👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
بخشی از تحولات مهم حسابداری در سایه تشکیل شرکت های بزرگ و جدایی مالکیت از مدیریت شرکت های بزرگ اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان همان مدیران شرکت های واحد تجاری بودند و هیچگونه تضاد منافع بین مدیریت و مالکیت مطرح نبود به طوریکه مالکان خود بر تمامی عملیات شرکت کنترل داشته باعث افزایش ارزش شرکت می شدند. پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن تشکیل شرکت های سهامی بزرگ و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه به وجود آیند و در پی آن مالکیت از مدیریت جدا شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری عملیات شرکت از سه شاخص ROA، ROE و Q توبین استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دوره شش ساله بین سال های 1386 تا 1391 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت از طریق رابطه نرخ بازده دارایی (ROA) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین علیرغم وجود رابطه معکوس بین تمرکز مالیکت و عملکرد شرکت از طریق رابطه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد. همینطور بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت از طریق رابطه Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، ارزش شرکت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی.
 
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 167
 
 
فهرست مطالب
1- فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله
1-3 ضرورت انجام تحقیق
1-4 سوال تحقیق
1-5 فرضیه های تحقیق
1-6 اهداف اساسی پژوهش
1-7 متغیرهای تحقیق
1-8 قلمرو تحقیق
1-9 جامعه آماری
1-10 نمونه آماری
1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
1-12 ساختار کلی تحقیق
2 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه
2-2 حاکمیت شرکتی
2-3 ساختار مالکیت شرکت ها
2-4 معیارهای تمرکز
2-5 شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI)
2-6 ضریب آنتروپی (EC)
2-7 نسبت تمرکز سهامداران اصلی
2-8 نتایج تمرکز مالکیت
2-9 هزینه ها
2-10 منافع
2-11 عدم تقارن اطلاعاتی و «کژگزینی»
2-12 تئوری نمایندگی
2-13 مفاهیم عملکرد و ارزش
2-14 ارزش اسمی
2-15 ارزش دفتری
2-16 ارزش بازار(روز)
2-17 ارزش با فرض تداوم فعالیت
2-18 سود حسابداری
2-19 سود هر سهم (EPS)
2-20 سود تقسیمی
2-21 جریان های نقدی آزاد (FCF)
2-22 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
2-23 بازده دارایی ها (ROA)
2-24 بازده سهام (RT)
2-25 معیارهای اقتصادی
2-26 ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
2-27 ارزش افزوده بازار (MVA)
2-28 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)
2-29 پیشینه تحقیق
3 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 جامعه آماری
3-3 نمونه آماری
3-4 قلمرو تحقیق
3-5 نوع تحقیق
3-6 جمع آوری و طبقه بندی داده ها
3-7 روش تحقیق
3-8 متغیرهای تحقیق
3-9 فرضیه های تحقیق
3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-12 مزایای استفاده از داده های تابلویی
3-13 تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی
3-14 خلاصه فصل
4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق
4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا
4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده
4-5 ناهمسانی واریانس
4-6 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق
4-7 خلاصه فصل
5 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 مقدمه
5-2 خلاصه تحقیق
5-3 فرضیات و نتایج آزمون ها
5-4 محدودیت های تحقیق
5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
5-6 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی
منابع و ماخذ
پیوست
 
این پایان نامه به فرمت pdf می باشد
برای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنید
hoopadrayaneh@gmail.com

👇 تصادفی👇

نرم افزار رايگان افزايش بازديد سايت (بالا بردن رتبه ي سايت)نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش هنر- کارگاه روش تحقیق کد درس: 1712003مقاله تفسیر سوره لقماندانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان توربو ماشين 18 صتاثیر فیلتر های افقی در پایداری سد های خاکی هنگام افت سریع آب مخزنبررسي عوامل مختلف كاهش انگيزه پرسنلمجموعه کتاب های آموزش گرامر زبان انگلیسی Longman English Grammar ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

👇🏞 تصاویر 🏞