👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف WORD

ارتباط با ما

دانلود


جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف WORD
فهرست مطالب
عنوان........ صفحه
 فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 دیباچه............. .2
1-2 مطالعه­ی تاثیرگذاری خازن روی شبکه.............. .4
1-2-1 کاربرد بانک خازنی............ ..9
1-2-2 مکان بانک خازنی بهینه.......... 10
1-2-3 مزایای خازن شنت....... 12
1-2-4 گزینه­های عملی برای کاهش تلفات............ 13
1-3 معیار طراحی................ 14
1-4 جبران­سازی توان راکتیو........... 15
1-5 اصلاح ضریب قدرت.......... 17
1-6 محدوده و هدف پایان­نامه........ 19
1-7 بيان مسأله اساسي تحقيق.......... 20
1-8 طرح کلی پایان­نامه.............. 22
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 دیباچه........................................ 24
2-2 روش­های تحلیلی................................. 24
2-3 روش­های برنامه­ریزی ریاضی....................... 25
2-4 روش­های ابتکاری................................ 27
2-5 روش­های مبتنی بر هوش مصنوعی.................... 29
2-5-1 الگوریتم ژنتیک........................... 29
2-5-2 سیستم­های خبره............................ 31
2-5-3 آب­کاری شبیه­سازی شده...................... 32
2-5-4 شبکه­های عصبی مصنوعی...................... 34
2-5-5 تئوری مجموعه فازی........................ 35
 
 
فصل سوم: بهینه­سازی اجتماع ذرات
3-1 دیباچه........................................ 39
3-2 کاربرد بهینه­سازی اجتماع ذرات در سیستم­های قدرت. 40
3-2-1 جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی خازن......... 41
3-2-2 پخش بار اقتصادی.......................... 42
3-2-3 پخش بار بهینه............................ 42
3-2-4 کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه.......... 43
3-2-5 طراحی پایدارسازی سیستم قدرت.............. 44
3-3 مفهوم PSO..................................... 44
3-4 عناصر اصلی الگوریتمPSO....................... 45
3-5 اجرای الگوریتم PSO............................ 44
3-6 مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتم­های تکاملی52
 فصل چهارم: بهینه­سازی تابع هدف
4-1 دیباچه........................................ 55
4-2 بیان مساله.................................... 57
4-3 قیود......................................... 59
4-4 مدل بار پیشنهادی.............................. 61
4-4-1 مدل­سازی بار از لحاظ نوع مصرف............. 61
4-4-2 مدل­سازی بار از لحاظ توان، امپدانس و جریان ثابت 63
4-5 حل مساله جایابی خازن با استفاده از الگوریتم PSO64
 
فصل پنجم: نتایج شبیه­سازی
5-1 دیباچه........................................ 67
5-2 جایابی دو خازن................................ 68
5-3 جایابی چهار خازن.............................. 71
5-4 جایابی شش خازن................................ 74
5-5 جایابی هشت خازن............................... 77
5-6 جمع بندی.............................................................80
 فصل ششم: بحث و نتیجه­گیری
6-1 دیباچه........................................ 82
6-2 نتیجه­گیری..................................... 82
6-3 پیشنهادها..................................... 84
 پیوست­ها
الف: اطلاعات شبکه­ی نمونه........................... 86
مراجع............................................. 89
 فهرستجدول­ها
جدول (1-1): مقایسه­ی نرخ­های سود به هزینه­ی روش­های کاهش تلفات...........................................14
جدول (4-1): ضريب تغيير بار........................ 62
جدول(5-1): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور دو بانک خازنی69
جدول(5-2): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده دو بانک خازنی69
جدول(5-3): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور چهار بانک خازنی 72
جدول(5-4): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده چهار بانک خازنی 72
جدول(5-5): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور شش بانک خازنی75
جدول(5-6): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده شش بانک خازنی75
جدول(5-7): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور هشت بانک خازنی 78
جدول(5-8): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده هشت بانک خازنی 78
جدول(الف-1): اطلاعات مربوط به خطوط و توان­های مصرفی شبکه­ی نمونه 88
 فهرستشكل­ها
شکل (1-1): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پس­فاز6
شکل (1-2): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پیش­فاز6
شکل (1-3): دیاگرام فازروی یک مدار با ضریب قدرت پس­فاز8
شکل (1-4): نمایش مدل بار معادل فیدر شعاعی......... 17
شکل (1-5): بهترین مکان بانک خازنی برای اصلاح ضریب قدرت 18
شکل(1-6):مثلث توان............................... 19
شکل(2-1): ساختار شبکه­ی عصبی....................... 34
شکل(3-1): مفهوم پایه­ی الگوریتم PSO................ 45
شکل(3-2): شبه­کد گام 1 الگوریتم PSO................ 47
شکل(3-3): شبه­کد گام 2 الگوریتم PSO................ 48
شکل(3-4): شبه­کد گام 3 الگوریتم PSO................ 48
شکل(3-5): شبه­کد گام 4 الگوریتم PSO................ 49
شکل(3-6): جمعیت بعد از چند تکرار در یک فضای دو بعدی50
شکل(3-7): شبه کد الگوریتم PSO..................... 51
شکل(3-8): فلوچارت حل نحوه­ی بهینه­سازی الگوریتم PSO. 53
شکل(4-1): حل مساله­ی جایابی بهینه­ی خازن با استفاده از الگوریتم PSO 65
شکل(5-1): شبکه­ی 33 شینه­ی نمونه.................... 67
شکل(5-2): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور دو بانک خازنی............................................. 71
شکل(5-3): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور چهار بانک خازنی............................................. 74
شکل(5-4): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور شش بانک خازنی............................................. 77
شکل(5-5): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور هشت بانک خازنی............................................. 80
شکل(الف-1): شبکه­ی 33 شینه­ی نمونه.................. 87
 فصلاول:
کلیات تحقیق
 -1 دیباچه
تحلیل شبکه­های توزیع یکی از دغدغه­های اصلی بهره­برداران شبکه است. یک مهندس سیستم بایستی اطلاعاتی درباره­ی تعداد، اندازه، محل و نوع المان­های شبکه، به منظور تحلیل شبکه­ی توزیع، بداند. از آنجائی­که اکثریت سیستم­های توزیع عملا شعاعی­اند، جهت مدل­سازی و تحلیل شبکه بایستی به چالش­های مختلفی غلبه کرد، که عبارتند از [1]:
شبکه­ی توزیعی دارای تنوع وسیعی از اجزاست که دارای پیچیدگی و ابعاد بزرگی­اند. به عنوان مثال، اغلب بارهای متصل شده، تنها از یکی از سه فاز تغذیه می­کنند.
توزیع بار در فیدرها و شاخه­ها نوعا یکسان نبوده و از این رو سیستم توزیع نامتعادل است. سیستم­های نامتعادل، نامناسب­اند.
کل سیستم توزیع با حداقل نظارت و کنترل عمل می­کند. بنابراین، داده­های واقعی موجود سیستم
برای مدل­سازی و تحلیل آنها بسیار محدود است.
طراحان نیازمند اطلاعات دقیق برای مدل­سازی و طراحی جایگزین برای سیستم­های پیچیده، به
منظور غلبه بر مشکلات مختلف همراه با طراحی، بهره­برداری و کنترل سیستم­های توزیع، هستند.
پاسخ برخی از انواع مشکلات مانند انتخاب هادی، تنظیم ولتاژ، جایابی خازن نیازمند مدل­­ها و
تکنیک­های دقیق است.
مطالعات تحلیلی و طراحی برای شرکت­ها به منظور اطمینان از تامین کیفیت توان انجام شده است.
برخی از دلایل پیچیدگی جنبه­های طراحی سیستم توزیع در ادامه ارائه شده است.

👇 تصادفی👇

پروژه اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور...بررسی پایداری یک سیستم توزیع نامتعادل با تولید پراکندهپروژه کامل موزه تاریخ طبیعی همراه با پلان ها وسه بعدیدانلود تحقیق پیرامون سنگ گچاثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربيدانلود گزارش کارآموزی شهرك هاي صنعتيجزوه ی آموزش محیط جوشکاری در کتیاWeld design Catia r21 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف WORD

جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف WORD

دانلود جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف WORD

خرید اینترنتی جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف WORD

👇🏞 تصاویر 🏞