👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي عددي تاثير مولد گردابه ديناميكبر كاركرد حرارتي ميكروكانالها در ديدگاه ALE

ارتباط با ما

دانلود


بررسي عددي تاثير مولد گردابه ديناميكبر كاركرد حرارتي ميكروكانالها در ديدگاه ALE
در تحقيق حاضر به تحليل يك روش پيشنهادي جديد براي افزايش عملكرد حرارتي ميكرو كانال ها به عنوان چاه حرارتي مورد استفاده در مدار هاي ميكرو الكترونيك وMEMSمي پردازيم. تاثير نوسانات ميدان جريان در ميكروكانال ناشي از اثر تحريك خودبخودي مانع در ابعاد ميكرو به عنوان مولد گردابه نوساني 1 در تشديد انتقال حرارت به روش عددي بررسي خواهد شد. بررسي اثر توام رفتار سيال و مرز جامد كه داراي حركت متاثر از شرايط جريان است به يك مسئله توام غير خطي منجر خواهد شد (اندر كنش سيال- جامد) 2 كه بر پيچيدگي تحليل حاضر ميافزايد. در اين بررسي عملكرد ميكروكانال را با شرايط بدون مانع، با مانع ايستا و با مانع تحريك شده ديناميكي، به صورت عددي مورد مقايسه قرار ميدهيم، كه افزايش قابل توجهي در عملكرد ميكروكانال نشان ميدهد. شايان ذكر است كه برخلاف ديدگاه معمول در مورد اثر مخرب پديدهيFIVدر سيستمهاي مكانيكي، در اين پژوهش يك طرح كاربردي براي اين پديده معرفي شده است. با توجه به نوع سيال و ابعاد ميكروكانال انتخابي شرطپيوستگي ميدان در محدوده عدد نادسن Kn) حفظ خواهد شد و معادلات كلاسيك در هر دو ميدان قابل استفادهاند. مدل ميدان جامد با استفاده از روش تفاضل محدود و ميدان سيال از روش عددي حجم محدود حل ميشود. همچنين شرايط مرزي در مرز مشترك براي هر دو ميدان تعريف گرديده است

👇 تصادفی👇

ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک WORDآموزش گوگل پلاسگزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در خدمات کامپیوتریدانلود طرح توجیهی چسب عایق بندی خودرودانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان‎ با فرمت word-ورد 73 صفحهدانلود Root Explorer فایل منیجر قدرتمند و همه جانبه اندروید + مود ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي عددي تاثير مولد گردابه ديناميكبر كاركرد حرارتي ميكروكانالها در ديدگاه ALE

بررسي عددي تاثير مولد گردابه ديناميكبر كاركرد حرارتي ميكروكانالها در ديدگاه ALE

دانلود بررسي عددي تاثير مولد گردابه ديناميكبر كاركرد حرارتي ميكروكانالها در ديدگاه ALE

خرید اینترنتی بررسي عددي تاثير مولد گردابه ديناميكبر كاركرد حرارتي ميكروكانالها در ديدگاه ALE

👇🏞 تصاویر 🏞