👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شبیه سازی مدارات یکسوسازهای دیودی با نرمافزار Psim

ارتباط با ما

دانلود


شبیه سازی مدارات یکسوسازهای دیودی با نرمافزار Psim
در این پروژه 10 تا مدار یکسو ساز دیودی با نرم افزار psim شبیه سازی شده و نمودار آنها بدست آمده است. این پروژه دارای فایل های شبیه سازی و گزارش کار ورد است. این مدارات شامل:
1-یکسوساز نیم موج تک فاز با بار اهمی2-یکسوساز نیم موج تک فاز با بار اهمی سلفی
3-یکسوساز نیمموج تک فاز با بار اهمی سلفی و دیود هرزه گرد
4- یکسوکننده سه فاز نیم موج با بار اهمی5-  یکسوکننده تمام موج با ترانس سر وسط
6-  یکسوکننده تمام موج پل7-  یکسوکننده تمام موج پل به وسیله مدار مجتمع (ic)8-یکسوکننده سه فاز تمام موج پل9- یکسو کننده تمام موج با اتصال دوازده پالسی10- منبع تغذیه 9ولت ثابت

👇 تصادفی👇

مقاله ضمان عاقله در فقه اسلامي و حقوق موضوعه123صمقاله 10- آشنایی کامل با شبکه های کامپیوتری ( به همراه شکل)105-مكانیابی پاركینگ شهر دهدشت با استفاده ازGIS و مدل تحلیل شبكه AHPدانلود گزارش کار آموزی کارخانه فولاد میلگرددانلود پروژه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728کاملترین چکلیست مهندس ناظردانلود پروژه ی اتصال صفحه کلید به میکرودانلود پاورپوینت معماری یونان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شبیه سازی مدارات یکسوسازهای دیودی با نرمافزار Psim

شبیه سازی مدارات یکسوسازهای دیودی با نرمافزار Psim

دانلود شبیه سازی مدارات یکسوسازهای دیودی با نرمافزار Psim

خرید اینترنتی شبیه سازی مدارات یکسوسازهای دیودی با نرمافزار Psim

👇🏞 تصاویر 🏞