👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

طراحی سیستم های هیدرولیک

ارتباط با ما

دانلود


طراحی سیستم های هیدرولیک
شرح مختصر : پرسهاي هيدروليك نيروي خود را از حركت يك پيستون در داخل يك سيلندر به دست مي آورند. اين حركت زماني ايجاد ميشود كه يك سيال تحت فشار وارد محفظه سيلندر شود. وضعيت سيال توسط پمپ و شيرهائي جهت افزايش، كاهش و يا حفظ فشار به صورت مورد نياز درآمده و ميتواند نيروي لازم براي به حركت درآوردن پيستون را فراهم كند. بنابراين نيروي موجود در پرس هيدروليك با حداكثر فشار موجود در سيلندر تعيين ميشود. پرسهاي هيدروليك قادرند تناژ كامل خود را در هر وضعيتي از حركت سيلندرها به قطعه كار اعمال نمايند. همچنين طول حركت سيلندرها را ميتوان در هر حدي از مسير حركت محدود ساخت. اين در حالي است كه در پرس هاي مكانيكي تناژ كامل را تنها در انتهاي مسير حركت ضربه زدن ميتوان كسب نمود. همچنين مسير حركت ضربه زدن در اين پرس ها مقدار ثابتي است. ويژگيهاي پرسهاي هيدروليك را به صورت ذيل ميتوان خلاصه نمود:
1- تغيير و تنظيم سرعت كورس در حالت ايجاد نيروي ثابت
2- تنظيم نيروي وارده به ميزان مورد نياز
3- اندازه گيري و كنترل الكترونيكي نيروي وارده طي فاصله كورس
فهرست :
پرسهاي هيدروليكي
ويژگيهاي پرسهاي هيدروليك
تناژ پرس
تعيين فشار كاري سيستم
اجزاء اصلي سيستم هيدروليك پرس
نحوه انتخاب سيلندرهاي هيدروليك
قطر پيستون و ميله پيستون
نسبت سطح
حداكثر نيروي سيلندر
طول كورس سيلندر
حداكثر سرعت سيلندر
نحوه نصب سيلندر
وجود ضربه گير
نوع و كاربرد سيلندر
فرمولهاي محاسباتي مربوط به سيلندرها
نحوه انتخاب پمپهاي هيدروليك
قطر دهانه هاي پمپ
فشار كاري در خروجي پمپ
فشار كاري در ورودي پمپ
سرعت دوران پمپ
حجم جابجايي روغن
دبي موثر
توان موتور راننده پمپ
دماي كاري روغن
درجه ويسكوزيته
فيلتراسيون
فرمولهاي محاسباتي مربوط به پمپ ها
شيرهاي هيدروليك
شيرهاي قطع و وصل
شيرهاي كنترل فشار
شير محدود كننده فشار
شير كاهش دهنده فشار (رگولاتور فشار)
شير تابع فشار
شيرهاي راه دهنده
شيرهاي يكسو كننده
شيرهاي كنترل شدت جريان
نحوه انتخاب شيرهاي هيدروليك
تعيين ميزان افت فشار در لوله و نوع جريان
محاسبه عدد رينولدز
عوامل موثر در افت فشار
تعيين سايز لوله در سيستمهاي هيدروليك
عوامل موثر در تعيين سايز لوله
محاسبه قطر داخلي لوله
تعيين جنس لوله
محاسبه ضخامت ديواره لوله هاي تحت فشار
مراحل تعيين سايز لوله

👇 تصادفی👇

کتاب: اسرار خانه داریفایل تصویری Subliminals فرکانس هیپنوتیزم باطل کردن سریع سحر و جادو نفرینمعرفی سایت های علمی و سرگرمی به همراه دسته بندی و ویرایشتادئو آندوتحقیق درباره تاریخ های در هم تنیدهکسب و کار اینترنتی در منزلاقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ... را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایمآنالیز پروژه های سازمان بر اساس اهداف استراتژیکخرید نرم افزار تخمین رتبه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل طراحی سیستم های هیدرولیک

طراحی سیستم های هیدرولیک

دانلود طراحی سیستم های هیدرولیک

خرید اینترنتی طراحی سیستم های هیدرولیک

👇🏞 تصاویر 🏞