👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
با توجه به افزایش حجم معاملات در بازار اوراق بهادار ایران و لزوم به کارگیری ابزارهای مناسب در زمینه بررسی وضعیت شرکت ها برای سرمایه گذاری در آنها نیاز به استفاده از الگوهایی که بتواند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده و در شرایط محیط نامطمئن سرمایه گذاری پیش بینی نماید احساس می شود و به همین دلیل در تحقیق حاضر به بررسی رابطه انحراف ها و نوسان های سود و بازده کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. اهداف تحقیق عبارتند از بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود و بازده کل سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود فعلی و بازده کل سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار، بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود آتی و بازده کل سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. در این پژوهش اطلاعات از منابع کتابخانه ای، کتاب ها، پایان نامه ها، مجلات و مقالات فارسی و لاتین و همچنین از اطلاعات موجود در پایگاه بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و تحلیل های فراوانی و گرافیکی در آن استفاده می شود و همچنین برای آزمون فرضیه تحقیق و تحلیل ارتباط دو سویه بین نوسان و انحراف درآمد و بازده کل از نرم افزار Evies و مدل (Jorgensen et al.,2012) برای تحلیل ها استفاده شد و همچنین از نرم افزار Excel برای آماده سازی داده ها و رسم نمودارهای مربوطه استفاده گردید. طبق نتایج تحقیق ملاحظه شد: بین نوسان و انحراف درآمد با بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. بین نوسان و انحراف درآمد فعلی با بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. بین نوسان و انحراف درآمد ذاتی با بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: بازده سهام، نوسان سود، انحراف سود
 
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 127
 
 
فهرست مطالب
1 فصل اول
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 سوالات تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 فرضیه های تحقیق
1-6 قلمرو تحقیق
1-7 روش انجام تحقیق
1-8 تعاریف
1-9 ساختار پایان نامه
2 فصل دوم
2-1 مقدمه
2-2 پیش بینی رشد سودهای آینده ی شرکت
2-3 برخی از شاخص های مرتبط با سود و بازده
2-4 سابقه تحقیقات داخلی
2-5 سابقه تحقیقات خارجی
2-6 جمع بندی
3 فصل سوم
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 متغیرهای تحقیق
3-4 مدل مفهومی تحقیق
3-5 جامعه آماری تحقیق
3-6 نمونه آماری
3-7 آزمون فرض های آماری با آنالیز رگرسیون
3-8 آزمون فرض های آماری با ضریب همبستگی
3-9 ضریب همبستگی
3-10 آزمون میانگین یک جامعه آماری
3-11 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
3-12 روند تحلیل داده های تابلویی در EVIEWS
3-13 جمع بندی فصل
4 فصل چهارم
4-1 مقدمه
4-2 معرفی متغیرهای مدل
4-3 آزمون های ریشه واحد و مانایی
4-4 آزمون دیکی-فولر و دیکی-فولر تعمیم یافته
4-5 آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون
4-6 همبستگی بین متغیرهای مدل
4-7 تخمین مدل رگرسیونی
4-8 آزمون چاو
4-9 آزمون هاسمن
4-10 تخمین نهایی
4-11 بررسی فروض تحقیق
5 نتیجه گیری
منابع
 

👇 تصادفی👇

پایان نامه مفاهیم امنیت در شبکه های کامپیوتریدانلود بازی جنگ بیرون مرزی Armorslays اندرویدفیلم آموزشی ایجاد سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک در اینونتوردانلود مقاله آماده درباره تحولات در زنجيره گزارشگري مالي‎ با فرمت word-ورد 25صفحهبررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستانرقص کردی در گذر زماندانلود تحقیق آشنایی کامل با تلویزیون های سه بعدی و طرزکار آنها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانلود بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین انحراف ها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

👇🏞 تصاویر 🏞