👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

فلسفه وحی در سنت مسیحیت- شاه ابادی

ارتباط با ما

دانلود


فلسفه وحی در سنت مسیحیت- شاه ابادی
مسیحیت همچون دیگر ادیان ابراهیمی، بشارت به انکشاف رمز و رازهای نهفته در پس پرده هستی و خداوند یگانه را می دهد. الهیات مرتبط با این دین هم طبیعتاً نه با هدف شناخت خداوند به عنوان چیزی در درون خود توسط عاملی فعال و انسانی، بلکه شامل طریقی می شود که خود خداوند آن را برای بشر گشوده و طی آن خود را آشکار گردانیده است؛ طریقی که به طور کلی عنوان وحی را به خود گرفته است و از مشخصه های اصلی و مشترک این ادیان است. موضوعی که البته در هر تفکر دینی خدامحور، گرانیگاه باورهای مربوط به آن دین محسوب می شود. این باورها تنها در سایه داده های وحیانی قادر می شوند که به حیاتی ترین پرسش های انسان پاسخ دهند و معرفت به این باورها نیز لاجرم با شناخت چگونگی و ماهیت وحی، ارتباطی تنگاتنگ دارد.

👇 تصادفی👇

شناخت نهج البلاغه1بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعیمقاله كاربرد داستان هاي كوتاه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزاناصول و مباني شهرسازي فضا فرممبانی نظری و پیشینه تحقیق اتيسمطرح توجيهي توليد نشاسته از گندم باظرفيت 600 تن در سالکسب و کار اینترنتی در منزل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل فلسفه وحی در سنت مسیحیت- شاه ابادی

فلسفه وحی در سنت مسیحیت- شاه ابادی

دانلود فلسفه وحی در سنت مسیحیت- شاه ابادی

خرید اینترنتی فلسفه وحی در سنت مسیحیت- شاه ابادی

👇🏞 تصاویر 🏞