👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ………………………………………………………………1
 
فصل دوم: مروري بر منابع
2-1- تعريف ريز ساختاري و مورفولوژي چدن با گرافيت فشرده ………………………… 5
2-2- رابطه بين منحني سرد شدن و ريزساختار گرافيت……………………………… 7
2-3- خواص مكانيكي چدن با گرافيت فشرده………………………………………10
2-3-1- استحكام كششي ……………………………………………………10
2-3-2- قابليت ريخته‌گري …………………………………………………12
2-3-3- خواص انقباضي ……………………………………………………12
2-3-4- تشكيل سرباره ……………………………………………………13
2-3-5- تمايل به تشكيل مناطق تبريدي………………………………………14
2-3-6- قابليت ماشينكاري ………………………………………………… 14
2-3-7- استحكام خستگي …………………………………………………17
2-3-8- خواص سايشي …………………………………………………….19
2-3-9- خواص خوردگي ……………………………………………………20
2-4- مکانيزم تشکيل گرافيت فشرده ……………………………………………20
2-4-1- شكل اوليه و فرايند تشكيل گرافيت فشرده ……………………………… 22
2-4-2- مدلهاي رشد گرافيت فشرده ………………………………………….23
2-4-3- جهت كريستالوگرافي رشد چدن با گرافيت فشرده ………………………… 24
2-4-4- تاثير عناصر كروي كننده بر تشكيل گرافيت فشرده ………………………… 25
2-4-5- اثر آستنيت بر تشكيل گرافيت فشرده …………………………………… 27
2-5- تاثير عناصر آلياژي ………………………………………………………29
2-5-1- منيزيم…………………………………………………………… 30
2-5-2- لانتانيدها ………………………………………………………… 30
2-5-3- گوگرد …………………………………………………………… 31
2- 5-4- سيليسيم ………………………………………………………… 31
2- 5-5- كربن معادل ……………………………………………………… 32
2- 5- 6- تيتانيوم و آلومينيم………………………………………………… 33
2- 5-7- مس …………………………………………………………… 34
2- 5-8- سريم …………………………………………………………… 34
 
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- ساخت مدل و قالبگيري …………………………………………………… 37
3-2- مواد اوليه و عمليات ذوب ريزي……………………………………………… 38
3-3- آناليز شيميايي…………………………………………………………… 39
3-4- آزمايشهاي خواص مکانيکي ………………………………………………… 39
3-4-1- آزمايش استحکام و ازدياد طول………………………………………… 39
3-4-2- آزمايش انرژي ضربه ………………………………………………… 40
3-4-3- آزمايش قابليت ماشينکاري…………………………………………… 40
3-5- متالوگرافي نمونه ها ……………………………………………………… 41
 
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1- تعيين روش افزودن گوگرد و حلاليت آن در مذاب ……………………………… 43
4-2- بررسيهاي متالورژيکي ……………………………………………………44
4-2-1- شکل گرافيت ……………………………………………………… 45
4-2-1-1- اثر نسبت Mg/S……………………………………………… 45
4-2-1-2- اثر ضخامت ………………………………………………… 47
4-2-2- بررسي فاز………………………………………………………… 50
4-2-2-1- اثر نسبت Mg/S…………………………………………… 50
4-2-2-2- اثر ضخامت…………………………………………………… 51
4-2-3- بررسي کاربيد……………………………………………………… 55
4-2-3-1- اثر نسبت Mg/S ……………………………………………… 55
4-2-3-2- اثر ضخامت ………………………………………………… 57
4-3- بررسي خواص مکانيکي ……………………………………………………58
4-3-1- استحكام كششي…………………………………………………… 58
4-3-2- ازدياد طول………………………………………………………… 63
4-3-3- آزمايش ضربه……………………………………………………… 66
4-4- بررسي ماشينکاري ……………………………………………………… 68
 
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
نتيجه گيري…………………………………………………………………74
پيشنهادها……………………………………………………………………75
 
منابع و مراجع ………………………………………………………………… 76

👇 تصادفی👇

دانلود برنامه ردیابی دوستان از طریق گوشی موبایل برای آندرویدشبیه سازی یک مبدل بوست رزنانسی جدید تحت شرایط سوئیچینگ نرمشبیه سازی روش طراحی مدل برای کنترل پرواز هواپیما ( صعود و فرود ) در نرم افزار متلب‎درزگیرهای ( آب بندی ) صنعتیآشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری و مزایای استفاده از تکنولوژی های جدید سوخت رسانی در خودرو14-سبک سازی ساختمانبهبود طراحي وب سايت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞