👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفشردن isostatic گرم (HIP) سرامیک های زیر میکرون بدون فشار Sintened در دماهای مختلف : پیشرفت در خواص مکانیکی برای استفاده در Arthroplusly کل لمبر (THA). چکیده : تأثیر فشردن isostatic گرم (HIPing) یرسرامیک های بعنوان Sintened شده برای Arthroplusly کل لمبر (THA) بررسی شد. قابلیت sinter این پودرها و حداقل درجه دما مورد نیاز برای بدست آوردن نفوذپذیری مسدود توسط sinterins شدن بدون فشار در هوار در درجه حرارت های بین 1280 و بمدت 2 ساعت تعیین شده است. درجه حرارت های 1300 و و فشار بکار رفته از MPa150 بمدت 30 دقیقه در چرخه های HIP استفاده شد. تراکم های بیشتر از % 96 از تراکم نظریه ایی (TD) بعد از HIP شدن بدست آمده است و اندازه های ذره قبلاً بدست آمده طی SiAtering شدت بدون فشار در طی بررسی HIP بطور جزئی افزایشی یافت. میکروساختارهای قبل و بعد از بررسی های HIP بوسیله دقیق نگاه کردن میکروسکوپی الکترون (SEM) مشاهده می شود.

👇 تصادفی👇

افزایش ممبر تلگرامبررسی فلسفه خردگرایی و تاثیر آن در معماری و شهرسازی امروزبررسی تحلیلی ابعاد نوآوری در برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی ایرانآزمون آرکی تایپ های مردانشناخت خودارضایی و روشهای ترک آنتجارت الکترونیکدراورکس مدل(JC 70 D)پاورپوینت "كاربرد پالس هاي نوري در صنايع غذايي"نظریه زبان ها و ماشین ها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞