👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه/مقاله آماده درباره کاشت و خواص بادام با فرمت ورد 76 صفحه

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه/مقاله آماده درباره  کاشت و خواص بادام  با فرمت ورد 76 صفحه
بادام يكي از قديمي ترين درختاني است كه در مناطق سردسيري و نيمه سردسيري ايران كشت مي شود. بعضي از دانشمندان گياه شناس موطن اصلي بادام را به ايران نسبت مي دهند. فرض بر اين است كه خواستگاه اصلي بادام منطقه وسيعي از ايران و تاجيكستان و افغانستان تا غرب پاكستان بوده كه همراه كاروانها به فنيقيه و از آنجا به يونان و بعدها توسط يوناني ها به ساير بنادر درياي مديترانه انتقال و انتشار يافته است قريب دويست سال است كه بادام در نقاط مختلف حوزه مديترانه از طريق هسته تكثير شده و در اثر انتخاب طبيعي توده هاي مختلفي از بادام در نقاط مختلف جغرافيايي دنيا به وجود آمده و سازگار شده اند. به طور مثال توده بادام هاي اسفاكس در تونس طوري با طبيعت آنجا سازگار شده اند كه نيازي به سرما نداشته و نياز سرمايي را از بين خود حذف نموده اند به طور كلي مي توان گفت بادام بومي نقاط گرم و خشك آسياي غربي بوده و امروزه كشت آن در اسپانيا ،‌ ايتاليا ، ايران ،‌مراكش ،‌ پرتغال ، يونان و تركيه به طور وسيع معمول گرديده است . در دو دهه اخير شاهد افزايش توليد بادام در آمريكا نيز هستيم امروزه آن كشور يكي از صادر كنندگان عمده اين محصول به اروپا و ساير نقاط دنيا بوده و در سطح بين المللي ۴/۳ صادرات جهاني مغز بادام را در اختيار دارد .
فهرست :
مقدمه
بادام
مشخصات گياه شناسي بادام
مشخصات ظاهري درخت بادام
انواع بادام
نيازهاي اكولوژيكي بادام
فصل گلدهي
سال آوري
موارد عمده اي كه بايد در انتخاب ارقام در نظر گرفت
كاشت نهال
فصل كاشت
تراكم كاشت
شرايط اقليمي
قدرت رشد درخت
كشت ديم
آفت ها و بيماريهاي عمده درختان بادام
اهميت اقتصادي بادام در ايران و جهان
مشكلات بادام كاري در ايران
عمليات قبل از احداث باغ
انتخاب زمين باغ
آماده سازي زمين
عمليات قبل از كاشت
عمليات در سطح زمين باغ پس از كاشت
خاك ورزي يا اصلاح خاك
برداشت
نوع بادام
انواع ديگر بادام
بادام زميني
کاشت و پرورش دخت بادام هندي
ازدياد درخت كاشو
كاشت درخت
ترکيبات شيميايي
خواص دارويي
خواص بادام تلخ
روغن بادام
اسانس بادام تلخ
شكوفه و گل بادام
پوست ميوه بادام

👇 تصادفی👇

پروژه 12- طراحی سایت آژانس مسافرتیبانک ایمیل فرهنگیبررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتهاپــــروژه آموزش مجازی و سامانه های مدیریت یادگیری الکترونیک LMS و LCMSدانلود پروژه ساخت یک ربات مسیر یاب ( word )کنترل سرعت فن نسبت به دما , پروژه بسیار جالب و کاربردیآموزش کاتای هیان شودان کاراته شیتوریو با بونکای آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه/مقاله آماده درباره کاشت و خواص بادام با فرمت ورد 76 صفحه

پایان نامه/مقاله آماده درباره کاشت و خواص بادام با فرمت ورد 76 صفحه

دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره کاشت و خواص بادام با فرمت ورد 76 صفحه

خرید اینترنتی پایان نامه/مقاله آماده درباره کاشت و خواص بادام با فرمت ورد 76 صفحه

👇🏞 تصاویر 🏞