👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارزیابی رنگ آمیزی طبیعی چرم با عصاره روناس وحشی ‏

ارتباط با ما

دانلود


ارزیابی رنگ آمیزی طبیعی چرم با عصاره روناس وحشی ‏
عنوان انگلیسی:
Evaluation of Natural Dyeing of Leather with Rubia tinctorum Extract
 
عنوان فارسی:
ارزیابی رنگ آمیزی طبیعی چرم با عصاره روناس وحشی ‏
ژورنال: Ekoloji
سال انتشار: 2011
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15
 
AbstractThe aspect of producing leather and textile products without impacting on the ecological balance, affectingboth human and environmental health, is an important focal point to be pursued. Therefore, to addresssome of these issues a study was conducted to evaluate the efficiency of dyeing leather with madder, whichis a 100% natural dyestuff from the extract of Rubia tinctorum and ascertain its friendly attributes to theenvironment. Treatment designs in the study included pre and post mordanting methods which wereapplied to selected types of leather and subsequently subjected to three different mordants: potassiumaluminium sulphate [KAI(SO4)2.12H2O], copper sulphate [CuSO4.5H2O] and ferro sulphate[FeSO4.7H2O]. This approach was done to potentially obtain different colors and improve color fastnesses.In this study, the investigation was based on two primary source of tanned material, chrome and vegetabletanned leathers. Color measurements of the dyed leathers were carried out using a Minolta CM-508d brandspectrophotometer. On the other hand, dyestuff exhaustions were determined using a Shimadzu UV-1601PC UV-Visible spectrophotometer. On the finished leather products, parameters such as color fastness torubbing was determined with, the TS EN ISO 11640, color fastness to perspiration with, the TS EN ISO11641, and color fastness to light with, the ISO 105-B02 standard method. Moreover these parameters werecomparatively analyzed and reported. The results eventually indicated that the obtained color and colorfastness values varied according to; the type of tanning method, mordanting method, and mordant type.Most of the result values obtained were generally at satisfactory levels which were between 3/4 and 5fastness values. Different extraction methods, different mordants, and mordanting methods to be carriedout in future are suggested so as to optimize the results of the current study.
چکیده: مسئله تولید چرم و محصولات نساجی بدلیل اینکه به توازن اکولوژیکی آسیبی نمی رساند و بر سلامت انسان و بهداشت محیط زیست تاثیر گذار می باشد نکته بسیار مهمی است که باید روی آن تاکید شود. بنابراین با توجه به بعضی از این مسائل، بر حسب ارزیابی بازدهی رنگ آمیزی چرم با روناس پژوهشی انجام گرفته است، در این نوع رنگ آمیزی به میزان ۱۰۰ درصد از ماده رنگی عصاره روناس وحشی استفاده شده است که بر روی محیط زیست آثار سودمندی دارد. طرح های آزمایشی در این پژوهش از جمله روش قدیمی استفاده ماده نگهدارنده در نمونه های انتخابی چرم به کار می رود که در نهایت سه ماده نگهدارنده متفاوت به شرح زیر انتخاب می شود: سولفات آلومینیوم پتاسیم { Feso4.7H2o }، سولفات مس{ Cuso4.5H2o} ،سولفات آهن{ FeSO4.7H2O } .
این رویکرد به منظور تامین بالقوه رنگ های مختلف و همچنین توسعه خاصیت ثبات رنگ اتخاذ شده است. در این پژوهش، بر مبنای دو منبع اولیه ماده دباغ ی: رنگ دانه کرومیوم و چرم های طبیعی، بررسی صورت می گیرد. محاسبه رنگ آمیزی چرم ها با استفاده از دستگاه نور سنج Minolta CM-508dانجام گرفته است. به عبارت دیگر، مصرف ماده رنگی از طریق دستگاه اسپکتروفتومترShimadudzu uv-16o1pcc uv تشخیص داده می شود. در مرحله پایانی تولید محصولات چرم، پارامترهایی همچون ثبات رنگ هنگام صیقل دهی، با روش استاندارد TSENISO11640 ، ثبات رنگ زمان رطوبت دهی، با روش استاندارد TS ENISO 11641 و ثبات رنگ هنگام تابش نور با روش استاندارد ISO 105-BOZ تشخیص داده می شود . علاوه بر این پارامترهای مذکور به طور مقایسه ای در دست بررسی قرار گرفته و نتایج شان ثبت می گردد. نتایج نشان می دهند که میزان رنگ و ثبات آن بر اساس نوع روش دباغی، روش به کارگیری ماده نگهدارنده و نوع ماده نگهدارنده متغیر است. اگر مقادیر حاصل شده، به طور کلی در سطح قابل قبول بین ۵ و 4/3از نظر میزان ثبات رنگ قرار می گیرند. روش های متفاوت عصاره گیری، مواد نگه دارنده مختلف و روش های به کار گیری مواد نگهدارنده که در آینده به کار گرفته می شوند برای بهینه سازی نتایج پژوهش اخیر، پیشنهاد شده اند.
 
 
 

👇 تصادفی👇

طرح توجیهی تولید بیل و فرغون(گاری)نمونه پروپوزال آماده مهندسی صنایعبا چه درصدهایی در کنکور سراسری تجربی و ریاضی چه رتبه ای می آوریدبررسی عددی جریان اطراف یک مدل استاندارد اتومبیل سنگین و ارزیابی استفاده از تولیدکننده گردابه درکاهش درگ آنجزوه کامل ریاضیات ترسیمی برای دانشجویان نقشه کشی صنعتی کاردانی و کارشناسیخواص محفظه های تو خالی تالار موسیقی کاخ عالی قاپو اصفهاندانلود پاورپوینت روابط فضاها در یک واحد مسکونیپروژه رشد دانه هاگزارش کارآموزی آمونياك سوم پتروشیمی رازی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارزیابی رنگ آمیزی طبیعی چرم با عصاره روناس وحشی ‏

ارزیابی رنگ آمیزی طبیعی چرم با عصاره روناس وحشی ‏

دانلود ارزیابی رنگ آمیزی طبیعی چرم با عصاره روناس وحشی ‏

خرید اینترنتی ارزیابی رنگ آمیزی طبیعی چرم با عصاره روناس وحشی ‏

👇🏞 تصاویر 🏞