👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

ارتباط با ما

دانلود


تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که جنبه های آموزشی و تربیتی امیددر اسلام چیست ؟و چه نقشی درسلامت روان انسان دارد ؟روش تحقیق ، توصیفی –تحلیلی است و جامعه پژوهش (بستر تحقیق )کلیه کتب ،پایان نامه ها ،مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع پژوهش است نمونه تحقیق ،کتب ،پایان نامه ها ،مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع د ر حد بضاعت علمی محقق است . روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و از ابزار فیش برداری استفاده شده است. طرح آن از طرح های تحقیق نظری و کیفی تبعیت می کند . دراین پژوهش با توجه به هدف کلی واهداف ویژه تحقیق به نتایجی دست یافته که امید از معرفت و شناخت نسبت به مبدا و معاد حاصل می شود وامید در سلامت روحی و روانی انسانها نقش مهمی داردو عامل مهم تلاش ورفتار های انسانی است .امید مایه حیات و ادامه دهنده زندگی است .امید رحمت و هدیه الهی برای انسان است و انسان را فعال و حرکت در آدمی ایجاد می کند
واژگان کلیدی : امید - سلامت روان - آموزش _ تربیت
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات پژوهش... 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسأله. 3
1-3-هدف کلی.. 4
1-4- اهداف ویژه تحقیق.. 4
1-5- سوال اصلی تحقیق.. 5
1-6-سوالات فرعی تحقیق.. 5
1-7- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 5
1-8- روش تحقیق.. 6
1-9- جامعه تحقیق.. 6
1-10-نمونه تحقیق.. 6
1-11-روش جمع آوری داده ها6
1-12-محدودیت های موضوع تحقیق.. 7
1-13 تعاریف واژه ها و اصطلاحات... 7
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش... 10
2-1- مقدمه. 11
2-2-تبین واژه امید. 11
2-3 امید ازمنظر روانشناسان. 12
2-4-امید از منظر فلاسفه. 16
2-5- امید از نظر اندیشمندان اسلامی.. 17
2-6-لزوم داشتن امید. 20
2-7 انواع امید. 22
2-8- تبین واژه رجاء. 24
2-9 خوف و رجاء. 25
2-10-اجتماع خوف و رجا26
2-11 تبین واژه آرزو. 29
2-12- انواع آرزو. 30
2-13 آرزو گرایی.. 32
2-14-علل آرزوهای طولانی.. 32
2-15 پیامد آرزوهای طولانی.. 33
2-16- تبین واژه تمنی.. 34
2-17-تبین واژه طمع. 34
2-18تفاوت رجاء با آرزو (أمَل ) و طمع. 34
2-19 اهمیت امید در اسلام. 35
2-20 والاترین نوع امیدواری.. 39
2-21 موانع امیدواری.. 40
2-22- منشاءامید و یاس... 41
2-23-درمان یاس و نا امیدی.. 42
2-24 کارکرد های آموزشی تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان. 43
2-25 تاثیر مثبت دین و معنویات بربهداشت روان وافزایش امید. 46
2-26 مبانی هستی شناختی و انسان شناختی امید. 47
2-27-آثار تربیتی آموزشی امید در زندگی روانی.. 52
2-28 راههای دستیابی به امید. 58
2-29 راهکارهای افزایش امید (امید افزایی ) از نظر اسلام. 60
2-30 عوامل تسهيل كننده رسیدن به اميد. 62
2-31- راه های مختلف رسیدن به امید. 64
2-32ویژگی انسان های امیدوار و سلیم النفس... 70
2-33 مطالعات پیشین.. 73
2-33-1 پایان نامه ها73
2-33-2 مقالات... 82
فصل سوم روش پژوهش... 92
3-1-مقدمه. 93
3-2روش تحقیق.. 93
3-3 جامعه تحقیق.. 93
3-4-نمونه تحقیق.. 94
3-5- روش جمع آوری داده ها94
3-6-طرح تحقیق.. 94
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها96
4-1- مقدمه. 97
4-2- سوال اول : اثرجنبه هاي تربيتي و آموزشی اميد از دیدگاه اسلام کدامند؟. 97
4-3- پرسش دوم :از نظر اسلام امید چه تأثیری در سلامت روان انسان دارد؟. 106
4-4- پرسش سوم : راهکار های افزایش امید از نظر اسلام کدام است ؟. 113
فصل پنجم خلاصه ،جمع بندی و پیشنهادها118
5-1-مقدمه. 119
5-2-خلاصه تحقیق.. 119
5-3-جمع بندی.. 121
5-4-پیشنهادها127
5-4-1پیشنهاد های مبتنی بر یافته های تحقیق.. 127
5-4-2-پیشنهاد به پژوهشگران آینده129
فهرست منابع و ماخذ. 130
پیوست ها135

👇 تصادفی👇

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی افجه ایبررسی تاثیر سمیت سلولی عصاره زنجبیل بر سلولهای سرطانی پستانبررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمهگزارش کارآموزی روزنامه نگاري و گزارش نويسيچندین مقاله پیرامون سیستم چیلر جذبی خورشیدیپروژه آماده: معرفي و بررسي روش هاي هوش جمعي و کاربردهای آنها- 117 صفحه فایل ورد Wordمقاله بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذیر61صTransformers and Inductors for Power Electronics ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

دانلود تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

خرید اینترنتی تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

👇🏞 تصاویر 🏞