👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن 117 ص

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن  117 ص
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: انواع پستهای فشار قوی..................................................1
پستهای فشار قوی از نظر عملکرد.................................................1
پستهای فشار قوی از نظر عایق بندی...............................................2
اجزا تشکیل دهنده پستها...............................................................3
فصل دوم :تعاریف واصول کار ترانسفور ماتور..................................15
نحوه اتصال سیم پیچ ها..............................................................18
تپ چنجر..............................................................................19
سیستمهای خنک کننده ترانسها......................................................22
ترانسفورماتورهای اندازه گیری....................................................27
فصل سوم:شینه بندی ................................................................44
انواع شینه بندی.......................................................................45
آثار وقوع خطا........................................................................54
انواع رله های جریان زیاد...........................................................66
انواع تکیه گاه ومقره ها..............................................................67
فصل چهارم: مدار شکن.............................................................78
فرایند رفع اشکال خط................................................................78
انواع مدار شکن ها...................................................................82
مدار شکن های خلا..................................................................92
فصل پنجم:کدگذاری................................................................117 فصل اول
 
**انواع پستهاي فشار قوي**
1- انواع پستهاي فشار قوي از نظر عملكرد
الف: پستهاي افزاينده ولتاژ
اين پستها كه به منظور افزايش ولتاژ جهت انتقال انرژي از محل توليد به مصرف بكار مي روند معمولا در نزديكي نيروگاهها ساخته مي شوند.
ب: پستهاي كاهنده ولتاژ:
اين پستها معمولا در نزديكي مراكز مصرف به منظور كاهش ولتاژ ساخته مي شوند.
ج: پستهاي كليدي:
اين پستهاي معمولا در نقاط حساس شبكه سراسري و به منظور برقراري ارتباط بين استانهاي مختلف كشور ساخته مي شوندو معمولا رينگ انتقال شبكه سراسري را بوجود مي آورند در اين پستها تغيير ولتاژ صورت نمي گيرد و معمولا بخاطر محدود كردن تغييرات ولتاژ از يك راكتور موازي با شبكه استفاده مي شود در بعضي از مواقع از اين راكتورها با نصب تجهيزات اضافي مصرف داخلي آن پست...
*ترانسفورماتور ولتاژ: (P.T)
ترانسفورماتوري است كه در آن ولتاژ ثانويه متناسب و همفازي با ولتاژ اوليه بوجود مي آيد و
براي تبديل ولتاژ يك سيستم به ولتاژي مناسب جهت وسايل اندازه گيري و يا حفاظتي بكار مي رود و نيز مدارات اندازه گيري وحفاظتي را از مدار قدرت ايزوله مي سازد.
اين ترانسفورماتورها نيز نظير ساير ترانسفورماتورها بر اساس القاء الكترومغناطيس عمل نموده و ولتاژ فشار قوي را به ولتاژهاي استاندارد تبديل مي نمايد.
P.T- ها در ولتاژهاي زياد داراي مخزن...
- شينه بندي دوبل( دوشين): Duplicate Busbar
*** نقش بريكر كوپلر در اين شينه بندي با بريكر كوپلر در شينه بندي اصلي و انتقالي متفاوت است.
مي توان با استفاده كردن از ديسكانكت D.S بدون خاموشي از دو شين اصلي استفاده شود هر انشعاب داراي سه ديسكانكت است كه دو ديسكانكت امكان اتصال از يك شين به شين ديگر به اين صورت است كه ابتدا ديسكانكتهاي مربوط به كوپلر و بريكركوپلر را بسته و پس ديسكانكتهاي شين دوم را بسته و شين اول را باز مي نمايند در صورتي كه تعداد انشعابات زياد باشد مي توان از بريكر Bus section استفاده كرد كه در اينصورت براي هر بخش از شين يك بريكر كوپلر مورد نياز خواهد بود. در اين سيستم مي توان تعدادي از انشعابات را از يك شين و تعدادي ديگر را از شين دوم تغذيه كرده توسعه پست بدون برق كردن پست امكان پذير...
- فرآيند از بين بردن خطابصورت زیرمیباشد:
1 ـ هنگامي كه نقص اتفاق مي‌افتد. امپدانس خط كاهش پيدا مي‌كند، جريانهاي افزايش پيداكرده وفيوزهاي خودكار به كار مي‌افتند.قسمت متحرك فيوز خودكار بدليل افزايش گشتاور عملياتي حركت مي‌كند. فيوز خودكار براي بستن كنتاكتهاي خودبه اندكي زمان نياز دارد.
2 ـ كنتاكتهاي فيوز خودكار مدار قطع مدار شكن را مي‌بنند و سيم پيچ رله تحريك شده و داراي انرژي مي‌شود.
3 ـ مكانيزم عملیاتی عمليات را براي...
مدار شكنهاي خلاء
نماي قطاعي يك مدار شكن خلاء در شكل (6) نشان داده شده است. مهمترين قسمت اين نوع مدار شكن قطع كننده خلاء مي‌باشد، نما از بالاي اين قسمت در شكل (7) داده شده است. هنگامي كه كنتاكتها جدا مي‌شوند، جريان براي قطع شدن يك تخليه الكتريكي قوسي بخار فلزرا آغاز كرده و از طريق اين يونيزاسيون شديد گازي (پلاسما) تا شروع جريان بعدي (صفر جريان)، در مدار جاري مي‌شود. سپس قوس قطع مي‌شود و بخار فلز هادي در عرض يك ميليونيم ثانيه برروي سطوح فلز به مايع تبديل مي‌شود. در نتيجه قدرت دي‌الكتريك خيلي سريع افزايش پيدا مي‌كند. ميداني كه خود به خود ايجاد شده است باعث مي‌شود كه بخش انتهايي قوس حركت كند و بدين وسيله از گرم شدن بيش از اندازه محلي هنگاميكه جريان‌هاي زيادي در حال قطع شدن هستند، جلوگيري مي‌شود. جريان مينيمم معيني براي حفظ تخليه الكتريكي قوسي بخار فلز، مورد نياز است. براي جلوگيري از محدود شدن قوس يا جرقه از عبور طبيعي تا فاز...
فصل پنجم
**كد گذاري**
(( كاربرد اعداد و حروف در كد گذاري تجهيزات پستها ))
با توجه به تجهيزات همانند در پستها به منظور جلوگيري از اشتباه به هنگام انجام عمليات كليه تجهيزات با روشي خاص شماره گذاري شده اند كه بنا به نوع دستگاه از 1تا 4 رقم براي مشخص شدن آنها بكار برده شده است بطور كلي اين تعداد به سه دسته AوBC وD تقسيم مي شوند.
**شرح اعداد دسته A : اين دسته از اعداد مشخص كننده ولتاژ و بشرح زير مي باشند
عدد( شماره) سطح ولتاژ
1- kv 3/3 - 6 ./
2- kv 3/6- 3/3
3- kv 15 - 3/6
4- kv 20 - 15
5- kv 33 - 20
6- kv 63 - 33
7-

👇 تصادفی👇

استخدامی ثبت احوالتحقیق بتن پلیمریمقاله: تقویت و مهارت خواندن و نوشتن در مقطع ابتدائیدانلود فيزيك هاليدي جلد اول مكانيك و گرمابررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی wordدانلود لایه shapefile مرز شهرستان اردستانمباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان ایرانبرنامه چاپ اعداد با فاصله های دلخواهپروژه بیزینس پلن تاسیس کارخانه تولید کاسه نمد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن 117 ص

دانلود پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن 117 ص

دانلود دانلود پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن 117 ص

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن 117 ص

👇🏞 تصاویر 🏞