👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی کاربرد عوامل اقتصادی و طراحی کارخانه در تعیین مناسب ترین مکان جهت احداث و بهسازی کارخانجات مطالعه موردی" کارخانه بیسکوییت نل آمل "

ارتباط با ما

دانلود


بررسی کاربرد عوامل اقتصادی و طراحی کارخانه در تعیین مناسب ترین مکان جهت احداث و بهسازی کارخانجات مطالعه موردی" کارخانه بیسکوییت نل آمل "
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:7
سال انتشار:1394
چکیده
در این مقاله، یک چارچوب مناسب برای مکانیابی مراکز صنعتی در سطح ملی ارایه میگردد . در این مقاله، یک چارچوب عملی برای مکانیابی کارخانه صنایع غذایی شرکت بیسکویت نل آمل توسعه داده شده است به همین منظور از روشنمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است و نمونه ای به اندازه 05 نفر از کارکنان برای مطالعه انتخاب شدهاند. اطلاعات مورد نیاز بر اساس پرسشنامه و در 0 فاز )خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف( جمع آوری شده است. از آزمون 5 است. / آلفای کرونباخ جهت پذیرش فرض های موجود استفاده گردیده و تمامی فرض ها بیش از 3 نتایج در محور نوعکارخانه 50 %، در محور امکانات محیط 50 در محور دفع فاضلاب 50 % 05/ ، در محور محیط زیست 0 % و در محور هزینه 25 % حاصل شده است. بر مبنای یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که اگر محل احداث مناسب نباشد هزینهی متوقف کردن تولید و جابجایی به محل جدید آنقدر بالا است که نقل مکان عملا کاری بس دشوار و حتی غیر ممکن است.
واژگان کلیدی
طراحی کارخانه، مکانیابی، هزینه، محیط زیست، دفع فاضلاب

👇 تصادفی👇

آموزش باز کردن انواع قفلهای درب منازل,قفل درب اتومبیل,قفلهای کتابی و غیرهمطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایرانتولید اتانول و استات از گاز سنتز با استفاده از باکتری کلستریدیوم لانگالی WORDطرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 1200 تن در سالمقاله آشنايي با موسيقي و نتهاSimple Synthesis and charactrization of Iron Cobalt (FeCo) Nanorodsمباني علوم رياضيافزایش بازدید و رنک رتبه ی وبلاگ یا سایت شما در گوگلمقاله "جلوه هاي مدارا در آثار سعدي" ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی کاربرد عوامل اقتصادی و طراحی کارخانه در تعیین مناسب ترین مکان جهت احداث و بهسازی کارخانجات مطالعه موردی" کارخانه بیسکوییت نل آمل "

بررسی کاربرد عوامل اقتصادی و طراحی کارخانه در تعیین مناسب ترین مکان جهت احداث و بهسازی کارخانجات مطالعه موردی" کارخانه بیسکوییت نل آمل "

دانلود بررسی کاربرد عوامل اقتصادی و طراحی کارخانه در تعیین مناسب ترین مکان جهت احداث و بهسازی کارخانجات مطالعه موردی" کارخانه بیسکوییت نل آمل "

خرید اینترنتی بررسی کاربرد عوامل اقتصادی و طراحی کارخانه در تعیین مناسب ترین مکان جهت احداث و بهسازی کارخانجات مطالعه موردی" کارخانه بیسکوییت نل آمل "

👇🏞 تصاویر 🏞