👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

ارتباط با ما

دانلود


پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی
عنوان: پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 7
توضیحات:
پرسشنامه ای را که در پیش روی دارید حاوی 60 سؤال است و هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می باشد
عابدی(1372) با اقتباس از آزمون های مطرح خلاقیت، نظیر آزمون تورنس(حقیقت، 1377) برای سنجش تفکر خلاق پرسشنامه 60 گویه ای در چهار بعد سیالی(16 گویه)، انعطاف پذیری(11 گویه)، اصالت(22 گویه) و بسط(11گویه) تهیه کرد. در مقابل هر گویه سه گزینه قرار دارد که به ترتیب نمره ای از 2-0 می گیرند و جمع نمره ها نمره کل خلاقیت شناختی را نشان می دهد که دامنه ای ازنمرات 0 تا 120 را شامل می شود.
 

👇 تصادفی👇

زندگینامه دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفترابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزاناثر تلقیح قارچ P. indica و سویه های ریزوبیومي بر شاخص های رشد گیاه لوبیا در شرایط تنش شوی و خشکيپارامتر های فرآیند انعقاد الکتریکیپروپوزال بررسی و بهینه‌سازی کنترل فعال سازه‌ها براساس منحنی ظرفیت- تقاضادانلود مقاله سیستم های مبتنی بر شبکه عصبی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

دانلود پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

خرید اینترنتی پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

👇🏞 تصاویر 🏞