👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بهبود تصاویر پزشکی CT بر اساس یک آستانه گذاری نرم جدید در حوزه موجک در مقایسه با تبدیلهای دوبعدی جدایی ناپذیر کرولت و کانتورلت

ارتباط با ما

دانلود


بهبود تصاویر پزشکی CT بر اساس یک آستانه گذاری نرم جدید در حوزه موجک در مقایسه با تبدیلهای دوبعدی جدایی ناپذیر کرولت و کانتورلت
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:15
سال انتشار:1394
چکیده
یکی از چالشهای اساسی در تصاویر پزشکی وجود نویز است، که این مشکل در تصاویر پزشکی CT بسیار مهم است.در تصاویر CT کیفیت تصویر رابطهی مستقیم با دز دریافتی بیمار دارد، به طوری که که هر چقدر میزان پرتوی جذبشده بیشتر باشد که باعث افزایش کیفیت تصویر میشود که در نتیجه میزان دز دریافتی بیمار نیز افزایش مییابد. در این مقاله جهت کاهش نویز در تصاویر پزشکی CT یک آستانه نرم جدید در حوزه موجک جهت کاهش نویز و یک الگوریتم تقویت لبه جهت حفظ اطلاعات مهم تصویز از جمله لبهها در حین نویززدایی استفاده شده است و نتایج با دوتبدیل دو بعدی جدایی ناپذیر جهت دار کرولت و کانتورلت و روش آستانه گذاری دیگر در حوزه موجک مقایسه شده است.کاهش نویز با همان میزان پرتو دریافتی به معنی کاهش دز بیمار است. جهت ارزیابی و مقایسه تصاویر از دو معیار پیک سیگنال به نویز به اختصار PSNR و شباهت تصویر که به اختصار Ssim استفاده شده است.
واژگان کلیدی
CT ،موجک،الگوریتم تقویت لبه،آستانه گذاری،کرولت،کانتورلت، PSNR ، Ssim

👇 تصادفی👇

سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلام - جغرافیای تاریخی اسلام 2 دو کد درس: 1220264ذن‌ و هنر نگارش‌ فیلمنامه‌عوامل تاریخی گسترش بدحجابی در تاریخ معاصر ایرانانتقال حرارت آرپاچیهک سریع و حرفه ای Wi Fi (بدون روت)دانلود تحقیق بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجانپاورپوینت معرفی سیستم سازه فولادی سبک (LSF)تخصیص منابع آب درمحدوده پروژه البرز با استفاده از مدل weapدانلود پاورپوینت پیرامون نیروگاههای بادی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بهبود تصاویر پزشکی CT بر اساس یک آستانه گذاری نرم جدید در حوزه موجک در مقایسه با تبدیلهای دوبعدی جدایی ناپذیر کرولت و کانتورلت

بهبود تصاویر پزشکی CT بر اساس یک آستانه گذاری نرم جدید در حوزه موجک در مقایسه با تبدیلهای دوبعدی جدایی ناپذیر کرولت و کانتورلت

دانلود بهبود تصاویر پزشکی CT بر اساس یک آستانه گذاری نرم جدید در حوزه موجک در مقایسه با تبدیلهای دوبعدی جدایی ناپذیر کرولت و کانتورلت

خرید اینترنتی بهبود تصاویر پزشکی CT بر اساس یک آستانه گذاری نرم جدید در حوزه موجک در مقایسه با تبدیلهای دوبعدی جدایی ناپذیر کرولت و کانتورلت

👇🏞 تصاویر 🏞