👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودكشش وكوشش انسان در جهت زيبا سازي يكي از ويژگيهاي فرهنگ است . جوامع انساني بعد از آنكه از تهيه غذا ، لباس و مسكن يعني نيازهاي اوليه مختصر فراغتي يافتند به ظرافت ، زيبايي ، نقاشي ، شعر سرگرمي و بالاخره آفرينش هنري پرداختند تا غذا ، لباس ، مسكن و انديشه را راحتتر مورد استفاده قرار دهد بر اساس اين نيازها و توجه به بعد معنوي انسانها در جوامع بشري وجود مراكز فرهنگي از اهميت بسياري برخوردار است و با توجه به اين اهميت ايجاد چنين مركزي در قسمتي از شهر مشهد كه نياز به اين مراكز بسيار احساس مي شود ضروري به نظر مي رسد اين پروژه مجموعه فرهنگي و هنري به نام خانه فرهنگ و هنر در محدوده قاسم آباد مشهد طراحي شده ، اين مجموعه از نظر مكاني در بين دو فضاي فرهنگي و آموزشي ( سينما و هنرستان ) قرار گرفته است و داراي قسمتهاي آموزش و پژوهش ، گالري و نمايشگاهها و مجموعه هاي خدماتي است .
عنوان صفحه
چكيده :1
فصلاول : مقد مه
1-1.مقدمه. 2
1-2.طرح مسئله. 4
1-3.ضرورت تحقيق... 5
فصل دوم : مطالعات پايه
2-1. تعاريف... 16
2-2. اوقات فراغت.... 25
2-3. ارزيابي کلي... 31
2-4. حوزه بندي و مجموعه هاي فرهنگي... 33
2-5. نقش مراکز فرهنگي در تأمين نيازهاي فرهنگي گروه هاي مخاطب.... 38
2-6. فضاهاي مجموعه فرهنگي... 42
فصل سوم : مطالعات تطبيقي
3-1. مجتمع فرهنگي و هنري امام رضا (ع). 69
3-2. مركز فرهنگي ژان ماريا تيژ پائو نومئا (طرح 1991ساخت 8-1993). 46
3-3. مجموعه گتي ( ريچارد ماير ). 48
3-4. مجموعه فرهنگي ميرزا كوچك خان گيلان 48
3-5. موزه عالي هنر ، آتلانتا (83-1980 ريچارد ماير ). 49
3-6. موزه هنري كيمبل : فورت ورس – تگزاس (72-1967). 50
3-7. فرهنگسراي فرخ 50
3-8. موزه هنرهاي معاصر تهران.. 51
3-9. فرهنگسراي بهمن... 52
3-10. فرهنگسراي سرو. 53
3-11. مرکز ملي ، فرهنگي و هنر ژرژپمپيدو- پاريس..... 53
فصل چهارم : مطالعات زمينه
4-1. خراسان در حال حاضر. 85
4-2. تاريخچه شهر مشهد.. 57
4-3. شناخت مسائل جغرافيايي و اقليمي مشهد.. 57
4-4. بررسي طرح جامع مشهد 60
4-5. توسعه شهر در آينده. 61
4- 6. مساحت و جمعيت.... 62
4-7. نحوه و نظام توزيع واستقرار کارکردهاي خدماتي در طرح جامع.. 63
4-8. نتيجه گيري... 64
4-9. موقعيت زمين... 65
4-10. اقليم.. 65
4-11. معرفي سايت.... 69
4-12. برنامه فيزيکي و سرانه هاي فضايي پروژه. 72
فصل پنجم : طراحي
5-1. معيارهاي انتخاب زمين... 76
5-4. نقشه هاي پروژه. 76
مراجع.................................................................................................................................................................................85

👇 تصادفی👇

علل مقاومت در برابر همراه بانکنمونه سوالات درس اصول بازاریابینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - حقوق اساسی کد درس: 1218062-1218273-1223004-1223005در بهشت پنج نفر منتظر شما هستندبازتابهاسوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- ادیان و عرفان- متون دینی به زبان خارجی 1 یک کد درس: 1220150 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞