👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع (TAT)

ارتباط با ما

دانلود


کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع (TAT)
50%تخفیف برای مدت محدود
آزمون TAT شیوه­ای مؤثر برای آگاهی دانشجویان روان­شناسی است .با اجرا و تفسیر این آزمون می توان دریافت که آزمودنی چگونه خودش و جهان را به صورت منحصر به فرد می بیند. این آزمون یک ابزار روان سنجی محسوب نمی شود، به همین علت وقتی که متخصصان با چنین آزمون هایی سرو کار دارند، به جای واژه تست، واژه تکنیک را به کار می برند. واژه تست برای ابزارهایی به کار برده می شود، که پاسخ­های آزمودنی نمره گذاری می شوند (مانند پرسشنامه شخصیتی نوجوانان، میلون و2-MMPI).
تخفيف ويژه ي50%
با وجود طرفداری و اشتیاق بسیاری از محققان برای کاربرد آزمون اندریافت موضوع، بحث های زیادی درباره اعتبار، روایی و فقدان یک نظام نمره گذاری همگانی برای این آزمون اندریافت موضوع صورت گرفته و باعث شده که آزمون یاد شده به وسیله برخی از درمانگران از امور بالینی کنارگذاشته شود.
در کتاب حاضر برای تفسیر آزمون اندریافت موضوع تنها یک شیوه ارزیابی معرفی نشده، بلکه شیوه های متعددی که نشأت گرفته از پژوهش­های محققان مختلف است، پیشنهاد شده است. همچنین کتاب توجه خاصی به مسائل میان فرهنگی و به کارگیری اندریافت موضوع در مورد جمعیت های متفاوت دارد.
مقدمهفصل اولپیشینه آزمونهای فرافکنتاریخچه تکنیکهای فرافکنویژگیهای آزمون‌های فرافکنکاربرد آزمون‌های فرافکنالف) آزمون‌های تحلیلیب) آزمونهای فرافکن یا ترکیبیطبقهبندی آزمونهای فرافکنفصل دومنحوه اجرای آزمونمواد لازمشرایط اجرارابطه مناسبنحوه ارائه کارتهادستورالعملثبت پاسخهاسؤال و وارسیاجرای آزمون روی کودکانتأثیر نژاد آزمونگرفصل سومتفسیرنظام نمره گذاریتکنیک‌های موضوعیتفسیر رسمی وشخصیسطوح تفسیرالف - محتوای داستانقهرمانروابط شیءتصور از محیطسرانجام داستانب- ساختار داستانج- مشاهدات رفتاریقوانین و احتیاط‌های تفاسیراحتیاط در تفسیرمحتاط بودن در تفسیر پاسخ‌ها بر اساس منابع نامشخصجداسازی موارد فرافکن از موارد غیرفرافکنآگاهی از نقاط کور وفرافکنی خودتوجه به نشانه‌های معنایی شخصیترکیب داده‌هاتوجه به سابقه و وضعیت زندگی آزمودنینظر خواهی از دیگر متخصصاندر نظر گرفتن موقعیت و شرایط آزمودنیرتبه بندی مقتضی و مناسب داده‌هادوری از تأثیرات اولیهدر نظر گرفتن موقعیت رشد آزمودنی هنگام تفسیر داستانهاملاحظات فرهنگیروش تفسیرفصل چهارمویژگی‌های اندریافت موضوع...فصل پنجمیافته‌های پژوهشینیاز به پیشرفتانگیزه پیشرفت1.تأثیرات اجتماعی2.تأثیرات شناختی3. تأثیرات رشدینظریه مک للندخصومت و پرخاشگریتمایلات پرخاشگریابراز پرخاشگری در تمایلاتکیفیت تمایلات پرخاشگریارتباط بین مقیاس پرخاشگری رورشاخ و آزمون اندریافت موضوعنظام نمره گذاری پرخاشگریمقایسه پرخاشگری در آزمون TAT و رفتار واقعی پرخاشگریکنترل‌های مربوط به آزمون TATتفاوت‌های جنسیتیطول داستانمقیاسهای MMPI-2رابطۀ بین تمایلات پرخاشگری نمره گذاری شده و رفتار پرخاشگرینمره گذاری مکانیسم‌های دفاعیروابط موضوعی بین فردیفصل ششماستفاده از TAT برای گروههای مختلف فرهنگی و جانشینهای آنها1.کد 08:تفاوت‌های فردی2.کدc04 : ارزیابی جمعیت‌های خاصجایگزین‌های TATتفاوت سنیتکنیک اندریافت کودکان (CAT و CAT-H)RATCتکنیک اندریافت سالمندان (SAT و GAT)تفاوت فرهنگیTATاصلاح شده در هندTEMASآزمون اندریافت شخصیتی (APT)کشیدن یک شخص به عنوان محرکپیشرفت محرک‌های جایگزینتوجه به تفاوت‌های فردی آزمودنی هاهنگام ارزیابیفصل هفتمآزمون TAT در روان درمانیپروتکل 1# (ارزیابی پیشرفت روان درمانی)آزمون اول (قبل از روان درمانی)کارت 3BMکارت BM8کارت BM 9کارت MF13آزمون دوم (بعد از درمان)کارت BM 3کارت BM 8کارت BM 9کارت MF13پروتکل 2# توقف همانند سازیکارت1کارت BM 3کارت4کارت BM 6کارت BM7تفسیرفصل هشتمیکپارچه سازی تفسیرآزمون TAT در قالب یک گزارشطرح کلی یک گزارش روان شناختیتفسیر نتایج آزمون1 .هوش2.عاطفه3.اعتماد به نفس4.روابط موضوعی5.جنبه‌های تشخیصی6.نقاط قوتجمع بندیپیشنهادها1.سازماندهی2. اعتبار3.ارتباط رضایت بخش4.سایر مواردگزارش‌های رایانه‌ایفصل نهمپروتکل‌هاپروتکل #1...تفاوت‌های رشدی نوجوانانپاسخهای بیماران مبتلا به اختلالات تجزیه‌ایاجرای گروهی، فردی وتفاوتهای جنسی درنتایج آزمونمنابع

👇 تصادفی👇

دانلود طرح توجيهی توليد كارتن پلاستيكیدینامیک پیشرفتهنمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - روشهای تغییر و اصلاح رفتار کد درس: 1217053اهدف مدیریت از نظر اسلاممجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت حرفه ای پوشاک زنانه و مانتو (سری اول 5 طرح)مقدمه اي بر سفال و سفالگريشناخت برج آزادی بعنوان نماد تهرانخلاصه کتاب مديريت بر خود،نویسنده :هیرم اسمیت،مترجم: کمال هدایت149- ارزیابی توزیع نشست های سطحی برروی زوج تونلهای كم عمق حفاری شده به روش NATM ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع (TAT)

کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع (TAT)

دانلود کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع (TAT)

خرید اینترنتی کتاب تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع (TAT)

👇🏞 تصاویر 🏞