👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان مرکزی

ارتباط با ما

دانلود


گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان مرکزی
دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان مرکزی
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 35
 
 
 
فهرست
1ـ اهميت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه
2ـ تاريخچه ي مخابرات
3ـ تأسيس شركت مخابرات استان مركزي
4ـ تشكيلات كلي شركت مخابرات
ـ معاونت توسعه و مهندسي
ـ مديريت مخابرات مركز استان
ـ مديريت اداري و تداركاتي
ـ معاونت نگهداري و بهره برداري
ـ مديريت مالي و اقتصادي
ـ واحد بازرسي و رسيدگي به شكايات ( تلفن 2244441 )
ـ واحد روابط عمومي
5ـ نمودار سازماني شركت مخابرات استان مركزي
6ـ خدمات قابل ارائه در مراكز تلفن
7ـ سيم كشي
ـ سيم كشي خارجي
ـ سيم كشي داخلي
8ـ تلفن همگاني
9ـ سرويسهاي ويژه تلفني
10ـ عوامل قطع تلفن توسط مخابرات
11ـ مركز اطلاعات 118
12ـ دبيت كارت(DEBIT CAR)
13ـ خدمات اينترنت
14ـ تلفن گوياي 135
15ـ جايگاه اينترنت wwwtciarakir
16ـ شبكه چيست؟
ـ فوائد شبكه سازي
ـ شبكه كامپيوتر در مخابرات
17- كارت گرافيك
18ـ كارتهاي صدا(Sound Cards)
19ـ كارتهاي مودم
20ـ چاپگرها(Printer)
21ـ اسكنرها(Scaner)
22ـ انواع فن
23ـ صفحه كليد
24ـ ماوس
25ـ مونيتورها(Monitors)
26ـ پارتيشن بندي هارد ديسك نو
27ـ ويژوال بيسيك
28ـ پروژه مربوط به ويژوال بيسيك
 
 
 
 
1ـ اهميت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه
واكنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يك سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين ترتيب هرچه امكانات ارتباطي وسيع تر و پيشرفته تر باشد دستيابي به منابع اطلاعاتي افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غني ، فرد يا جامعه را داراي پويايي و تحرك سريعتر و معقول تري مي نمايد .
دستيابي به اطلاعات صحيح ، مطمئن و سريع در اتخاذ تصميم گيري ها از اعتبار بالايي برخوردار است كه در نتيجه ، ارتباط سالمي را طالب است . غالباً برقراري ارتباط و كسب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقيم و تماس شخصي نياز به امكانات ويژه اي دارد . از ميان طيف وسيع امكانات ارتباطي مي توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه كنوني نام برد .
صور ابتدائي ارسال خبر ، افروختن آتش و ايجاد دود برفراز كوهها ، نواختن طبل و قاصدان پياده يا سواره بوده است . اما از سال 1840 كه الفباي مورسي تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پيشرفت تكنولوژي مخابرات سرعت زايد الوصفي داشته است بطوريكه امروزه مخابرات بعنوان سريعترين روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبيري متضمن غناي فكري جوامع سياسي و تسريع كننده آهنگ پيشرفت در عرصه هاي گوناگون اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي نقش ارزشمند و والائي را نصيب خود ساخته ، بنحويكه توسعه و گسترش تكنولوژي مخابرات از جمله عوامل مهم پيشرفت و ترقي آنها قلمداد مي گردد . بعبارت ديگر تا كشوري به تكنولوژي پيشرفته مخابراتي و سيستمهاي نوين اين صنعت قرن ، دست نيابد و تجهيز نگردد به مفهوم واقعي و حقيقي به توسعه و ترقي دست نخواهد يافت و به راهيابي در قافله پرشتاب كشورهاي مترقي نائل نخواهد شد .
جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از اين مسائل ، رسالت ارزشمندي است كه در جوامع بشري بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبي از عهده آن برآمده است و آن بيدار ساختن و آگاهي دادن به ملتهاي ستمديده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرتهاي زورگو و استكباري جهاني براي بدست آوردن آمال آزاديخواهي و اعمال قدرتهاي مردمي خويش است كه تجلي بارز و زنده آن در جمهوري اسلامي طليعه پيروزي انقلاب اسلامي ايران ظاهر گرديده است .
بنابر علل بالا و بسياري از دلائل ديگر امروزه ملتها بسيج شده اند تا در زمينه توليد و استفاده از تكنيكهاي پيشرفته مخابراتي ، طرحهاي گسترده و نويني را اجرا نمايند و در اين راستا شركت مخابرات استان مركزي با توجه به موقعيت حساس استان به لحاظ داشتن مجمتمع ها و مراكز عظيم صنعتي و تجاري در جهت تسهيل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات ، نقش مهم و بسزايي را ايفاء نموده است .
 
 
 
2ـ تاريخچه ي مخابرات اراك
تلفن شهري اراك در سال 1304 در اتاق كوچكي در طبقه فوقاني ساختماني واقع در دروازه حاج علينقي با هشت شماره تلفن مغناطيسي تاسيس گرديد . بعد از مدتي اداره به خيابان اميركبير انتقال داده شد و در سال 1306 با داشتن 125 شماره تلفن مغناطيسي به طبقه ي فوقاني ساختمان واقع در خيابان خوانساريها تغيير مكان نمود و پي در پي به شماره هاي تلفن مغناطيسي افزوده شده تا اين كه در سال 1340 جمعاً داراي 925 شماره تلفن مغناطيسي گرديد و در سال 1341 با نصب دوهزار شماره جديد به خودكار مبدل گرديد و در سال 1351 چهار هزار شماره به دو هزار شماره قبلي اضافه شد. در سال 1354 سه هزار شماره جديد در مركز شهر صنعتي اراك تاسيس گرديد . پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي جهش بي سابقه شبكه هاي مخابراتي آغاز شد بطوريكه در حال حاضر شهر اراك با پنج مركز پرظرفيت داراي يكصد هزار شماره تلفن مشغول بكارمي باشد. و اين درحالي است كه تعداد شماره منصوب استان نيز تا اين تاريخ(تيرماه 1382 ) 277221 شماره مي باشد .
3ـ تأسيس شركت مخابرات استان مركزي
در سال 1374 با توجه به فعاليتهاي مخابراتي و توسعه روز افزون صنعت مخابرات در پهنه كشور جمهوري اسلامي ايران و پيروي از سياست تمركز زدايي، در اجراي ماده 7 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران ، تشكيل شركتهاي مخابرات استاني پيشنهاد شد و در تاريخ 1/11/1374 با تصويب اساسنامه شركتهاي استاني در كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و امور پست و تلگراف و تلفن و نيرو در مجلس شوراي اسلامي اين هدف محقق و در تاريخ 1/11/1374 توسط مقام رياست جمهوري وقت جهت اجراء ابلاغ شد.
در اين راستا درتاريخ 1/1/1375 شركت سهامي مخابرات استان مركزي، با مركزيت اراك و ادارات مخابرات شهرستانهاي ساوه ، خمين، دليجان، محلات، تفرش، آشتيان و شازند تاسيس گرديد. اين شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وابسته به شركت مخابرات ايران است ومدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است.
هيات مديره شركت از يك نفر رئيس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل تشكيل مي شود. اعضاء و رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت توسط رئيس مجمع ( وزير پست و تلگراف و تلفن) براي مدت دو سال منصوب مي شوند و تا اعضاء و رئيس هيات مديره و مدير عامل جديد انتخاب نشده اند در سمت خود باقي هستند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع خواهد بود. رئيس هيات مديره و مديرعامل و اعضاي هيات مديره از بين اشخاص متعهد كه داراي تحصيلات عالي بوده و در يكي از سازمانهاي اداري كشوري يا بنگاههاي صنعتي سابقه خدمت مديريت داشته باشند منصوب خواهد شد.
موضوع و هدف شركت، عبارت است از تاسيس و توسعه شبكه و تاسيسات مخابراتي در حوزه عملياتي شركت و نگهداري و بهره برداري از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه هاي وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات ايران و انجام وظايف و اختيارات مقرر در قانون تاسيس شركت مخابرات ايران در حوزه استان مركزي و اجراي تكاليف شركت مخابرات در مواردي كه تفويض اختيار مي شود.آن قسمت از فعاليت شركت مخابرات ايران در بخش ارتباطات بين شهري و بين المللي اعم از تاسيس، توسعه، نگهداري و بهره برداري مراكز بين شهري (اس .تي. دي) ايستگاههاي ماهواره اي و مايكروويو و غيره و نيز متعلقات آن همچنان تحت مسئووليت و كنترل شركت مخابرات ايران است.2000

👇 تصادفی👇

درآمدی تحلیلی برانقلاب اسلامی ایران عیوضی وهراتی+ دانلود نمونه سوالات+ خلاصه کتابپاورپوینت اقدامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از متوقف کردن دشمن تا پایان سال اول دفاع مقدسدانلود کتاب اندیشه اسلامی 2 (pdf )+ نمونه سوالات تستی با پاسخدانلود پروژه مسکونی نقشه ها رندرها،فایل سه بعدیدانلود Kaspersky Mobile Security بهترین آنتی ویروس اندرویدطرح توجیهی پشم ریسی(تولید نخ پشمی و خامه قالی)برنامه تبدیل سال به واحد های زمانی مختلفبازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان مرکزی

گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان مرکزی

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان مرکزی

خرید اینترنتی گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان مرکزی

👇🏞 تصاویر 🏞