👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه
عنوان: پرسشنامه عاطفه خود آگاه
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 6
توضیحات
واکنش به رویدادهای زندگی
در زیر شرایطی آمده است که احتمال دارد هر انسانی در طول زندگی روزمره خود با آن روبرو شود. لطفا هر یک از شرایط را مطالعه کنید و خود را در همان وضعیت قرار دهید، سپس مشخص کنید که احتمال واکنش به یا پاسخ شما به هر یک از این شرایط چیست.
روش نمره دهی و تفسیر
آزمون عاطفه خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است که 16 موقعیت (سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخهای، هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند. تمام سناریوهای این آزمون دارای آیتم های شرم و گناه و اشتغال ذهنی با احساس گنا هستند، در حالی که بعضی از آیتم ها شامل دفاع های شخصی جداسازی، بی تفاوتی و برونی کردن است.
اعتبار (پایایی) و روایی
منبع
 

👇 تصادفی👇

ازدواج مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک از منظر حقوقیدانلود لایه dem استان کرمانشاه390-روش سوراخ زنی برای تعویق جدا شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده باFRPپروژه اجرای ساختمان از مرحله پی کنی تا اتمام نازک کاریدانلود طرح توجيهی قايق هاي فايبر گلاسشبیه سازی چروکیدگی ورقه های هویج در خشک شدن با جریان همرفتی pdfEffect of vermicompost on yield and seed mucilage content of Plantago psylliumدانلود نقشه کامل موزه مردم شناسی همراه با رندر تریدی مکس ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه

دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه

دانلود دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه

خرید اینترنتی دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه

👇🏞 تصاویر 🏞