👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقایسه تاثيرات نرخ تورم، نرخ بهره‌ی بانكي، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي بر صنايع صادرات محور و صنايع وابسته به واردات

ارتباط با ما

دانلود


مقایسه تاثيرات نرخ تورم، نرخ بهره‌ی بانكي، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي بر صنايع صادرات محور و صنايع وابسته به واردات
چكيده
دراين تحقيق به مقايسه تأثیر متغيرهاي نرخ تورم، نرخ بهره‌ی بانكي، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي بربازدهي فروش صنايع صادرات محور و صنايع وابسته به واردات پرداخته شده است. جهت اين امر از داده‌های موجود در دو صنعت شيميايي و صنعت خودرو در بازهي زماني 1386 الي1391استفاده شده است. جهت يافتن تاثيرات و تعين رابطه‌ی بين متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق از روش رگرسيون ضرايب تصادفي با استفاده از داده‌های پانل استفاده شده است كه نتايج نشان می‌دهد در صنايع صادرات محور تأثیر و رابطه‌ی بين نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي با بازدهي فروش معنادار و مستقيم است در حالي كه در صنايع وابسته به واردات اين رابطه معنادار و معكوس است. همچنين رابطه‌ی بين نرخ بهره‌ی بانكي در صنايع صادرات محور معنادار و معكوس است ولي اين رابطه در صنايع وابسته به واردات معنادار و مستقیم است. در ادامه نتیجه‌ی آماره‌ی والد كه معناداري كلي رگرسيون را بيان می‌کند نشان داد كه دركل نرخ تورم، نرخ بهره‌ی بانكي، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي بر بازدهي فروش شرکت‌های موجود در دو صنعت شيميايي و خودرو اثرگذاراست.
23صفحه
نتیجه
منابع

👇 تصادفی👇

حسابداری دولتیبانک شماره موبایل صنعت قسمت خدمات صنعتی با قیمت مناسبدانلود پایان نامه تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شدهپرسشنامه لطف آبادي براي سنجش وضعيت فردي38-بررسی اثرات خوردگی محیطی بر روی پایداری سازه ها و ارائه راهكارهای اجرایی مناسبلایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران - سالهای 1388-929 آهنگ همراه با متنبررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللیپروژه برنامه تحلیل خرپاهای دو بعدی با متلب و تحلیل خط به خط ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقایسه تاثيرات نرخ تورم، نرخ بهره‌ی بانكي، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي بر صنايع صادرات محور و صنايع وابسته به واردات

مقایسه تاثيرات نرخ تورم، نرخ بهره‌ی بانكي، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي بر صنايع صادرات محور و صنايع وابسته به واردات

دانلود مقایسه تاثيرات نرخ تورم، نرخ بهره‌ی بانكي، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي بر صنايع صادرات محور و صنايع وابسته به واردات

خرید اینترنتی مقایسه تاثيرات نرخ تورم، نرخ بهره‌ی بانكي، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي بر صنايع صادرات محور و صنايع وابسته به واردات

👇🏞 تصاویر 🏞