👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L

ارتباط با ما

دانلود


بررسي حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L
در اين پژوهش به كمك شبيه سازي فرآيند كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ و تغيير در شرايط تجربي، فرآيند نسبت كشش افزايش يافته است. به دليل عدم وجود ورقهاي دولايه به صورت خام، از ميان روشهاي موجود روش جوش انفجاري براي توليد ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ استفاده شد و آزمايشهاي موردنظر بر روي آنها انجام گرديد. جهت يكنواختشدن سطح ورقهاي دولايه حاصل از روش جوش انفجاري، نورد سرد بر روي آنها انجام گرفت. براي ايجاد اتصال متالورژيكي و افزايش شكلپذيري، عمليات حرارتي شدند. در ادامه ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ، با لايه داخلي مس و لايه خارجي فولاد ضدزنگ، تحت فرآيند كشش عميق قرار گرفتند. پارامترهاي مؤثر بر فرآيند از جمله حد نسبت كشش، شعاع ماتريس و سنبه، فشار ورقگير، لقي، اثر اصطكاك و روانكار براي ورقهاي دولايه و تكلايه مورد بررسي قرار رفت. نتايج بدست آمده از آزمايشهاي تجربي در مراحل اوليه با نتايج شبيه سازي عددي مقايسه شد. بعد از تأييد نتايج حاصل ازشبيه سازي با نتايج تجربي، مشخص شد براي رسيدن به نسبت كشش بالاتر بايد تغييراتي در ابعاد اوليه قالب اعمال شود براي اين هدف، ابتدا تغيير پارامترها به صورت شبيه سازي عددي بررسي شد وبعد از تعيين ابعاد آنها، به روي قالب ساخته شده اعمال گرديد و در پايان نتايج تجربي با شبيه سازي مقايسه گرديد و تطابق خوبي ملاحظه شد.

👇 تصادفی👇

10 فایل لایه باز فتوشاپ psd جهت معرفی محصول در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی + آموزشدانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان ترمزهاي ديسكي ۱۰۰ صپاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش410- بررسی تحلیلی فرآیند مسلح سازی بستردر رودخانه های شنیاپلیکیشن تو بجاش بخونمقاله الگوها و روش های نوین در تدریس دوره ابتدایی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L

بررسي حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L

دانلود بررسي حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L

خرید اینترنتی بررسي حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق ورقهاي دولايه مس- فولاد ضدزنگ 304L

👇🏞 تصاویر 🏞