👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز 23ص

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز 23ص
چكيده
هدف اين مقاله نشان دادن توانايي ترانسفورماتور جابجا كننده فاز(Phase Shifting Transformer)PSTدر كاهش تلفات سيستم قدرت است. در اين راستا ابتدا تواناييهايPSTبا ديگر ادواتي كه توانايي كنترل سيلان قدرت را دارند، مقايسه مي شود. سپس شبكه برق منطقه اي تهران و خطوط رابط آن با نواحي مجاور به عنوان شبكه نمونه مطالعه مي شود و محل نصب مناسبPSTدر جهت كاهش تلفات اين شبكه مشخص مي گردد. شبيه سازيها نشان مي دهد كهPSTنه فقط تلفات برق منطقه اي تهران را كم مي كند بلكه توانايي...
- مقدمه
هدف بهره برداران از سيستم قدرت اين است كه در حالت دائم توان درخواستي مصرف كننده را تحت ولتاژ ثابت و فركانس معين تأمين نمايند. از ديدگاه مسائل كنترلي، بر روي مصرف كننده نمي توان محدوديتهاي زيادي اعمال نمود. در نتيجهع كنترل اصلي در شبكه برق روي توليد و انتقال است. طراحان در طراحيهاي اوليه مربوط به سيستم توليد و انتقال،‌قابليت توليد و انتقال درخواستي را مدنظر قرار مي دهند. ولي با گذشت زمان تغييراتي از قبيل...
- تواناييهايPST
PSTيكي از قديمي ترين ادواتFACTSاست [8]. اين وسيله ترانسفوماتوري است كه نسبت تبديل آن مختلط مي باشد. بنابراين فازور ولتاژ، در گذر ار اوليه به ثانويه در ضمن تغيير دامنه، تغيير فاز نيز مي يابد. ازPSTجهت كنترل سيلان قدرت در حالت مانا [9] و ازPSTهاي مجهز به كليدهاي نيمه هادي، جهت كنترل شرايط ديناميك [10] و گذرا [11] مي توان استفاده...
- اثر نصبPSTدر داخل شبكه برق منطقه اي تهران
در اين بخش تأثير نصبPSTدر خطوط 230 يا 400 و همچنين پست هاي 230/400 كيلوولت شبكه برق منطقه اي تهران مطالعه خواهد شد. همانگونه كه مشخص است، در اين حالت امكان دارد كهPSTدر بين دو سطح ولتاژ نيز قرار گيرد. در اين صورت در واقعPSTبا ترانسفورماتور معئمولي تعويض شده است.
1-6- اثر نصبPSTبر روي خطوط 230و400 كيلوولت
بر طبق برنامه ريزيهاي انجام شده، تغييراتي در شبكه داخلي برق منطقه اي تهران صورت خواهد گرفت. اين تغييرات اكثراً به صورت ورود- خروج خطوط هستند. مثلاً خط زياران- كن به خط زياران...
- نتيجه گيري
باتوجه به نتايج حاصله مي توان نكات زير را نتيجه گرفت:
با نصبPSTدر خطوط..
 

👇 تصادفی👇

دانلود فایل ورد word مقاله بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرتگزارش کارآموزی بانک رفاهتحلیل محتوای کتب درسی2پروژه آماده: بررسي سيگنالهاي الكترو مايوگرافي یا سيگنال EMG در حركت دست (169 صفحه فایل ورد - word)لوگوي لايه باز زعفران239-بهینه یابی در مخازن بتن پیش تنیدهضخیم دوز زنانه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز 23ص

دانلود پایان نامه بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز 23ص

دانلود دانلود پایان نامه بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز 23ص

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز 23ص

👇🏞 تصاویر 🏞