👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري گزارش کارآموزي عنوان : کنترل کيفيت محل کارآموزي : شرکت ايران – ترانسفو
فصل اول : تاريخچه شرکت ايران – ترانسفو اصول و طرز کارترانس آزمايشگاه شيمي مواد مواد مورد آزمايش در آزمايشگاه فصل دوم : روغن ترانسفورماتور مقدمه انواع روغنها روال ساخت انواع روغن ها ترکيب شيميايي روغن ها ارزيابي خواص برش هاي روغن و روغن پايه روغن ترانسفورمر کاربرد روغن در ترانسفورماتور خواص روغن استانداردهاي روغن هاي عايق مشخصات روغن ترانسفورماتور خواص فيزيکي روغن ويسکوزيته روغن نقطه اشتعال در محيط بسته دانسيته يا چگالي روغن نقطه ريزش خواص الکتريکي روغن ترانسفورماتور استقامت دي الکتريک يا ولتاژ شکست عايقي ضريب تلفات عايقي مقاومت مخصوص عايقي خواص شيميايي روغن ترانسفورماتور ساختمان مولکولي روغن هاي عايق سولفور خورنده مقدار رطوبت در روغن پايداري در مقابل اکسيداسيون عدد خنثي سازي رسوب يا لجن ته نشيني افزودن مواد ضد اکسيداسيون در روغن مخلوط کردن انواع مختلف روغن روغن هاي مخصوص سرويس و نگهداري روغن روغن هاي نو روغن در سرويس کنترل کيفيت روغن تصفيه روغن تصفيه فيزيکي روغن تصفيه فيزيکي – شيميايي روغن خشک کردن ترانسفورماتور روغن زدن و يا شارژ روغن ادوات و تجهيزات روغن منبع انبساط يا کنسرواتور روغن نمايا نشان دهنده سطح روغن دستگاه تنفس کننده يا رطوبت گير فصل سوم : رنگ مقدمه رنگ چيست صنعت رنگ در دهه 90 شيمي رنگ طبقه بندي مواد رنگي پيگمانها طرز تهيه لاک روغني رنگ روغني رنگ ورني رنگهاي آبي رنگهاي الوارل پوشش کاري پودري رنگهاي قابل پخت با اشعه فراءبنفش رنگهاي دو جزيي فعال انواع رزين ها رزين هاي آلکيد مواد افزودني فصل چهارم : لاستيک مقدمه لاستيک نيتريل خواص لاستيک نيتريل کاربرد لاستيک نيتريل فصل پنجم : سيم مسي مقدمه لاک مصنوعي سيم لاکي با پوشش خود چسب تقسيم بندي سيم هاي مناسب براي سيم پيچي لايه هاي گوناگون يک نمونه سيم لاکي توليد سيم هاي لاکي سيم مسي با ايزوله کاغذي و ايزوله لاکي هاديها مواد عايق کننده و روکش فصل ششم : کاغذ ترانسفورماتور مقدمه ساختمان کاغذ مواد اوليه صنعت کاغذ سازي فصل هفتم : فلزات مقدمه خواص فلزات دستورالعمل (نحوه انجام پروسس احياء) بررسي نتايج آزمايش هدايت الکتريکي فلز مس فصل هشتم : روش آزمايش مواد در آزمايشگاه روش تست کنترل کيفريت روغن روش تست کنترل کيفريت رنگ روش تست کنترل کيفيت واشر لاستيکي روش تست کنترل کيفيت سيم و لاک سيم روش تست کنترل کيفيت عايق ها و پرس اشپان روش تست کنترل کيفيت مواد شستشو و زنگبرها فصل نهم : ضمائم و جداول ضميمه I– الف– متن کامل استدارد IEC و ديگر استانداردهاي روغن ترانسفورماتور ضميمه I- ب- روغن بکار رفته در شرکت ايران – ترانسفو ضميمه I- ج- استانداردهاي متداول انجام آزمايش استقامت دي الکتريک منابع فصل اول « تاريخچه ايران – ترانسفو » استفاده از نيروي برق وضعيت جديدي را در زندگي بشر بوجود آورده است که با توجه به کاربرد و اهميت ترانسفورماتور ، اين استفاده بهتر و مطلوبتر صورت مي پذيرد . کارخانجات ايران ترانسفو اولين توليد کننده ترانسفورماتور توزيع و قدرت در ايران مي باشند که زير نظر سازمان هاي ساتکا و شرکت زيمنس و ترافويونيون آلمان آغاز گرديد . شرکت ايران ترانسفو در سال 1345 با ابتکار وزارت نيرو جهت توليد ترانسفورماتور هاي مورد احتياج شبکه هاي توزيع برق کشور تأسيس مگرديد که قسمت عمده سهام را شرکت برق منطقه اي تهران و بانک صنعت و معدن به عهده داشت . اين شرکت در شهر ري اقدام به ايجاد يک کارخانه ترانسفور ماتور سازي نمود و از اواخر سال 1347 توليد ترانسفورماتور فشار قوي تا قدرت KVA 1600 و 330007 را آغاز نمود . فعاليت توليدي واحد شهر ري بسيار موفقيت آميز بود ، به ترتيبي که ظرفيت توليد کارخانه در طول 14 سال از MVA70 در سال 1347 به حدود MVA1700 در سال 1360 يعني حدود 24 برابر ظرفيت اوليه خود رسيد . با توجه به احتياجات روز افزون وزارت نيرو ، شبکه برق کشور به ترانسفورماتورهاي فشار قوي شرکت در سال 1354 تصميم به افزايش ظرفيت توليدي ترانسفورماتورهاي توزيع شبکه برقي و ايجاد کارخانه جديدي به منظور توليد ترانسفورماتورهاي قدرت جهت شبکه هاي برق سراسري کشور اتخاذ نمود . مواد اوليه اين شرکت عمدتاً از خارج تامين مي گردد که پس از انجام آزمايشات در آزمايشگاه مواد و تائيد قسمت کنترل کيفيت مواد ، وارد انبارهاي مواد اوليه مي گردند . دفتر طراحي و محاسبات فني جهت سفارشاتي که از برقهاي منطقه اي دريافت مينمايند و مطابق با ساتانداردهاي توليدي مي باشند ، نقشه و محاسبات لازمه را تهيه کرد و در اختيار دفتر برنامه ريزي قرار ميدهند . دفتر کنترل و تضمين مرغوبيت بطور مداوم در مسير توليد قطعات را کنترل و پس از تکميل در قسمت آزمايشگاه فشار قوي نيز ترانسفورماتور تکميل شده تحت آزمايشات الکتريکي مختلف قرار گرفته و سپس کنترل نهايي ميگردند . «اصول و طرز کارترانس » اساس کارترانسفورماتور بر القاي جريان الکتريکي استوار است . هنگامي که از داخل يک سيم جريان عبور کند در اطراف آن يک ميدان مغناطيسي ايجاد مي شود . حال اگر يک هادي در اين ميدان مغناطيسي طوري حرکت کند که خطوط قواي ميدان را قطع کند در اين هادي نيروي محرکه اي ايجاد مي شود . به همين اساس يک ترانس ساده يک فاز از يک هسته که از جنس آهن خالص است و دو سيم پيچ اوليه و ثانويه تشکيل مي شود . حال اگر سيم پيچ اوليه به جريان متناوبي وصل گردد در اثر عبور اين جريان متناوب يک ميدان مغناطيسي متغير در هسته ايجاد مي شود و اين نيروي محرکه جرياني در مدار توليد مي کند که اين جريان در سر مدار ثانويه ولتاژ متناوبي را ايجاد مي کند . بر طبق آنچه که گفتيم اساس ساختمان يک ترانس بر يک هسته و دو سيم پيچ استوار مي باشد . در ترانس هاي سه فاز ساخت کارخانه نيز هسته از ورق آهن مخصوص حاوي سيليسيم با شبکه کريستالي منظم و سيم پيچ ها از مس الکتروليت مي باشند . «نحوه توليد ترانسفورماتور» توليد ترانسفورماتور در کارخانه ايران – ترانسفو از نوع توليد کارگاهي مي باشد . قطعات مختلف ترانس در کارگاههاي مختلف به طور جداگانه توليد شده و سپس در قسمت مونتاژ به هم مونتاژ مي شوند و ترانس کامل از خط خارج مي شود . از کارگاههايي که به عنوان کارگاههاي اصلي کارخانه به شمار مي روند ميتوان کارگاه توليد ورق هسته و هسته چين بخش توليد سيم پيچ ها ، بخش مخزن سازي ، کارگاه آهنگري و سالن مونتاژ را نام برد . البته بخش خدمات توليد نيز بايد قطعات فرعي لازم را توليد نمايد تا امکان ساخت فراهم آيد . نحوه انجام کار بدين ترتيب است که ورقهاي آهن حاوي سيلسيم به ضخامت mm0.3 که به صورت رول و با عرضهاي متفاوت مي باشند توسط پرس اشتانس بريده و شکل مي يابند و سپس در روي ميزهاي مخصوص چيدن هسته ، هسته بدون سر ، چيده مي شود . در همين زمان سيم پيچ ها در سه نوع لايه اي ، کلافي و حلقه اي براي سيم پيچ ها فشار قوي به صورت استوانه اي از سيم تخت براي سيم پيچ هاي فشار ضعيف پيچيده مي شوند و سپس توسط عايق هاي فيبري بر روي هم با فشار معين مونتاژ مي شوند و براي قرار گرفتن در روي هسته ها به سالن مونتاژ هدايت مي شوند . سالن آهنگري برش و سوراخ کاري و تميز کاري قطعات آهني بدنه ترانس ، پايه ها ، وان و غيره را انجام ميدهد و قطعات فوق را براي ساخت مخزن ترانس به بخش ساخت مخزن هدايت شده و در آنجا بسته به ترانس ، بدنه مخصوص براي آن ساخته مطالعه شود در سالن مونتاژ اوليه ، سيم پيچ ها بر روي هسته هاي بدون سر قرار گرفته و سر چيني انجام مي شود و سپس عمليات اتصال سيم ها و اتصال کليد تنظيم ولتاژ انجام مي گيرد تا قسمت موثر ترانس (اکتيوتايل) حاضر گردد .

👇 تصادفی👇

504 و 1100 رو قورت بده ( تخفیف فوق العاده ویِژه)امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93بنياد اخلاقدانلودر تمام بازی و نرم افزار های پولی گوگلدانلود پاورپوینت تحلیل دینامیکی یک سازه نامعینبرنامه اشکار ساز دوربین پلیسكارآموزي در كارخانه كاشي سازي سپهر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞