👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای word

ارتباط با ما

دانلود


بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر  به کارگیری جداساز های لرزه ای word
فهرست مطالب
 فصل اول : تاریخچه تحلیل دینامیکی مخازن ذخیره مایع و دستورات آیین‌نامه‌ای در این خصوص
چکیده .........2
1-1- خسارات وارد شده به مخازن ذخيره مايع تحت بارهای لرزه‌ای.......3
1-1-1-خرابی­های حاصل از اثرات نیروهای هیدرودینامیک.......4
1-1-1-1-کمانش لوزي شکل.........4
1-1-1-2- کمانش پافيلي.......5
1-1-2- خرابی­های حاصل از حرکت امواج مایع در محل سطح آزاد سيال........6
1-1-3- سایر خرابی­ها........11
1-1-4- رفتار مخازن در زلزله‌های گذشته...........12
1-1-4-1- در زلزله الاسکا ................12
1-1-4-2- زلزله کوبه ژاپن..................................................................... ....................................................................................13
1-1-4-3- زلزله کواکولی ترکیه...................................................................................................................................................14
1-2- دستورات آیین‌نامه‌ها در رابطه با تحلیل دینامیکی مخازن........................................................................16
1-2-1- مروري بر پیشینه تحليل ديناميکي مخازن مايعات..........................................................................................................16
1-2-2- روشهای تحلیل لرزه­ای مخازن از دیدگاه آیین­نامه­های معتبر .......................................................................................20
1-2-2-1- مدلهای مکانیکی جرم و فنر برای ساده­سازی رفتار دینامیکی مایع.............................................................................21
1-2-2-2- پریود طبیعی مد نوسانی مایع.....................................................................................................................................24
1-2-2-3- توزیع فشار هیدرودینامیک ناشی از اعمال بارهای لرزه­ای جانبی..............................................................................26
1-2-2-4- پاسخ مخزن به مولفه قائم حرکت زمین.....................................................................................................................28
1-2-2-5- نحوه برآورد ارتفاع امواج سطحی..............................................................................................................................35
1-2-2-6- اندرکنش خاک و سازه...............................................................................................................................................37
‌1-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری..........................................................................................................................38
 فصل دوم: جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها و کاربرد آن در مخازن ذخیره مایع
چکیده.............................................................................................................................................................41
2-1- فلسفه بکارگیری جداسازهای لرزه‌ای و انواع آنها...................................................................................42
2-2- مروری بر مطالعات پیشین بر روی مخازن ذخیره مجهز به جداسازهای لرزه‌ای........................................44
2-3- پروژه‌های ساخته شده مخازن مجهز به سیستم جداسازی لرزه‌ای در کشورهای مختلف..........................50
2-4- جمع‌بندی...............................................................................................................................................54
فصل سوم: بررسی عددی رفتار دینامیکی مخازن مجهز به سیستم جداساز لرزه‌ای با استفاده از روش اجزای محدود
چکیده.............................................................................................................................................................57
3-1-مقدمه......................................................................................................................................................58
3-2- معرفی مدل اجزای محدود مورد استفاده در تحلیل عددی......................................................................58
3-3- صحت‌سنجی نتایج مدل عددی .............................................................................................................60
3-3-1- صحت سنجی تحت بارهای هارمونیک ........................................................................................................................60
3-3-2- صحت‌سنجی تحت بارهای لرزه‌ای................................................................................................................................62
3-4- معرفی سیستم جداساز استفاده شده در مدل عددی.................................................................................65
3-5- آنالیزهای عددی انجام شده بر روی مخازن با ابعاد واقعی......................................................................67
3-5-1- ابعاد مخازن واقعی انتخاب شده جهت انجام مطالعات پارامتریک..................................................................................67
3-5-2-بارهای لرزه‌ای اعمال شده به مخازن...............................................................................................................................67
3-6-تحلیل نتایج حاصل از انجام آنالیزهای عددی..........................................................................................70
3-6-1- نتایج عددی حاصل برای پارامترهای طراحی...................................................................................................................70
3-6-2- نتایج عددی حاصل برای ماکزیمم ارتفاع آزاد مایع........................................................................................................79
3-7- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری..........................................................................................................................86
فصل چهارم : ارزیابی عملکرد مدلهای ساده شده در برآورد پاسخ لرزه ای مخازن جداسازی شده
4-1- مقدمه.....................................................................................................................................................90
4-2- معرفی مدل مکانیکی جرم- فنراستفاده شده............................................................................................91
4-3- نتایج حاصل از تحلیل عددی مدل جرم و فنر مخازن جداسازی شده......................................................93
4-3- 1- مقایسه نتایج جرمهای معادل سیال................................................................................................................................94
4-3- 2- مقایسه نتایج مدل اجزای محدود و مدل جرم و فنر برای مخازن جداسازی شده .......................................................96
4-3- 3- بررسی دقت روش جمع مجذور مربعات......................................................................................................................99
4-3- 4- محاسبه ارتفاع امواج سطحی مایع برای نمونه‌های مورد بررسی.................................................................................100
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری....................................................................................................................................................104
فهرست منابع و ماخذ
منابع..............................................................................................................................................................107
 تاریخچه تحلیل دینامیکی مخازن ذخیره مایع و دستورات آیین‌نامه‌ای در این خصوص‌
 چکیده
هدف اصلی در تحقیق حاضر، بررسی نحوه تاثیر وجود جداسازهای لرزه‌ای بر روی عملکرد دینامیکی مخازن ذخیره مایع در هنگام زلزله است. در این راستا لازم است ابتدا رفتار دینامیکی مخازن در هنگام وقوع زلزله­های واقعی شناخته شده و انواع خرابی­های لرزه‌ای ممکن‌الوقوع در مخازن ذخیره مایع معرفی گردد. این خرابی‌ها سرمنشا تحقیقات زیادی در خصوص تحلیل دینامیکی مخازن می‌باشد که چکیده این تحقیقات در قالب دستورالعملهای کاربردی، در آیین‌نامه‌های معتبر منعکس شده‌اند. لذا در قسمت پایانی فصل، فلسفه بکار گرفته شده در برخی از آیین‌نامه‌های معتبر در رابطه با نحوه اعمال اثرات دینامیکی رفتار مخازن مرور می‌شود و مقررات آنها پیرامون مسائل کلی و مهم در حوزه تحلیل دینامیکی مخازن، مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد.
 1-1- خسارات وارد شده به مخازن ذخيره مايع تحت بارهای لرزه‌ای
مشاهدات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر خرابي­هاي مخازن ذخيره مایع در هنگام اعمال بارهای لرزه‌ای، بيانگر آسيب­پذيري بيشتر مخازن فولادي نسبت به مخازن بتني مي­باشد.تجربیات زلزله­های گذشته باعث شده است که آیین­نامه­های معتبر، مقررات خود را برای تحلیل دینامیکی مخازن دائما بهبود دهند. اگر چه مقررات آيين­نامه‌ای در خصوص بررسی برخي از پديده­ها به درک يکسانی رسیده است، اما فلسفه بکار گرفته شده در آیین­نامه­های مختلف،برای بررسی برخي دیگر از پدیده­ها، متفاوت بوده و هنوز جمع­بندی یکسانی در رابطه با آنها وجود ندارد. به عنوان مثال اثر سقف مخازن در باز توزیع نیروهای طراحی، نحوه تاثیر عوامل مختلف بر برآورد ارتفاع قسمت آزاد بالاي مخازن و يا باز توزيع تنش­ها در هنگام بلند شدن مخزن و .... از جمله مواردي هستند که هنوز مدل تحلیلی یکسانی براي آنها وجود ندارد.
بنابراین موضوع تحلیل دینامیکی مخازن ذخیره مایع، اگر چه موضوعی آشنا و با پیشینه طولانی است، اما به دلیل تعدد پدیده‌های درگیر با آن، هنوز دارای وجوه مبهم بسیاری است که باعث پویایی تحقیقات در این زمینه شده است. از طرفی، حضورپدیده­هایی نظیر اندرکنش مايع-سازه و پدیده اندرکنش سازه-خاک بر پيچيدگي­موضوع تحلیل دینامیک مخازنو تنوع خرابي­های مشاهده شده در آنها می­افزایند. شناخت دقيق انواع خرابي­هاي ناشی از اعمال بارهای لرزه‌ای در مخازن ذخيره، می­تواند دیدگاه اولیه­ای را در رابطه با زمینه­های تحقیق فراهم آورد.
در يک جمع بندي کلي خرابي­هاي حاصل در مخازن ذخيره مايع در هنگام زلزله را مي­توان در انواع ذيل خلاصه کرد.

👇 تصادفی👇

نقد نمایشنامه The Cherry Orchard by Anton Chekhovمدیریت کیفیت به زبان سادهدانلود مجموعه کتاب های دکترعلی شریعتیمتن کامل مقالات همایش ملی عمران و معماری (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)– 92 مقالهدانلود مقاله برقگیرهای اکسید روی Zno و استاندارد برقگیرهاAgile Professional Certification Preparation PMI.ACP (PMI-ACP Exam Prep) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای word

بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای word

دانلود بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای word

خرید اینترنتی بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای word

👇🏞 تصاویر 🏞