👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه:2
فصل اول: تاریخچه و پیشنیه مجلس... 3
مبحث اول: پیشینه مجلس در ایران. 3
گفتار اول: مجلس شورای ملی.. 3
گفتار دوم: جایگاه مجلس در قانون اساسی مشروطیّت.. 3
گفتار سوم: نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی.. 4
گفتار چهارم: نخستین مجلس شورای اسلامی.. 4
گفتار پنجم: مجلس شورا، یادآور خاطره شهید مدرس.. 5
گفتار ششم: جایگاه مجلس در سخنان امام خمینی رحمه الله. 5
بند اول: اهمیت مجلس از نگاه امام خمینی رحمه الله. 6
فصل دوم: تشکیلات مجلس... 6
مبحث اول: طرز تشکیل مجلس شورای اسلامی.. 6
مبحث دوم: رابطه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. 7
مبحث سوم: تشکیلات مجلس شورای اسلامی.. 7
مبحث چهارم: انواع هیئت رئیسه و وظایف آن ها8
گفتار اول: وظایف هیأت رئیسه سنی:8
گفتار دوم: هیأت رئیسه موقت:8
گفتار سوم: هیأت رئیسه دائمی:9
مبحث پنجم: وظایف رئیس مجلس... 9
مبحث ششم: چند مشی طرح یا لایحه:10
گفتار اول: لوایح.. 10
گفتار دوم: طرح ها10
بند اول: لوایح و طرح های عادی.. 11
بند دوم: لوایح و طرح های با قید فوریت.. 11
مبحث هفتم: مصونیت پارلمان. 12
گفتار اول: نکاتی در رابطه با مصونیت مجلس... 13
مبحث هشتم: استعفای نمایندگان مجلس... 13
مبحث نهم: وظایف مجلس در قانون اساسی.. 14
مبحث دهم: نظارت، شرط سلامت دولت و جامعه. 15
فصل دوم: انتخاب مجلس در ایران. 15
مبحث اول: ارزش معنوی حضور در انتخابات.. 15
گفتار اول: زیباترین حضور. 16
مبحث دوم: ملاک های انتخاب اصلح.. 16
گفتار اول: ضرورت انتخاب اصلح.. 17
گفتار دوم: انتخابات مطلوب.. 18
گفتار سوم: شرکت در انتخابات، تکلیف الهی.. 18
گفتار چهارم: آثار و لوازم تکلیف دانستن انتخابات.. 19
مبحث سوم: ویژگی های انتخابات در ایران. 19
گفتار اول: انتخابات مجلس و مردم سالاری دینی.. 20
گفتار دوم: عملکرد مجلس در سال های پس از پیروزی انقلاب.. 20
گفتار سوم: مردم، مسئولان و نامزدها، سه رکن اصلی انتخابات.. 21
مبحث چهارم: آسیب شناسی انتخابات.. 21
گفتار اول: رعایت ضوابط قانونی و اخلاقی در تبلیغات انتخاباتی.. 22
گفتار دوم: رقابت مثبت انتخاباتی.. 23
مبحث سوم: اهمیت انتخابات مجلس نهم. 24
گفتار اول: رأی اوّلی ها24
گفتار دوم: انتخابات و رسانه. 25
نتیجه گیری.. 26
منابع و مآخذ. 27
 

👇 تصادفی👇

مقاله 15- مديريت و محافظت از شبكه های كامپيوتریلیلی و مجنوندانلود گزارش کارآموزی در یک شرکت خدمات کامپیوتریعنوان مقاله:شهید معلم محمد ابراهیم همت تعداد صفحات:23WORDران مرغ تازه کیلوییمدل سازي و كنترل موتور هيدروليكي عمل كننده با شير سروکتاب توانایی ماشین کاری دانشگاه آزاد نجف آباددانلود پایان نامه معماری در مورد فرهنگ و هویتترفندهای ریجستری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞