👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودتعداد صفحات: 91 صفحه-----
قالب: WORD-----
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه .....
فهرست مطالب
 
چکیده تحقیق. 1
مقدمه. 3
فــصـل اول
1-1- بیان مسئله:8
1-2- اهمیت پژوهش:8
1-3- هدف پژوهش:9
1-4- سئوالات پژوهش:9
1-5- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها9
1-5-1- منبع کنترل. 9
1-5-2- عزت نفس:10
فــصـل دوم
2- پیشینه ی نظری.. 12
2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس... 12
2-1-1- نظریه ی جیمز. 12
2-1-2- نظریه ی مید. 13
2-1-3- نظریه ی کولی.. 14
2-1-4- نظریه ی روزنبرگ.. 15
2-1-5- نظریه ی سالیوان. 16
2-1-6- نظریه ی هورنای 18
2-1-7- نظریه ی آدلر. 19
2-1-8- نظریه راجرز. 21
2-1-9- نظریه ی مزلو. 23
2-1-10- نظریه آلپورت.. 24
2-1-11- نظرات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس... 25
2-1-12- عزت نفس و غرور. 27
عزت نفس بالا و عزت نفس پائین:28
2-1-13- نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس:33
2-1-14- نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان:36
2-1-15- کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس:37
2-2- منبع کنترل. 38
2-2-1- رویکرد ها و نظریه های متفاوت درباره وضع کنترل:39
تاریخچه، نظریه راتر:40
2-2-2- مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی:41
1-2-2-2- توان رفتار:41
2-2-2-2- انتظار :42
2-2-2-3- تقویت گذشته و تعمیم. 43
2-2-2-4- ارزش تقویت.. 43
2-2-2-5- موقعیت روان شناختی.. 44
2-2-2-5-1-آزادی حرکت:45
2-2-2-5-2- کمترین سطح هدف:45
2-2-3- تفاوتهای فردی:45
2-2-4- کنترل:46
2-2-5- واکنش در برابر از دست دادن کنترل:47
2-2-6- منبع کنترل:48
2-2-6-1- منبع کنترل درونی:49
2-2-6-2- منبع کنترل بیرونی.. 50
2-2-6-4- ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی.. 53
2-2-7- تصور راتر درباره انسان. 53
فــصـل سوم
3-1- طرح پژوهش:57
3-2- جامعه مورد پژوهش:57
3-3- نمونه روش نمونه گیری:57
3-4- ابزار تحقیق. 57
3-4-1- آزمون منبع کنترل. 57
3-4-2- آزمون عزت نفس... 59
3-5- روش اجراء پژوهش... 61
3-5-1- اجرای اصلی:61
3-6-1- روش آماری:61
فــصـل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری.. 63
مقدمه. 63
4-1- یافته های مربوط به سئوال پژوهش... 63
تفسیرآزمون:64
تفسیر آزمون:65
تفسیرآزمون:67
فــصـل پنجم
5-1- بحث و نتیجه گیری.. 69
خلاصه. 69
یافته ها:70
نتیجه:70
5-2- پیشنهادات.. 71
منابع و مآخذ. 72
ضمائــم. 75
 
 
پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.
منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.
عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود که فرد به خود نسبت میدهد و فکر میکند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز 60 نفر از دانشجویان که شامل 30 دختر و 30 پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.
روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:
1-بین عزت نفس ومنبع کنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
2-بین عزت نفس ومنبع کنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
3-بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.
4-بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

👇 تصادفی👇

پاورپوینت قانون و پرستارنقش مسيرياب (Router) در شبکهدانلود کتاب حفظ سلامتی در محیط رسانه های دیجیتال533-‌پارامترهای مؤثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق‌های FRPاموزش جامدات 3پازل ساز اندرویدتراکت سیاه سفید (ریسو) قنادی وشیرینی پزی لایه باز بسیازیبا باکلیپ آرت سرآشپز وکیک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞