👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پاورپوینت "سيستم آبرسانی در تاسيسات مكانيكي ساختمان"

ارتباط با ما

دانلود


پاورپوینت "سيستم آبرسانی در  تاسيسات مكانيكي ساختمان"
سيستم آبرسانی در تاسيسات مكانيكي ساختمان-ppt
 
قسمتي از پاورپوينت:
مخازن توزيع آب: در سيستم هاي آبرساني شهري، مخازن توزيع يا مخازن سرويس براي مقاصدي چون ذخيره سازي آب، متعادل سازي جريان يكنواخت تغذيه (ورودي) و جريان غیر يكنواخت مصرف (خروجي) و نيز تامين و متعادل سازي فشار، طراحي و احداث مي شوند . نظر به اينكه بخش قابل توجهي از هزينه هاي پروژه هاي آبرساني شهري را احداث مخازن تشكيل مي دهد مهندس طراح بايد اطلاعات كافي از اهداف ،تاسيسات ، ظرفيت بهينه و عملكردی اين مخازن داشته باشد .
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼب: درﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ازاﺗـﺼﺎﻻت 90 درﺟـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي‬ ‫ﻓﺎﺿــﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ازﺳــﻪ راه و زاﻧــﻮي 45 درﺟــﻪ اﻧﺠــﺎم ﮔﺮدد ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻻزم ﺑــﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮرﻛﺎردﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت وﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ‪  PVC‬اﺗﺼﺎﻻت ازﻧﻮع ﻓﺸﺎرﻗﻮي ﺑﺎﺷﻨﺪ .‬
1.ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ و ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ، ﺗﻮاﻟﺖ ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺳﻴﻔﻮن و ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي‬ ‫اﺗﺼﺎﻟﻲ آن ﻣﺠﻬﺰﺑﻪ ﺷﺘﺮﮔﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
2. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻴﺐ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻴﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ 1/5 ﺗـﺎ 2 ‬‫درﺻﺪﺑﺎﺷﻨﺪ‬.
‫3. اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﻮاﻛﺶ وﻧﺖ ﺑﺎﻟﻮﻟﻪ 2/5اﻳﻨﭻ درﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎﻣﻼٌ ﺿﺮوري اﺳﺖ وﻻزم اﺟﺮا‬‫اﺳﺖ‬.
 
فهرست مطالب:
 
فرمت: ppt
تعداد صفحات: 66
حجم فايل: 4224 كيلوبايت
 
توجه: تمامی فایل های این فروشگاه بصورت zip می باشد. لطفا پس از دانلود آن را از حالت فشرده خارج نمایید در صورت نداشتن برنامه winrar آنرا از اینجا دانلود کنید.
* در صورت بروز مشكل در خريد فايل مي توانيد از طريق ايميل و شماره تماس با ما در ارتباط باشيد.*

👇 تصادفی👇

دانلود پاورپوینت طراحی توربین های پلتن-تعداد صفحات 30 اسلایدآموزش فارسی سازی کلش اف کلنز در اندروید Clash of Clans Farsiمقایسه چگالی حالت هادر نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدیآسيب‌ شناسي آموزش زبان‌ انگليسي در مدارس ايران بانضمام نگاهي به مشكلات آموزش زبان در دوره راهنمايي با نظر به تحليل محتواي كتاب درسيبررسي فرآيند توليد و كاربرد الياف فوق ظريف و نانوترفند های انتقال کسب و کار شما به اینستاگرام و بازاریابی با اینستاگرامرساله معماری خانه سالمندان به صورت فایل ورد و قابل ویرایش ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پاورپوینت "سيستم آبرسانی در تاسيسات مكانيكي ساختمان"

پاورپوینت "سيستم آبرسانی در تاسيسات مكانيكي ساختمان"

دانلود پاورپوینت "سيستم آبرسانی در تاسيسات مكانيكي ساختمان"

خرید اینترنتی پاورپوینت "سيستم آبرسانی در تاسيسات مكانيكي ساختمان"

👇🏞 تصاویر 🏞