايي در دو بعد جسماني و رواني انجام مي شود از آنجا كه به نظر مي رسد زيبايي ظاهر به عزت نفس انگيزه ها و انتظارات متفاوت در نتايج زيبا ساختن و تاثير روان شناختي گوناگون آن به افراد نيازمند مطالعات برنامه ريزي شده و هدفمند در اين زمينه با همكاري افراد متخصص در اين زمينه مي باشد. راجع به عزت نفس هم مي توان چنين گفت: كه عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشي كه ما به خود نسبت مي دهيم و اين ميزان ارزشي است كه ما فكر مي كنيم ديگران براي ما به عنوان يك شخص قائل هستند.

👇 تصادفی👇

نرم افزار آزمایشگاه برای سنین 8 تا 18 سالپایان نامه و آموزش و پژوهش در مورد شبکه های کامپیوتری و چگونگی کارکرد آنها (فرمت فایل Word ورد doc آماده پرینت با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 220google Earthدانلود کتاب آموزش تردستی و اسرار شعبده بازی های جالبآموزش تهیه نوشیدنی و پرورش قارچ درآمدزای کامبوجا (کامپوجا، کامپوچا،کامبوچا،اکسیر طول عمر و درمان بیماری ها)دانلود بیش از 2500 بازی آتاری برای اندرویدکنترل خشمتعمیرلامپ کم مصرف وLEDTutorials in Mathematical Biosciences I: Mathematical Neuroscience ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞