👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پرسشنامه ترس از تصویر بدن(BICI)

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پرسشنامه ترس از تصویر بدن(BICI)
عنوان: پرسشنامه  ترس از تصویر بدن(BICI)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 3
تعداد سوالات:  19
این پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون[1] و همکاران طراحی شد. این آزمون حاوی ۱۹ پرسش است که هر پرسش دارای پنج گزینه است که از ۱(هرگز) تا ۵(همیشه) نمره­گذاری می­شود. در ایران بساک­نژاد و غفاری ۱۳۸۶ روایی این آزمون را براساس همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ 95% گزارش کردند. انتظاری و علوی­زاده (1390)، نیز همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ این آزمون را 89% گزارش کردند.

👇 تصادفی👇

DivineKitmulti32172-پیش بینی مقاومت بتن های معمولی و میكروسیلیسی در مقابل نفوذ یون های كلراید به استفاده ازشبكه های عصبیتأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترلبررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهر.....)پروژه برنامه ریزی منابع سازمان ERPدانلود تحقیق جرم آدم‌ربايي در حقوق ايران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پرسشنامه ترس از تصویر بدن(BICI)

دانلود پرسشنامه ترس از تصویر بدن(BICI)

دانلود دانلود پرسشنامه ترس از تصویر بدن(BICI)

خرید اینترنتی دانلود پرسشنامه ترس از تصویر بدن(BICI)

👇🏞 تصاویر 🏞