👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

چگونه توانستیم مشکل پرخاشگری سجاد ، دانش آموز پایه ی پنجم را بهبود بخشیم

ارتباط با ما

دانلود


چگونه توانستیم مشکل پرخاشگری سجاد ،  دانش آموز پایه ی  پنجم را بهبود بخشیم
فهرست مطالب
عنوان
چکیده .......................................................................................................................................... 4
فهرست مطالب ............................................................................................................................. 5
1)مقدمه ........................................................................................................................................... 5
2)توصیف وضعیت موود و بیان مساله ............................................................................................. 6
3)گردآوری اطلاعات (شواهد1) ................................................................................................... 8
جمع آوری بافته های علمی ، تعریف مفاهیم کلیدی و بیان مبانی نظری .............................................10
مرور تحقیقات مرتبط با موضوع .....................................................................................................18
تجزیه و تحلیل (شواهد 1) ................................................................................................................20
انتخاب راه حلهای جدید و تحلیل (شواهد 2 تا4) .............................................................................21
ارزیابی تاثیر اقدام جدید و پیشنهادی و اعتبار سنجی ........................................................................23
کتابنامه ..........................................................................................................................................26
پیوست ها ....................................................................................................................................
پیوست ها و ضمائم شامل جدول گانت، مصاحبه ها، عکس ها، پرسش نامه ها و فرم های مربوطه است .
 
 
 
 
چکیده
این تحقیق که به روش اقدام پژوهی انجام شده، به چگونگی بهبود بخشیدن مشکل پرخاشگری سجاد ، دانش آموز پایه پنجم پرداخته شده است نظر به این که انسان مخلوقی است که آرامش ، اصل پایان ناپذیر زندگی اش می باشد و زندگی آرام در پناه یک روح آرام حاصل می شود؛ اهداف این پژوهش بهبود بخشیدن یا بر طرف کردن مشکل پرخاشگری پسری است به نام سجاد که روح نا آرامش، داشتن یک زندگی آرام را برای خود و اطرافیانش تبدیل به یک آرزو کرده است .
در این پژوهش با بهره گرفتن از ابزارهایی چون مشاهده ی رفتار، پرسش نامه ی باس - پری ، مصاحبه، سایت های اینترنتی و منابع علمی مختلف در پی یافتن علل نا آرامی سجاد بودم و با همکاری اولیای دانش آموز، مدیریت و همکاران آموزشگاه قدم در راه پژوهش نهادم .
آنچه مسلم است پرخاشگری ، رفتاری است که از خشم و عصبانیت نشأت می گیرد و از طرف دیگر به دو نوع دیگر به دو نوع « خصمانه» و « وسیله ای » تقسیم می شود و جهت آن نیز می تواند درونی یا بیرونی باشد؛ با تشخیص این موضوع که از طرفی پرخاشگری سجاد از نوع خصمانه بیرونی است و از طر ف دیگر، از مهمترین علل پرخاشگری وی، شرایط روحی و روانی حاکم بر خانواده و ناکامی ناشی از آن می باشد، توانستم با ارائه راهکارهایی چون مسئولیت دادن، مشاوره با اولیای سجاد، تشویق به موقع ، احترام گذاشتن به خواسته هایش و ...... نسبت به جلب اعتماد این کودک و کاهش پرخاشگری او قدمی بردارم .
 
 
 
 
امیرالمومنین علی (علیه السلام) لاتسرعن الی الغضب فیستط علیک بالعباده،
هرگز در خشم گرفتن شتاب مکن چرا که به صورت عادت بر تو مسلط می شود .
(غرور الحکم،ح687)
1) مقدمه
پرخاشگری مفهومی بسیار پیچیده ای است . از یک سو تحت تاثیر عوامل موقعیتی و روان شناختی و از سوی دیگر عوامل ژنتیک و زیست شناختــی در استقرار آن نقش بسیار عمده ای بازی می کنند . از این رو ارائه ی تعریفی دقیق و عینی این مفهوم، دشوار است. با این وجود بارون و ریچاردسون(1994) در تعریف پرخاشگری نشان داده اند که هدف این گونه رفتارها تخریب و آسیب رسانی به یک موجود زنده و اموال اوست؛ رفتاری که سبب بروز واکنش های دفاعی و اجتنابی از سوی قربانی می گردد .
یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی امروز در جوامع گوناگون ناهنجاری های رفتاری و روانی و روش های مقابله با آنهاست تردیدی نیست که مساله ی بهداشت روانی، یشگیری و درمان هنجاری های رفتاری روز به روز اهمیت بیشتری می یابد . متاسفانه وسایل و امکانات پیشگیری و درمانی بسیار ناچیز بوده و برای نیاز امروز کفایت نمی کند . علاوه براین، گاه یک مشکل جزئی که رفع آن مستلزم آگاهی مقدماتی و کوشش های ابتدایی است، بر اثر مرور زمان به یک مشکل حاد و مزمن تبدیل خواهد شد . متاسفانه این مساله به خصوص در مورد طبقات غیر برخوردار جامعه بیشتر صدق می کند . مورد مطالعه در این تحقیق نیز سجاد، دانش آموز پایه ی پنجم از دبستانی است که اکثر بچه های آن از مناطق غیر برخوردار هستند . و متاسفانه این دانش آموزان نیز با این مشکل، یعنی پرخاشگری روبه روست که امیدوارم به یاری مسئولین آموزشگاه، اولیاء و مربیان تجربه ی مشاورین امر بتوانم این مشکل را بهبود بخشیم .

👇 تصادفی👇

پروژه ویزیومبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های مدیران آموزشینمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زمین شناسی اقتصادی- ژئوشیمی کانسارهای رسوبی کد درس: 1116172-1116240کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع (TAT)آموزش فرم زیبای چوب چانگ چوان ووشوزیست‌شناسیبررسي پديده انتقال حرارت در کره ی چشم انساندانلود لایه shapefile آبراهه های استان مازندران1 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل چگونه توانستیم مشکل پرخاشگری سجاد ، دانش آموز پایه ی پنجم را بهبود بخشیم

چگونه توانستیم مشکل پرخاشگری سجاد ، دانش آموز پایه ی پنجم را بهبود بخشیم

دانلود چگونه توانستیم مشکل پرخاشگری سجاد ، دانش آموز پایه ی پنجم را بهبود بخشیم

خرید اینترنتی چگونه توانستیم مشکل پرخاشگری سجاد ، دانش آموز پایه ی پنجم را بهبود بخشیم

👇🏞 تصاویر 🏞