👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی

ارتباط با ما

دانلود


تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی
"تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی"---- 
تعداد صفحات: 51 صفحه---- 
قالب: Word---- 
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه ...
 
فهرست مطالب
 
مقدمه :1
نکات کلیدی :1
شرح وظایف دبیر علوم اجتماعی در دوره راهنمایی.. 2
تجربیات تدریس :5
تجربه 1 : استفاده از روش کنفرانس در تدریس تاریخ.. 5
تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس تاریخ :5
تجربه 2 : نحوه ترغیب دانش آموزان به خلاقیت در درس جغرافیا6
تجربه 3 : استفاده از روش بازگویی در تدریس تاریخ.. 12
تبیین و توضیح استفاده از روش بازگویی در تدریس درس تاریخ :12
تجربه 4 : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس درس جغرافیا :12
تبیین تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس در س جغرافیا :12
تجربه 5ـ بازدید از مکان های تاریخی برای آشنایی دانش آموزان برای شناخت بهتر تاریخ :13
تجربه 6 : توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان در یادگیری درس جغرافیا ، تاریخ ، اجتماعی راهنمایی :13
تبیین تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان :13
تجربه 7: نزدیکی به دانش آموزان در تدریس :14
راهکارهای تدریس حاصل از تجربیات بنده در تدریس دروس علوم اجتماعی راهنمایی :15
نمونه های اجرایی روشهای فعال و اکتشافی دروس علوم اجتماعی.. 15
نمونه تدریس مبتنی بر کاوشگری که تدریس درس جغرافیا بکار می بردم. 15
موضوع : آبها بر روی زمین چگونه عمل می کنند؟. 15
مراحل اجرایی الگوی تدریس کاوشگری.. 16
نمونه تدریس مبتنی بر ساختن گرایی(5E) که در تدریس جغرافیا به کار می بردم. 16
موضوع : جمعیت در کره ی زمین چگونه پراکنده شده است؟. 16
نمونه تدریس مبتنی براعضای تیم که در تدریس درس تاریخ بکار می بردم. 18
موضوع : انسانهای اولیه چگونه می زیستند؟. 18
مرحله دوم (کار تیمی)18
مرحله سوم‌ :( آزمون)19
مرحله چهارم (نقدو بررسی)20
مرحله پنجم ( جمع بندی)20
نمونه تدریس مبتنی بر بارش فکری که در تدریس علوم اجتماعی بکار می بردم. 20
موضوع : چرا به قانون نیاز داریم؟. 20
مراحل تدریس از طریق «بارش فکری»22
موضوع : شهر ها چگونه به وجود آمدند؟. 22
مهارتهای مورد نیاز:23
گام اول (ایجاد انگیزش)23
گام دوم (کاوش و جستوجو)23
گام سوم (تجزیه،تحلیل،تعمیق)23
گام چهارم (ارزشیابی و ارائه ی تکلیف)23
نمونه تدریس مبتنی بر پیش سازمان دهنده که در تدریس تاریخ در دوره راهنمایی بکار می بردم. 24
موضوع : آریایی ها چه کسانی بودند؟. 24
مراحل اجرایی الگوی پیش سازمان دهنده. 25
نمونه تدریس مبتنی بر تفکر استقرایی که در تدریس مطالعات اجتماعی بکار می بردم. 25
موضوع: گروه دوستان چه ویژگی هایی دارد؟. 25
نمونه تدریس مبتنی بر نظر خواهی از دوستان که در تدریس اجتماعی بکار می بردم. 27
موضوع: نظم در خانواده چه اهمیتی دارد؟. 27
نمونه تدریس مبتنی بر بدیعه پردازی که در تدریس اجتماعی بکار می بردم. 29
موضوع: گروه دوستان چه ویژگی هایی دارد؟. 29
نمونه تدریس مبتنی بر ایفای نقش که در تدریس تاریخ بکار می بردم. 31
موضوع: خلافت بنی عباس در بغداد. 31
راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد همکاری در کلاس بین معلم و دانش آموز حاصل تجربیات بنده :34
پیشنهادات به دبیران علوم اجتماعی در طراحی سوال چند گزینه ای حاصل تجربیات بنده :43
پیشنهادات تدریس بهتر دروس علوم اجتماعی راهنمایی به دبیران. 44
نتیجه گیری.. 45
منابع :46

👇 تصادفی👇

افزونه درج کامپوننت در ماژول جوملا 2.5 , 3.0تحقیق ژنراتور های سنکرونکلاسیکهای ادبیات روسی - داستانهای ایوان پترویچ پلکین فقیدپروژه تولید اسید بنزوئیکمدیتیشن تقویت حافظهپرسشنامه استاندارد ترس از امتحان فیلیپسپاورپوینت تبلت هاآهنگ جدید در سبک تلفیقی بنام "بی من مرو" ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی

تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی

دانلود تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی

خرید اینترنتی تجربیات آموزشی تدریس علوم اجتماعی

👇🏞 تصاویر 🏞