👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب: مقدمه. تاريخچه سوادآموزي تعاريف آموزش بزرگسالان نقش انگيزه دريادگيري بزرگسالان ظرفيت يادگيري بزرگسالان يادگيري بزرگسالان اهميت سوادآموزي تشكيلات نهضت سوادآموزي نهضت سوادآموزي واهم مقررات آن تعريف سوادوسوادآموزي نقش آموزشيار مركز يادگيري محلي (clc)واهميت ان نتيجه گيري مقدمه در آغاز’ حمدوستايش ان آغازوانجام بي انجام راكه آغازوانجام هستي تجلي اراده اوست. اوكه باارسال رسل وفرستادن كتب نور ’بصيرت واگاهي رافراروي ادميان قراردادوراه خروج ازتاريكي هارااموخت.خداوندي كه به «قلم »و«نوشته» سوگنديادكرد: «ن والقلم ومايسطرون » واموختن باقلم را شاهدي بركريمانه ترين جلوه ربوبي خويش معرفي فرمود.تعليم وتربيت در همه جنبه هاي زندگي فردي واجتمايي نيروي نافذ وحياتي است.بديهي است كه بي سوادي با داشتن شعور وقوه درك منافاتي ندارد؛در حقيقت نبوغ درسنتهاي شفاهي همه ملت هاومردم وجود دارد؛امادرجهان كنوني تعليم وتربيت لازم ترين شرط وعامل نيرومند رشد وپيشرفت است وسواد ’يعني توانايي ساختن نمادهاي نوشتاري ودرك انها وبه سخن ديگر خواندن ونوشتن اساسي ترين مهارت يادگيري است؛كليدي كه دستيابي به گنج دانش راممكن مي سازد . سوادبه عنوان ابزار يادگيري مي تواند جريان يادگيري رادرفردتقويت كندوان گونه كه كولين پاور معاون مدير كل يو نسكو در مقاله اي درباره سال جهاني سواد آموزياظهار داشته است: «سواد اموزي‘ انگونه كه عموما مورد نظر است تنها اشنايي با سه مهارت خواندن ‘نوشتن ومحاسبه نيست’ بلكه تلمه براي وفق دادن يك استعداد بالقوه ودرحقيقت يك انقلاب فرهنگي است.سواد به انسان بينشي تازه مي دهد تا به خود وجايگاهش در جهان پيرامون’ باروشي نو بنگرد. » 1 1.علل اجتمايي بي سوادي كاربردي.محسن ميرزايي.سال1380.ناشر :سازمان نهضت سواد اموزي تاريخچه سوادآموزي (تحقيقات كتابخانه اي) در آغاز قرن بيست ويكم ميلادي هستيم واين قرن نه تنها موجب تغييرات زماني خواهد’شدبلكه تغييرات عمده اي رادر شيوه زندگي بسياري از مردم به وجود خواهد اورد.قرن بيست ويكم’ قرني است كه بر توسعه تاكيد دارد ’اما اين توسعه بيشتر به قابليت هاي نا محدود ذهني بشر بستگي دارد تا به منابع مادي محدود؛ مردم بي سواد نمي توا نند از منابع عصر جديد براي بهبود زندگي وكشورهاي خود سود جويند وبه علت سطح پايين سواد در فعاليت هاي ملي’ از ساير كشورها عقب خواهند ماند.

👇 تصادفی👇

دانلود کتاب اسرار قاسمیآستان یاد خداوندپروژه کارآفرینی تولید و نصب ایزوگامبررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحرانمقاله خروج سفیانیمتن آماده ویژه کارت دعوتتحقیق در مورد خازن هادانلود پاورپوینت کامل کوروش کبیرطرح توجيهي توليد پودر گوشت واستخوان باظرفيت 300 تن در سالQPHONE JF10 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞