👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

ارتباط با ما

دانلود


دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات
دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحه: 14
 
 
 
بخشی از متن:
الف:كليات
شركت سهامي مخابرات استان تهران همانند ساير شركتهاي مخابراتي استانها در راستاي سياست تمركز زدايي و براساس قانون اصلاح مادة 7 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 6/2/73 مجلس شوراي اسلامي و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 كميسيون مربوطه درمجلس كه درتاريخ 11/11/74 توسط رياست محترم جمهوري ابلاغ شد به مدت نامحدود تأسيس گرديد و آغاز به كار نمود.
اين شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي است و وابسته به شركت مخابرات ايران مي باشد.
مأموريت شرکت مخابرات استان تهران علاوه بر تأمين و توسعه ارتباطات و خدمات تلفن ثابت شامل:
سياست ها و خط مشی شرکت مخابرات استان تهران به شرح ذيل می باشد:
 
شركت سهامي مخابرات استان تهران داراي اركان زيراست:
مجمع عمومي شركت سهامي مخابرات استانها از صاحبان سهام مخابرات بشرح زيرتشكيل مي شود.
هيأت مديره شركت سهامي مخابرات استان تهران از يك نفر رئيس كه سمت مديرعامل را نيز دارد و دو عضو اصلي ويك عضو علي البدل تشكيل مي گردد. اعضاء و رئيس هيأت مديره ومديرعامل شركت توسط رئيس مجمع عمومي (وزير پست وتلگراف وتلفن) براي مدت 2 سال منصوب مي شوند و تا اعضاء و رئيس هيأت مديره و مديرعامل جديد انتخاب نشده اند در سمت خود باقي مي مانند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است.
وظيفه بازرس(حسابرس)شركت برعهدة سازمان حسابرسي است كه در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي و اساسنامة آن اقدام مي نمايد.
 
 
 
 
 
 
 
ب:تاريخچه مخابرات
تاريخچه تشكيل شركت طرح و توسعه شبكه‌هاي مخابراتي و تغيير نام آن به شركت ارتباطات زيرساخت در سال 68 اساسنامه جديد شركت با عنوان شركت طرح و توسعه تلفن ايران در مجمع عمومي فوق العاده تصويب شد.
در سال 78 با هدف متمركز كردن فعاليت‌هاي مخابراتي در طراحي و اجراي شبكه‌هاي مخابراتي داخل و خارج از كشور و اصلاح بخشي از اساسنامه و تغيير نام شركت سرانجام در جلسه مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 15/10/78 اساسنامه جديد مورد تصويب قرار گرفت و نام آن به شركت طرح و توسعه شبكه‌هاي مخابراتي تغيير نام يافت.
نهايتاً براساس مصوبه شماره 76016/1901 شوراي عالي اداري در تاريخ 24/4/82 شركت سهامي طرح و توسعه شبكه‌هاي مخابراتي به شركت ارتباطات زيرساخت تغيير نام داده شد.
ج:اساسنامه شركت ارتباطات
ماده 1- شركت سهامي طرح و توسعه تلفن ايران با اصلاح اساسنامه و وظايف به « شركت ارتباطات زير ساخت» تغيير نام مي يابد و در قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران ( مادر تخصصي) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود.
ماده 2- تعريف شبكه ارتباطات زير ساخت: شبكه ارتباطات زير ساخت عبارت است از مجموعه سيستم هاي مخابراتي از قبيل: مراكز مايكروويو بين شهري و بين الملل، شبكه اصلي فيبر نوري، ايستگاه هاي زميني ماهواره مخابراتي مرتبط با زير ساخت، مراكز سوئيچ راه دور (SCPC) و بين الملل (ISC) است كه تأمين ظرفيت انتقال و راه يابي و ترافيك بين شهري و بين الملل مورد نياز متقاضيان و اپراتورهاي شبكه هاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي را بر عهده دارد.
ماده 3- اهداف شركت به شرح زير اصلاح مي گردد.
اهداف تشكيل شركت: مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري و بهره برداري شبكه ارتباطات زير ساخت كشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن مي باشد كه با استفاده از فناوري هاي جديد ارتباطي در قالب طرح ها و برنامه هاي مصوب و همچنين كارگزاري شركت مخابرات ايران (مادر تخصصي)در زمينه نظارت، تصويب طرح هاي جامع مخابراتي و تدوين استانداردها با تصويب مجمع عمومي شركت تحقق مي يابد.
ماده4- مركز شركت تهران است.
ماده5- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص) اداره مي شود اين شركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي باشد.
ماده6- مدت شركت نامحدود است.
ماده 7- سرمايه شركت دو هزار ميليارد ريال است كه به بيست ميليون سهم صد هزار ريالي با نام تقسيم شده كه شامل اموال و دارائي هاي شركت از محل واگذاري توسط شركت مخابرات ايران تأمين و تماما متعلق به شركت اخير است.
تبصره- از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت، حداكثر به مدت يك سال، نيروي انساني" مستقر در حوزه ستادي شركت مخابرات ايران" تأسيسات، لوازم و تجهيزات، حقوق، مطالبات، ديون و تعهدات و اموال منقول و غير منقول متعلق به شركت مذكور در حوزه مربوط به امور ارتباطات زير ساخت، به شركت منتقل مي شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح مينمايد.
ماده8- وظايف شركت كه در ماده 5 اساسنامه سابق آمده به شرح زير اصلاح و تبيين مي گردد:
تبصره 1- شركت، واحد استاني نخواهد داشت و كليه فعاليت هاي اجرايي خود در سطح استانها را به صورت پيمانكاري در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداكثر توان بخش غير دولتي و به صورت رقابتي انجام خواهد داد.
تبصره 2- شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر نمي باشد.
ماده9- اركان شركت عبارت است از:
ماده10- نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيأت مديره شركت مخابرات ايران(مادر تخصصي) و رياست آن به عهده رئيس هيأت مديره شركت مي باشد.
ماده11- مجامع عمومي شركت عبارتند از:
ماده12- مجامع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد، يكبار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس‌ (حسابرس) شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
ماده13- مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل 4 عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با 3 رأي و در مجمع عمومي فوق العاده با 4 رأي موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قراردارد، بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده14- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
ماده15- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
ماده16- هيأت مديره شركت، مركب از 3 عضو مؤظف خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد با تحصيلات عالي و حداقل 5 سال سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليتهاي شركت با اولويت به كاركنان آن براي مدت 2 سال انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مخابرات ايران (وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات) منصوب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است.
تبصره- اعضاي هيأت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رئيس هيأت مديره انتخاب ميكنند و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شوند.
ماده17- مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفاء يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره غير ممكن گردد، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد.
تبصره- شرايط انتخاب عضو علي البدل مطابق ماده 16 مي باشد.
ماده18- جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي هيأت مديره اتخاذ خواهد گرديد.
ماده19- جلسات هيأت مديره حداقل هرماه يكبار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيأت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيأت مديره الزامي نخواهد بود.
ماده20- هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسه هيأت مديره در آن با درج نفرات مخالف ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد.مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره مي باشد.
ماده21- هيأت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيار كامل است. هيأت مديره همچنين داراي وظايف و اختياراتي به شرح زير مي باشد:
تبصره- هيأت مديره با مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.
ماده22- مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود. مدير عامل در حدود قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسئول اداره كليه امور شركت مي باشد. مدير عامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده23- وظايف مدير عامل به شرح زير مي باشد:
ماده24- مديرعامل، نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي، حق توكيل به غير را دارد. مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات (از جمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) و پس از اخذ نظر هيأت مديره و مجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.
ماده25- كليه چكها، اسناد، اوراق مالي، تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مدير عامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره يا نماينده منتخب هيأت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد.
تبصره- مادامي كه با توجه به تركيب سهام، شركت دولتي شناخته شود. كليه چكها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذيحساب و يا نماينده وي خواهد شد.
ماده26- شركت داراي بازرس (حسابرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

👇 تصادفی👇

ربات کلش نسخه جدیدآموزش تعمیرمایکروفراقسام ارتباط بین فلسفه و علم تربیتمراقبت و تنبيه تولد زندان ميشل فوكو28- بررسی امكان وقوع شرایط زمینهای خاص در تونلهای انحراف سد بختیاریپروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف فرآیند نورد فلزات - 87 صفحه فایل ورد Word107- بررسی اثر حفاری تونل های دوقلو بر نیروهای داخلی شمع های مجاوربررسي تأثير برنامه ريزي استراتژيك بر عملكرد كاركنان بيمارستان شهید بهشتی شهرستان .....در سال 1392 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

دانلود دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

خرید اینترنتی دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات

👇🏞 تصاویر 🏞