👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 2 معرفي پروژه 2 مشخصات مطالح 3 مشخصات خاك 3 مقاطع سقف و ديوار برشي 4 مقاطع تير و ستون 6 بارگذاري ثقلي 8 بارگذاري زلزله 27 محاسبات ديوار برشي 31 سختي و توزيع بار در ديوار برشي 32 بارگذاري باد 37 طراحي ستون 39 طراحي تير 42 محاسبات توزيع بار مرده و زنده بين تيرها در طبقات و بام 43 توزيع بار ثقلي بين تيرها در طبقات 46 توزيع بار ثقلي بين تيرها در بام 50 مقدار ميلگردهاي مصرفي 51 نقشه ها و دتايلهاي پروژه (ضمائم) 1. مقدمه - پروژه با اسكلت بتني كه در جهت x سيستم قاب خمشي متوسط و در جهت y سيستم قاب خمشي و ديوار برشي متوسط طراحي مي شود. - با توجه به هندسه ساختمان امكان تعبيه ديوار برشي تنها در يك جهت y (امتداد طولي) وجود دارد. - ساختمان در شهر تهران با خطر نسبي زلزله خيلي زياد طراحي مي شود. - خاك محل احداث سازه از نوع تيپ (3) III است. - مقاومت خاك محل كم بوده ناچار هستيم براي توزيع مناسب با رو كاهش تنشي وارده به خاك از پي گسترده استفاده كنيم: 2. معرفي پروژه - ساختمان در نظر گرفته براي پروژه پنج طبقه بوده و كاربري آن مسكوني است. - ارتفاع حمله طبقات m3 و ضخامت سقف cm30 در نظر مي گيريم. - ضخامت ديوار برشي cm20 و cm25 مي باشد. - ارتفاع جان پناه cm80 مي باشد. منابع استفاده شده: 1) آيين نامه زلزله 2800 ويراش ؟؟؟ 2) مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمان بتن آرمه از مقررات ملي ساختمان 3) مبحث ششم: بارهاي ؟؟؟ بر ساختمان از مقررات ملي ساختمان 3. مشخصات مصالح

👇 تصادفی👇

پاورپوینت "مهندسی اینترنت"بحر المعارف و شق الارضکتاب روش ها و دستگاه های آنالیز و شناسایی مواد- ستاد نانو کشور- مهندسی مواددانلود لایه های رقومی استان خوزستان- اهواز ( با فرمت شیپ فایل shp)روابط دختر و پسر قبل از ازدواج - وزیریاثرات افزودن نانو ذرات به جريان درون نانو كانالها با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولياطلس استان های ایراندانلود مقاله و پاورپوینت پردازش تصویرمروری بر روش های تخمین بارهای انفجاری و اثرات این نوع بارگذاری بر خواص مصالح ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞