👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله
پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران- سازه
 
فاصله مورد نياز ساختمان­هاي با قاب خمشي فولادي، به منظور جلوگيري از برخورد در حين زلزله،
باتحليل غير خطي به روش ارتعاشات تصادفي
 
 
چکيده
يکي از پديده هايي که در خلال زلزله هاي شديد قابل رويت است برخورد بين ساختمان­هاي مجاور هم در نتيجه ارتعاش ناهمگون ساختمان ها مي باشد. نيرويي که از برخورد بين ساختمان­ها بوجود مي آيد) نيروي تنه­اي(Pounding)( در طراحي در نظر گرفته نمي­شود و در نتيجه منجر به شکل گيري تغيير شکل­هاي پلاستيک و گسيختگي هاي موضعي و کلي مي گردد. از مهمترين راهکارهاي ارائه شده در زمينه حذف نيروي تنه اي مي توان به تعبيه درز انقطاع کافي بين دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در اين تحقيق فاصله مورد نياز بين سازه هاي با سيستم قاب خمشي فولادي با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات پيشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ي ديناميکي (زمان تناوب، ميرايي، جرم) روي اين فاصله بررسي گرديد. همچنين رابطه اي براي محاسبه درز انقطاع مدل­هاي سازه اي مورد نظر پيشنهاد شده و نتايج حاصل از اين رابطه با روابط آيين نامه هاي IBC2006 و استاندارد 2800 ايران مقايسه گرديد.
نتايج نشان مي دهند که با نزديک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنين افزايش ميرايي، فاصله بين سازه­ها کاهش مي يابد. با مقايسه درز انقطاع محاسباتي به روش ارتعاشات تصادفي در دو حالت تحليل خطي و غير خطي مشاهده مي شود که براي مدلهاي تا چهار طبقه نتايج تحليل خطي و غير خطي تقريبا نزديک به هم مي باشند. ولی براي سازه هاي بيشتر از چهار طبقه، نتايج تحليل خطي بيشتر از تحليل غير خطي مي باشد و با افزايش تعداد طبقات اين اختلاف بيشتر مي شود. همچنين، درز انقطاع محاسباتي بر اساس استاندارد 2800 ايران براي سازه هاي تا 7 طبقه، کمتر و براي سازه هاي بيشتر از 7 طبقه، بيشتر ازمقدار بدست آمده بر اساس آيين نامه IBC2006 و روش استفاده شده در اين تحقيق مي باشد.
 
تعداد صفحات 140 word
 
 
فهرست مطالبفصل ۱ معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن۱-۱ مقدمه۱-۲ نیروی تنه ای و اهمیت آنفصل۲ مروری بر تحقیقات انجام شده۲-۱ سوابق تحقیق۲-۱-۱ Anagnostopouls 19882-1-2 Westermo 19892-1-3 Anagnostopouls 19912-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه¬ای۲-۱-۳-۲ تاثیر میرایی اعضاء۲-۱-۳-۳ تاثیر بزرگی جرم سازه۲-۱-۳-۴ خلاصه نتایج۲-۲-۴ Maision,kasai,Jeng 19922-1-5 Jeng,Hsiang,Lin 19972 -1-6 Lin و Weng 20012-1-7 Biego Lopez Garcia 20052-1-7-1 مدل خطی۲-۱-۷-۲ مدل غیر خطی۲-۱-۸ فرزانه حامدی ۱۳۷۴۲-۱-۹ حسن شفائی ۱۳۸۵۲-۱-۱۰ نوید سیاه پلو ۱۳۸۷۲-۲ روشهای آیین نامه ای۲-۲-۱ آیین نامه IBC 20062-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله (استاندارد۲۸۰۰)فصل ۳ معرفی تئوری ارتعاشات پیشا۳-۱ فرایند ها و متغیر های پیشا۳-۲ تعریف متغیر پیشای X3-3 تابع چگالی احتمال۳-۴ امید های آماری فرایند راندم (پیشا)۳-۴-۱ امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم۳-۵-۲ واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم۳-۵ فرایندهای مانا و ارگادیک۳-۵-۱ فرایند مانا۳-۵-۲ فرایند ارگادیک۳-۶ همبستگی فرایندهای پیشا۳-۷ تابع خود همبستگی۳-۸ چگالی طیفی۳-۹ فرایند راندم باد باریک و باند پهن۳-۱۰ انتقال ارتعاشات راندم۳-۱۰-۱ میانگین پاسخ۳-۱۰-۲ تابع خود همبستگی پاسخ۳-۱۰-۳ تابع چگالی طیفی۳-۱۰-۴ جذر میانگین مربع پاسخ۳-۱۱ روشDavenportفصل ۴ مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی۴-۱ مقدمه۴-۲ روش¬های مدل¬سازی رفتار غیرخطی۴-۳ آنالیز غیرخطی قاب های خمشی۴-۴ مشخصات مدل¬های مورد بررسی۴-۴-۱ طراحی مدل¬ها۴-۴-۲ مدل تحلیلی۴-۴-۳ مشخصات مصالح۴-۴-۴ مدل¬سازی تیر ها و ستون¬ها۴-۴-۵ بارگذاری۴-۵ روش آنالیز۴- ۵-۱ معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ۴-۵-۱-۱ انتخاب شتاب نگاشت¬ها۴-۵-۱-۲ مقیاس کردن شتاب نگاشت¬ها۴-۵-۱-۳ استهلاک رایلی۴-۵-۱-۴ روش نیوتن¬ _ رافسون۴-۵-۱-۵ همگرایی۴-۵-۱-۶ محاسبه پاسخ سازه ها۴-۶ محاسبه درز انقطاع۴-۷ تاثیر زمان تناوب دو سازه۴-۸ تاثیر میرایی۴-۹ تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی۴-۱۰ تاثیر جرم سازه¬هافصل ۵ روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع۵-۱ مقدمه۵-۲ روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها۵-۲-۱ تحلیل دینامیکی طیفی۵-۲-۱-۱ معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل۵-۲-۱-۲- بارگذاری طیفی۵-۲-۱-۳- اصلاح مقادیر بازتابها۵-۲-۱-۴ نتایج تحلیل طیفی۵-۲-۲ آنالیز استاتیکی غیر خطی۵-۲-۲-۱ محاسبه ضریب اضافه مقاومت۵-۲-۲-۲ محاسبه ضریب شکل پذیری ( )۵-۲-۲-۳ محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری۵-۲-۲-۴ محاسبه ضریب رفتار۵-۲-۳ محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک۵-۲-۴ محاسبه ضریب۵-۳ محاسبه درز انقطاع۵-۴ محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتارفصل۶ مقایسه روش¬های آیین نامه ای۶-۱ مقدمه۶-۲ آیین نامه (IBC 2006)6-3 استاندارد ۲۸۰۰ ایران۶-۴ مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیقفصل۷ نتیجه گیری و پیشنهادات۷-۱ جمع بندی و نتایج۷-۲ روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع۷-۳ پیشنهادات برای تحقیقات آیندهمراجعپیوست یک: آشنایی و مدل¬سازی با نرم‌افزار المان محدود

👇 تصادفی👇

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه عشین در 1:100000روز ازادي كم روها(درمان خجالت و كم رويي)شمسی ساز تاریخ ها در ms projectپاورپوینت ماهواره نظامیدانلود پایان نامه قالب word با عنوان پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان ۷۵ ص143 - اقدام پژوهی: چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟ - 33 صفحه فایل ورد - wordتحقیق: ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تأکید بر «مهاجران افغانی در ایران» ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

دانلود پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

خرید اینترنتی پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

👇🏞 تصاویر 🏞