👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه کامپیوتر معماری سرویس گرا

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه کامپیوتر معماری سرویس گرا
چکیده
یک معماری سرویس گرا اساساً یک مجموعه از سرویس ها است که این سرویس ها با هم ارتباط و تعامل دارند. این ارتباط می تواند به صورت ارتباط از طریق پیغام باشد یا اینکه دو یا چند سرویس با همکاری هم، کاری را انجام دهند. معماری سرویس گرا چیز جدیدی نمی باشد. در این پروژه به بررسی معماری سرویس گرا، به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای صنعت مهندسی نرم افزار و تکنولوژیهایی قابل استفاده در این معماری، پرداخته می شود.
 
تعداد صفحات 118 word
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیش گفتار .................................................................................. A
چکیده........................................................................................ D
فصل 1 :
2-1-1- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا................. 9
3-1-1- آماده شدن برای معماری سرویس گرا........................................... 12
2-1- معرفی................................................................................................... 15
3-1- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا...................................... 17
4-1- نرم افزار به عنوان سرویس................................................................ 19
5-1- مفهوم معماری سرویس گرا................................................................ 20
6-1- معماری سرویس گرای مقدماتی.......................................................... 23
7-1- معماری سرویس گرای توسعه یافته................................................... 25
8-1- نیازمندیهای معماری سرویس گرا....................................................... 29
فصل 2 : معماری سرویس گرا
2-2- محرک های تجاری در رویکردی جدید............................................... 32
3-2- معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل......................................... 35
1-3-2- تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا.................................................... 35
2-3-2- طراحی بر مبنای جزء...................................................................... 36
3-3-2- طراحی سرویس گرا........................................................................ 37
4-3-2- طراحی بر مبنای واسط................................................................... 39
5-3-2- معماریهای برنامه های کاربردی لایه ای ....................................... 41
4-2- نگاهی دقیق تر بر معماری سرویس گرا.............................................. 42
1-4-2- جنبه های عملکردی......................................................................... 43
2-4-2- جنبه های کیفیت سرویس................................................................ 44
3-4-2- همکاری SOA................................................................................. 45
4-4-2- نقش ها در معماری سرویس گرا.................................................... 45
5-4-2- عملیات در معماری سرویس گرا..................................................... 46
6-4-2- سرویس در بافت SOA.................................................................. 48
7-4-2- سرویس در برابر اجزاء.................................................................. 49
5-2- مزایای معماری سرویس گرا............................................................... 51
1-5-2- بالا بردن دارایی های موجود.......................................................... 51
2-5-2- مجتمع سازی و اداره کردن راحت تر پیچیدگی ............................. 52
3-5-2- پاسخگویی بیشتر و خرید و فروش سریعتر .................................. 52
4-5-2- کاهش هزینه و افزایش استفاده مجدد............................................. 52
5-5-2- آمادگی در برابر حوادث.................................................................. 53
فصل 3 : معماری سرویس وب
2-3- سرویس وب چیست؟........................................................................... 56
3-3- مدل چند لایه مبتنی بر XML-Web service..................................... 56
1-2-3- برخی از ویژگیهای سرویس های وب............................................. 63
4-3- قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب.............................................. 65
1-1-3-3- انگیزه های مالی برای معماری سرویس گرا ............................. 66
2-1-3-3- خصیصه های معماری سرویس وب.......................................... 68
3-1-3-3- سازمان قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب....................... 69
4-1-3-3- خصوصیات گزارش.................................................................... 71
5-1-3-3- موارد کاربردی و سناریوی مورد استفاده .............................. 72
6-1-3-3- برنامه های کاربردی نمونه......................................................... 71
7-1-3-3- ابزارهای تست............................................................................. 72
2-3-3- گزارش بر مبنای WS-I 1.0........................................................... 72
1-2-3-3- سناریوی مورد استفاده یک طرفه............................................... 73
2-2-3-3- سناریوی مورد استفاده تقاضا / پاسخ همزمان......................... 73
3-2-3-3- سناریوی مورد استفاده تماس برگشتی اولیه ............................ 73
فصل 4 : انتخابهای تکنولوژی
2-4- مقدمه.................................................................................................... 77
1-2-4- مزایای سرویس های وب................................................................ 77
2-2-4- معایب سرویس های وب................................................................. 78
3-4- لایه های پشته معماری سرویس گرا................................................... 79
1-3-4- حمل و نقل....................................................................................... 79
2-3-4- پروتکل تبادل سرویس..................................................................... 80
3-3-4- شرح سرویس.................................................................................. 81
4-3-4- سرویس........................................................................................... 82
1-4-3-4- سرویس وب و J2EE................................................................. 82
2-4-3-4- چارچوب کاری احضار سرویس وب......................................... 83
3-4-3-4- برخی ملاکهای مؤثر در انتخاب چهارچوبها............................... 84
5-3-4- فرآیند تجاری................................................................................... 92
6-3-4- بایگانی سرویس............................................................................... 94
1-6-3-4- درخواست مستقیم....................................................................... 94
2-6-3-4- انتشار جمعی ساده .................................................................... 94
3-6-3-4- استفاده از دایرکتوری................................................................. 95
7-3-4- سیاست............................................................................................ 95
1-7-3-4- استانداردهای نوظهور برای سیاست.......................................... 96
8-3-4- امنیت................................................................................................ 97
9-3-4- معاملات.......................................................................................... 102
1-9-3-4- استانداردهای نوظهور برای معاملات........................................ 103
- WS-Coordination................................................................................ 103
- WS-Transaction................................................................................... 104
پشتیبانی نگهداری برای سرویس وب ......................................................... 104
10-3-3- مدیریت......................................................................................... 105
نتیجه گیری.................................................................................................... 107
خلاصه ......................................................................................................... 108
پیوست........................................................................................................... 110
منابع.............................................................................................................. 112

👇 تصادفی👇

لایحه برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران سالهای 1393-97مدل مو(بافت مو)دوربین های دیجیتال574-تحلیل حساسیت غیر خطی قابهای بتنی با تركیب اثرات محوری و خمشینقشه dxf درب (1)Research Methods in Education -6th Edاقدام پژوهی تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT )مدیریت و کنترل پروژه - جزوه (2)thermit welding با فرمتpdfدر56صفحهبانک شماره موبایل ایرانسل به تفکیک شهر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه کامپیوتر معماری سرویس گرا

پایان نامه کامپیوتر معماری سرویس گرا

دانلود پایان نامه کامپیوتر معماری سرویس گرا

خرید اینترنتی پایان نامه کامپیوتر معماری سرویس گرا

👇🏞 تصاویر 🏞