👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

خشونت 81 صفحه word با فهرست مطالب

ارتباط با ما

دانلود


خشونت  81 صفحه word با فهرست مطالب
خشونت 81 صفحه word با فهرست مطالب
فهرست مطالب :
 
چکیده:7
كليد واژه‏ها:7
مقدمه :8
خشونت و هزاره سوم. 9
اختلافات خانوادگي.. 10
اختلافات اقتصادي.. 11
اختلافات اجتماعي.. 12
عوامل محيطي خشونت.. 13
نظريه هايي درباره خشونت.. 13
خشونت در تلويزيون. 15
خشونت عليه زنان. 15
خشونت عليه كودكان. 16
خشونت در تقسيم بندي اجتماعي.. 17
خشونت و پرخاشگری.. 19
سبب شناسی خشونت.. 20
ضرورت خشونت.. 21
ارزش و تقدس خشونت.. 22
مدرنیته و خشونت.. 24
خشونت و پرخاشگری در جامعه ما25
عوامل خشونت گستر. 28
خشونت و قانون. 29
گروه‌های قانون ستیز و گسترش خشونت.. 33
قانون ستیزی و خشونت به مثابه عرف و قانون!35
تحقیق در مورد تأثیرات خشونت در رسانه‌ها36
خشونت از چه کسانی سر می زند؟-انواع خشونت چیست؟. 37
تعريف خشونت.. 43
پيشينه خشونت خانوادگى.. 44
خشونت گرايان و قربانيان خشونت.. 46
خشونت والدين بر يكديگر. 48
خشونت والدين بر فرزندان. 49
خشونت فرزندان بر والدين. 50
خشونت فرزندان بر يكديگر. 51
انواع خشونت.. 51
خشونت خانوادگى شكل‏هاى متفاوتى دارد.52
الف: خشونت جسمى.. 52
ب: خشونت روحى و روانى.. 52
ج: خشونت مالى.. 53
عوامل خشونت.. 54
برخى از عوامل خشونت در قرآن عبارتند از:55
الف: حسادت.. 55
ب: باورهاى ناروا56
واحدى در سبب نزول آيه شريفه مى‏نويسد:57
ج: مشكلات اقتصادى.. 59
د: بيمارى.. 60
ه: بدآموزى.. 62
و: بد گمانى.. 63
ز: كبر و خودبينى.. 65
ح: حبّ دنيا65
ط: شهوت.. 66
ى: خستگى.. 67
كنترل خشونت.. 67
وظايف والدين. 68
الف: نيكو رفتارى.. 69
ب: شناخت اعضاى خانواده69
ج- حمايت از قربانى خشونت.. 71
د- برخورد با خشونت گر. 71
ه - ايجاد مهر و محبت.. 72
راههاى كنترل خشم. 73
الف: تغيير وضعيت.. 74
ب: سكوت.. 76
ج: گوش فرا دادن به سخنان خشونت گرا و مجاب ساختن وى.. 76
د: ترك مشاجره و جر و بحث.. 77
ه : توجه به آثار زيانبار جسمى و روحى خشونت بر ديگران. 77
وظايف نهادهاى اجتماعى.. 79
منابع. 80

👇 تصادفی👇

سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- فقه و مبانی حقوق- منطق 1 کد درس: 1220019-1220460نمونه سوالات درس تحلیل سازه به همراه حلطراحی چشمه پروتون جهت درمان تومورهای چشمی و محاسبات دوزیمتری با استفاده از کد MCNPفیلم آموزشی شبیه سازی مکانیزم درب بازکن در اینونتوربا چه درصدهایی در کنکور سراسری تجربی و ریاضی چه رتبه ای می آوریدكتاب آموزش جامع C#.net 2005پرسشنامه ارزيابي میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSCپایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمندجزوه بیمه عمر کامل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل خشونت 81 صفحه word با فهرست مطالب

خشونت 81 صفحه word با فهرست مطالب

دانلود خشونت 81 صفحه word با فهرست مطالب

خرید اینترنتی خشونت 81 صفحه word با فهرست مطالب

👇🏞 تصاویر 🏞