👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

ارتباط با ما

دانلود


گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 100
 
 
 
 
فصل اول : آشنایی کلی با شهرداری
نمودار سازمانی شهرداری1
پیشگفتار2
مقدمه تاریخچه3
شرح وظایف شهردار4
مدیر اداری مالی5
نمونه وظایف و مسئولیتها6
مسئول خدمات اداری مالی7
وظایف و مسئولیتها7
مسئول خدمات مالی8
شهر سازی : عملکرد9
خدمات شهری10
وظایف و مسئولیت11
کارشناس روابط عمومی12
نمونه وظایف و مسئولیتها12
فصل دوم : امور مالی شهرداری
چارت امور مالی14
امور مالی15
بخشی از آیین نامه ی مالی شهرداری15
بودجه16
درآمد ها17
لیست حقوق و دستمزد18
روشهای کنترل : چرخه ی حقوق و دستمزد19
حسابدار23
وظایف و مسئولیتها23
وظایف مسئولیتهای : کارپرداز24
مبادله ی حسابداری25
فصل سوم : فعالیتهای تخصصی
بستانکاران26
صورت مغایرتها27
تابلو درآمد ها27
هزینه های عمرانی (پیمانکار)29
صورت وضعیت پیمانکاران29
علی الحساب پرداختی29
سپرده : (یا استرداد موقت )30
اصلاح بودجه31
تنخواه گردان (کارپرداز)34
صورت جلسه تحویل چک34
مناقصه39
کارشناس روابط عمومی39
نمونه وظایف و مسئولیتها40
چرخه ی فروش درآمد ها و دریافت ها41
ارسال کالا/ ارائه خدمات43
صدورصورت حساب44

روش های کنترل چرخه ی دارایی های ثابت47
درخواست خرید ایجاد و دارایی های ثابت47
خرید ایجاد دارایی های ثابت و ثبت آن48
نتیجه گیری و پیشنهادات ..... 49
 
پیشگفتار
بطور کلی در دنیای امروز که رقابت از ارکان اصلی تجارب به شمار می رود . حسابداری دارای نقش حیاتی است . مدیران به منظور تصمیم گیری های صحیح و مناسب و کنترلهای دقیق و موثر به عملیات نیاز به اطلاعات قابل اطمینان و به موقع مالی دارند . صاحبان سرمایه موسسات ، موسسات اعتباری ، رقبا ، دولت و ... علاقهمندند که از کم و کیف نتایج فعالیتهای مالی موسسات مورد نظر خود با اطلاع باشند وای اطلاعات تنها از طریق یک سیستم حسابداری دقیق و کامل قابل ارائه است . از این رو باید متخصصین در زمینه حسابداری ترتیب گردند. تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار استفاده کنندگان از آنها قرار دهند داشتن اطلاعات حسابداری و توانایی کار با اطلاعات مالی علاوه بر این که برای دانشجویان رشته حسابداری ضروری است . مورد نیاز کلیه دانشجویان رشته مشابه نیز می باشد .

👇 تصادفی👇

گزارش کارورزی اداره مالیات شهرستان فلاورجاننمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق- اصول فقه 1 کد درس: 1220287نصب سیستم عاملطرح نهایی مرمت حفاظت محوطه باستانی شوشمدل جارو برقی طراحی شده در کتیاطرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه راننـدگي با ظرفيت پذيرش 1600 هنرآموز در سالASME B36.10M:2015-Welded and Seamless Wrought Steel Pipe ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

خرید اینترنتی گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

👇🏞 تصاویر 🏞