👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-695

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-695
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:12
سال انتشار:1395
چکیده
ویژگی های شکل طیف، زمانی که ظرفیت فروریزش سازه مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت ویژه ای می یابد؛ زیرا در دامنه نوسانهای بزرگ میتواند تأثیر قابل توجهی بر روی نتایج داشته باشد از آنجاییکه انتخاب رکورد های زلزله تاثیر بسیار زیادی بر روی پاسخ سازه دارد، لذا انتخاب زلزله متناسب با ساختگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد که در سایر تحقیق هااین اثر در نظر گرفته نشده است. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه از روش طیف شرطی و همچنین از روش فرمولی هسلتون جهت اعمال شکل طیفی استفاده می شود، این اثر در نظر گرفته شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل قاب های بتن مسلح که مشتمل بر 4 ،8 و 21 طبقه میباشند، انجام شده است. ،منحنی های ظرفیت فروریزش به دست آمده ازرکوردهای FEMAP695 با منحنی های ظرفیت فروریزش حاصل شده از رکوردهای طیف شرطی مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند. با مورد ارزیابی قراردادن ظرفیت سازه های یاد شده، تأثیر ارتفاع این سازه ها بر روی ظرفیت نهایی و قابلیت شکنندگی آن ها مورد بحث قرار گرفته است. بطوریکه رکوردهای زلزلههای طیف شرطی بعد از پریود مود اول نسبت بهرکوردهای زلزلههای روش دستورالعمل از نرمی بیشتری برخوردار میباشند. نتایج این کار تحقیقاتی میتواند برای دستیابی مطمئنتر به وضیعت نهایی ساختمانهای بتن مسلح قابل استفاده باشد، ضمن اینکه در این پژوهش اصلاح منحنیهای ظرفیت فروریزش به دلیل اثر شکل طیفی صورت گرفته است.
واژگان کلیدی
تحلیلIDA،شکل طیف، طیف شرطی، منحنی شکنندگی، ظرفیت فروریزش

👇 تصادفی👇

برداشت انرژی از حرکت تایپ کردنکسب درآمد حلالجزوه درس جراحی اعصابفیبر نوری چگونه کار می کند؟دانلود پاورپوینت ساندویچ پانلاصول انبارداريآموزش فشرده سازی حرفه ای فایل با 7zipقالب فارسی جوملا 3.0 One pageحل مسئله TSP با استفاده از الگوریتم تکاملی کلونی مورچگان ACO با فرمونهای مختلفکتاب گیپوربافی جلد دوم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-695

بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-695

دانلود بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-695

خرید اینترنتی بررسی تاثیر شکل طیف رکورد بر فروریزش ساختمان های بتنی با استفاده از رکورد های وCS FEMAP-695

👇🏞 تصاویر 🏞