👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددر اين تحقيق، هندسه يك جسم دوبعدي با انتقال حرارت هدايتي با اندازه گيري دماي نقاطي روي جسم بطور معكوس بازسازي شده است. مسئله مستقيم شامل انتقال حرارت هدايتي در سطح جسمجامد بوده و بوسيله روش حجمهاي محدود فرموله ميشود. مسئله معكوس جهت بازسازي هندسه جسم جامد با استفاده از الگوريتم ميكروژنتيك و ازطريق كمينهكردن يك تابع هدف كه بصورت مجموع مربعات اختلاف دماي اندازهگيري شده و دماي حاصل از محاسبات تعريف مي شود، حل ميگردد. درنهايت، با استفاده از اطلاعات دماي اندازهگيري شده روي جسم جامد چند شكل مشخص بازسازي شده و اثر پارامترهاي مختلف مانند تعداد حسگرها، مكان حسگرها و خطاهاي اندازهگيري در دقت حل معكوس مورد بررسي قرار ميگيرد. نتايج بدست آمده نشان دهنده كارايي و دقت قابل قبول روش حاضر در بازسازي هندسه جسم است

👇 تصادفی👇

10 طرح توجیهی در زمینه تولید بسته دوازدهمگزارش کارآموزی آفات و بيماري گياهاندستورالعمل اجرايي معاملالات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايرانآموزش قدم به قدم packet tracerاصنافمجله عکاسی آسیا Asian Photography January 2016گزارش کار آموزی تعمیرات خودروتحقیق در مورد آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار(فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات 243 صپک آموزشی " هندبوک شیرهای کنترل "بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسلة قاجاريه در شعر شاعران دوران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞