👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) و تاثیر آن در پیش بینی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) و تاثیر آن در پیش بینی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) و تاثیر آن در پیش بینی قیمت سهام است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1391 بررسی شده است (540 شرکت-سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 Spss، 7Eviews و 16Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین شاخص قدرت نسبی و روند قیمت سهام رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که واگرائی بین شاخص قدرت نسبی و روند قیمت همواره در تغییر روند قیمت سهام موثر است و تاثیر گذاری آن به صورت مثبت و مستقیم می باشد.
کلمات کلیدی: شاخص قدرت نسبی (RSI)، قیمت سهام،‌بورس اوراق بهادار،‌سرمایه گذاری واگرایی مثبت، واگرایی منفی و پانل دیتا
 
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 164
 
فهرست مطالب
1- فصل اول: کلیات طرح تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4 اهداف پژوهش
1-5 فرضیه های پژوهش
1-6 متغیرها و مدل پژوهش
1-7 روش پژوهش
1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-10 قلمرو پژوهش
1-11 جامعه آماری پژوهش
1-12 تعاریف واژگان کلیدی (تعاریف عملیاتی واژگان)
1-13 ساختار پژوهش
1-14 خلاصه فصل
2 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 پیش بینی قیمت سهم
2-3 انواع شاخص بورس در ایران
2-4 شاخص های بازار سرمایه در سایر کشورها
2-5 روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار
2-6 اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکی
2-7 شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا
2-8 شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)
2-9 شاخص قدرت نسبی
2-10 بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا و شاخص قدرت
2-11 دستورالعمل محاسبه شاخص بازده سهام (سهام شناور آزاد)
2-12 مروری بر مطالعات تجربی
2-13 خلاصه فصل دوم
3 فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 جامعه آماری پژوهش
3-3 تعیین حجم نمونه پژوهش
3-4 اهداف مشخص تحقیق
3-5 سوال های پژوهش
3-6 فرضیه های پژوهش
3-7 روش پژوهش
3-8 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
3-9 تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آنها
3-10 تعاریف عملیاتی متغیر وابسته
3-11 تعاریف عملیاتی متغیر کنترلی
3-12 مدل پژوهش
3-13 اعتبار درونی و برونی پژوهش
3-14 روش واکاوی مدل ها و آزمون فرضیات
3-15 روش داده های پانل
3-16 آزمون هاسمن
3-17 آزمون معنی دار بودن مدل
3-18 آزمون معنی دار بودن ضرایب
3-19 آزمون بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
3-20 آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی
3-21 فرض نرمال بودن باقیمانده ها
3-22 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل
3-23 فرض مستقل بودن باقیمانده ها
3-24 فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقی مانده ها
3-25 فرض عدم خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل
4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
4-5 بررسی هم خطی میان متغیرهای تحقیق
4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
4-7 خلاصه فصل
5 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 خلاصه پژوهش
5-3 نتایج آزمون فرضیه
5-4 محدودیت های تحقیق
5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق
5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
5-7 خلاصه فصل
منابع و ماخذ
پیوست ها
 
این پایان نامه به فرمت pdf می باشد
برای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنید
hoopadrayaneh{@}gmail.com

👇 تصادفی👇

طرح توجيهي و پروژه کارآفرینی سنجش رسانايي بدنتلگرام با شماره ناشناسنمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- اقتصاد سنجی میانه کد درس: 1221174دانلود مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)هوش معنوی و انگیزه پیشرفتAdvanced DC DC Converterمدار آمپلی فایردسترسی به کامپیوتر از طریق فلش(كاملا واقعي)تخفيف ويژهدانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان اذربایجان غربینمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) و تاثیر آن در پیش بینی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) و تاثیر آن در پیش بینی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) و تاثیر آن در پیش بینی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) و تاثیر آن در پیش بینی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

👇🏞 تصاویر 🏞