👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود تحقیق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

ارتباط با ما

دانلود


دانلود تحقیق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
عنوان تحقیق: بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 156
شرح مختصر:
1- هدف پژوهش : با بررسي متون و منابع موجود در خصوص شوراي امنيت جايگاه حقوقي اين ركن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسي قرار داده و از اين رهگذر، تصميمات آن را كه در قالب قطعنامه هاي نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنين نقش آن در حفظ صلح وامنيت بين المللي را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.
2- روش نمونه گيري افراد نمونه: در اين روش از نمونه گيري افراد استفاده نشده است.
3- روش پژوهش : كتابخانه اي و تحليل منطقي
4- ابزار اندازه گيري : چون روش مطابق با روش كتابخانه اي است نيازي به اندازه گيري نمي باشد.
5- طرح پژوهش : با عنايت به اهميت قطعنامه هاي شوراي امنيت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنيت جهاني، بررسي عملكرد اين ركن سازمان ملل متحد وميزان التزام به تصميمات شورا و پيامدهاي ناشي از آن مدنظر قرار گرفته است.
6- نتيجه ي كلي: شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ركن اصلي و اجرايي سازمان ملل بوده و صلاحيت رسيدگي به كليه اختلافات، اعم ازسياسي يا غيرسياسي را داشته وقطعنامه هايي كه صادر مي نمايدبا پشتوانه ي دول قدرتمند( اعضاي دائم) داراي ضمانت اجرايي كافي نيز مي باشد. شوراي امنيت اين صلاحيت را مطابق اختياراتي كه در خود منشور براي آن لحاظ شده ، كسب نموده است ودولتهاي عضو ملل متحد با پذيرش آن ( منشور) در واقع چنين صلاحيتي را به شورا تفويض نموده اند.
فهرست مطالب
پيشگفتار( تاريخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1
مقدمه .................................................................................................................... 5
فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد ........ 10
گفتار اول : علل وضرورت وجودي شوراي امنيت .............................................. 11
گفتار دوم : آيين كار شورا و نحوه ي رأي گيري ............................................... 15
گفتار چهارم : شناسايي حق وتو .......................................................................... 21
مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين ..................................................... 24
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو............................ 26
گفتار اول : انواع صلاحيت شوراي امنيت ............................................................ 31
مبحث اول : صلاحيتهاي خاص ................................................................. 34
مبحث دوم : صلاحيتهاي مشترك ............................................................. 36
گفتار دوم : نظريه هاي راجع به صلاحيت شوراي امنيت .................................... 37
مبحث اول : نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت................. 37
مبحث دوم : نظريه ي مبتني بر صلاحيت مضيق شوراي امنيت ............... 41
گفتار سوم : تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت 45
مبحث اول : انطباق نظـريه مربوط به صلاحيت موسـع شوراي امنيت با
ماهيت حقوقي آن ...................................................................................... 47
مبحث دوم : نقد ماهيت صرفا حقوقي شوراي امنيت ................................ 48
گفتار چهارم : حدود صلاحيت شوراي امنيت در شناسايي موارد تهديد و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49
گفتار اول : نقش شوراي امنيت در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي 60
گفتار دوم : اقدامات اجرايي و اجبار كننده ي شوراي امنيت ............................... 62
مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ي غيرقهري .......................................... 66
مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ي قهري ............................................... 67
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگيري از توليد و توسعه ي سلاح هاي كشتـار
جمعي (مصاديق عيني) ........................................................................................ 70
مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72
مبحث دوم : در كره شمالي ...................................................................... 75
گفتار چهارم : مداخله ي بشر دوستانه به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر
( نمونه هاي عيني) ............................................................................................... 79
مبحث اول : در كردستان عراق ................................................................ 81
مبحث دوم : در سومالي ........................................................................... 86
مبحث سوم : در بوسني و هرزه گوين ..................................................... 88
مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90
مبحث پنجم : در هائيتي ............................................................................. 91
گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور 101
مبحث اول : محدوديتهاي كلي و عام ....................................................... 104
مبحث دوم : محدوديتهاي موردي و خاص .............................................. 107
گفتار دوم: مشروعيت اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولت ها ............ 108
مبحث اول : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل
حاكميت دولتها ............................................................................................ 109
مبحث دوم : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل
تساوي حاكميت دولتها .............................................................................. 113
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها براي اعضاي سـازمان ملل ( تحليل
ماده‌ي 25 منشور) .............................................................................................. 119
مبحث اول : بررسـي ديدگاههاي مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ي 25
منشور 120
الف :برداشت موسع و مضيق از ماده ي 25 منشور 121
ب: برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي) 122
مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25 منشور ...... 125
فصل سوم : مكانيسمهاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد 132
گفتار دوم : صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل
اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت 135
مبحث اول : فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي
به يك مساله ي واحد 138
مبحث دوم : مصلحت گرايي ديوان بين المـللي دادگســتري و معضـل
اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت 141
نتيجه گيري 147
منابع و مآخذ 156

👇 تصادفی👇

شوریده ای در غزنه (اندیشه و آثار سنایی)دانلود خلاصه برداری کنکور کارشناسی ارشد برق-کنترل خطیدانلود کتاب حماسه آلبرت شوایتزرمطالبات حقوقی زنان635-بررسی رفتار فاصله بین كلید برشی و عرشه در پل های بتنی با تكیه گاه الاستومری تحت بارزلزله به روش آنالیز مودال اصلاح شده و انتگرال گام به گامبررسی شاخصه های شهری در ساختار فضای شهر ایرانیسنگ شناسی (اسپینل) 18 اسلاید پاورپوینتدانلود مقاله تاثیر سیستم مدیریتی بر مدیریت حسابداریافزايش قابليت اطمينان سيستم خنك كننده راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران با استفاده از آناليز حساسيت و اهميت اجزاء ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود تحقیق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

دانلود تحقیق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

دانلود دانلود تحقیق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

خرید اینترنتی دانلود تحقیق بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

👇🏞 تصاویر 🏞