👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودعنوان فایل:دانلود کتاب فیزیک پایه 1(هریس بنسون )
قالب بندی: pdf
فهرست :
فصل اول: یکاها
یکاهای اصلی
یکاهای فرعی
تبدیل یکاها
نمایش اعداد با توان های 10 وارقام با معنی
روش تعیین رقام با معنی
چارچوب مرجع ودستگاه مختصات
فصل دوم :بردارها
روش نموداری جمع دو بردار
تفریق بردار
مولفه های بردار یکه
ضرب اسکالر
ضرب برداری
فصل سوم :حرکت یک بعدی
سینماتیک
جابه جایی
تندی متوسط
سرعت متوسط ولحظه ای
شتاب متوسط ولحظه ای
استفاده از مساحت ها
استفاده از نمودار
معادلات سینماتیک در حرکت با شتاب ثابت
سقوط آزاد در راستای قائم
معادلات درراستای قائم
سرعت حد
فصل چهارم :لختی وحرکت دو بعدی
قانون اول نیوتن
حرکت دو بعدی
معادلات شتاب ثابت
حرکت پرتابه ها
معادلات سرعت
معادلات مکان
معادله ترکیبی
معادلات در نقطه اوج
برد پرتابه
حرکت دایره ای یک نواخت
دوره تناوب
سرعت زاویه ای وخطی
سرعت نسبی
فصل پنجم :دینامیک ذره1
قانون دوم نیوتن
قانون گرانش عمومی
نکات جرم و وزن
قانون سوم نیوتن
راهنمای حل مسائل دینامیک
کشش طناب (نخ )
وزن ظاهری
فصل ششم :دینامیک ذره2
اصطکاک ایستایی
اصطکاک جنبشی (لغزشی )
اصطکاک غلتشی
غلتش واداشته وآزاد
دینامیک حرکت دایره ای
دوران (کشش)نخ
جاده مسطح
جاده با شیب عرضی
مدار های ماهواره ای
دوره تناوب مدار
فصل هفتم : کار وانرژی
کار نیروی ثابت
کار منفی ونیروی اصطکاک
کار فنر
قانون هوک
قضیه کار-انرژی در یک بعد
توان متوسط
قضیه کار-انرژی درسه بعد
فصل هشتم :پایستگی انرژی
انرژی پتانسیل وکار خارجی
نیروی پایستار
پایستگی انرژی مکانیکی
بررسی سیستم فنر وپایستارانرژی
کاربرد اصل پایستگی انرژی در حل مسائل
انرژی مکانیکی ونیروی ناپایستار
نیروی پایستارو تابع انرژی پتانسیل
مثال های هر فصل
عکس هایی از متن :  

  

👇 تصادفی👇

نقد نمایشنامه The Governess by Neil Simonارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش با استفاده از مديريت ريسكآرش کمانگیر- فراهانیپروپوزال نگرانی از تصویر بدن در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئیدتحقیق آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهانآموزشـگاه علـمي آزادتولید سرکه از سیبآموزش از راه دور (آموزش مجازی) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞