👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word

ارتباط با ما

دانلود


بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1-4 اهداف پژوهش... 6
1-5 سؤالات اساسی تحقیق. 6
1-6 تعریف مفاهیم اساسی تحقیق. 7
1-6-1 ارزش­ها7
1-6-2 نسل. 8
1-6-3 ملاک­های تمایز نسل­ها از یکدیگر در ایران. 9
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 پیشینه تحقیق. 11
2-1-1 پژوهش­های خارج از کشور. 11
2-1-2 پژوهش‌های داخل کشور. 16
2-1-3 جمع‌بندی پیشینه تجربی. 21
2-2 مروری بر رویکردهای نظری. 22
2-2-1 نظریه­های جامعه­شناختی. 23
2-2-1-1 رویکرد اجتماعی شدن مارگارت مید. 23
2-2-1-2 تئوری ساختي ـ کارکردي پارسنز. 24
2-2-1-3 رهیافت تاریخی کارل مانهایم. 25
2-2-1-4 تئوری تناقض در پرورش اجتماعي اوليه و ثانويه برگر و لاکمن. 27
2-2-1-5 تئوری پیوند اجتماعی جورج زیمیل. 29
2-2-1-6 تئوری تعارض سنت و تجدد29
2-2-1-7 رویکرد دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت.. 30
2-2-1-8 پییر بوردیو. 32
2-2-1-9 رویکرد نسلی کریستوفر بالس... 35
2-2-1-10 رویکرد نسلی ویلیام اشتراوس و نیل هاو. 36
2-2-1-11 رویکرد نسلی وایت.. 38
2-2-2 نظریه‌های روانشناسی و روان‌شناسی اجتماعی. 38
2-2-2-1طبقه­بندی روکیچ از ارزش­ها38
2-2-1-2 طبقه­بندی شواتزر از ارزش­ها39
2-2-1-3 تئوری حشو ارزشي گودنو. 40
2-2-1-4 آلپورت.. 41
2-3 چارچوب مفهومی پژوهش... 42
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 46
3-2 مشخصه­های عمده روش­شناسی کیفی. 46
3-3 نظریه زمینه­ای. 46
3-4 میدان موردمطالعه. 47
3-5 نمونه­گیری. 49
3-6 روش­های گردآوری داده­ها51
3-7 روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها52
3-7-1 کدگذاری باز. 53
3-7-2 کدگذاری محوری. 53
3-7-3 کدگذاری گزینشی یا انتخابی. 53
3-8 اعتبار و پایایی تحقیق. 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1 مقدمه. 57
4-2 یافته­های سؤال اول. 58
4-3 یافته­های سؤال دوم67
4-4 یافته­های سؤال سوم73
فصل پنجم:نتیجه­گیری
5-1 نتایجعمدهپژوهش... 77
5-2 نتیجه­گیری. 79
5-3 پیشنهادات پژوهش... 82
5-4 محدودیت­های تحقیق. 84
منابع. 86
ضمائم.
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: مقوله­های استخراج‌شده‌ی عمده­ی مربوط به درک و تفسیر ارزش‌های جوانان.............52
جدول 4-2: مقوله­های عمده و مقوله هسته ارزش‌های جوانان.........................................................62
جدول 4-3: مقوله­های عمده مربوط به درک و تفسیر ارزش‌های بزرگ‌سالان..................................64
جدول 4-4: مقوله­های عمده و مقوله هسته ارزش‌های بزرگ‌سالان..................................................68
جدول 4-5: مقوله­های عمده مجدا کدگذاری شده به تفکیک ابعاد شرایطی، تعاملی و پیامدی.........
فهرست مدل­ها
عنوان صفحه
مدل 4-1: مدل زمینه­ای درک و تفسیر ارزش‌های جوانان در قالب ارزش رفاه­طلب.........................67
مدل 4-2: مدل زمینه­ای درک و تفسیر ارزش‌های بزرگ‌سالان..........................................................73
مدل 4-3: مدل نهایی زمینه­ای درک ارزش‌های بین نسلی به‌مثابه‌ی ارزش‌های رهایی‌بخش.............
هویت هر جامعه­ای زائیده فرهنگ آن جامعه است. فرهنگ خود متشکل از ارزش­ها، باورها، هنجارها و نگرش­های حاکم بر رفتار افراد است. از بین این عناصر، می­توان گفت ارزش­ها بیشترین نقش را در رفتار فرد ایفا می­نمایند. ارزش­ها در بعد روانی و فردی مهم‌ترین منبع برای جهت­گیری درک و شناخت از خود و در بعد اجتماعی، مجموعه­ای از عقاید و نگرش­ها هستند که فرد طی فرآیند جامعه­پذیری آن‌ها را می­آموزد و خود را با قواعد و هنجارهای جامعه هماهنگ می­سازد و ارزش­ها به جهت ذهنی، رفتار افراد و داوری­های آنان را نسبت به‌تمامی امور متأثر می­سازند. بررسی ارزش‌های نسل جوان و بزرگ‌سال موضوع بحث و بررسي ديرينه و مشترک جامعه‌شناسان، روان­شناسان اجتماعي، صاحب‌نظران علوم تربيتي و مردم‌شناسان فرهنگي بوده است. در جامعه­شناسی بررسی ارزش­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا یکی از موارد و موضوعات موردمطالعه در علم جامعه­شناسی مطالعه رفتار انسان­هاست و کنش­ها و رفتارهای افراد، آگاهانه یا ناخودآگاه بر اساس ارزش‌های درونی آنان صورت می­گیرد. سخن گفتن از فرهنگ یک جامعه بدون ارزش­ها، سخن بی‌معنی و مفهوم است. نیک گهر در کتاب خود ارزش را این‌گونه تعریف می­کند که ارزش «ارزش معیاری است که شخص اقامه می­کند و به آگاهی اجتماعی و درک وی از امور و عوامل تأثیرگذار اجتماعی/ اقتصادی مربوط است که وی با طبقه اجتماعی وابسته به آن را احاطه کرده و با جامعه با شرایط تاریخی اقتصادی و اجتماعی­اش که در آن زندگی می­کند در ارتباط است» (نیک گهر،1373: 163).
در دو دهه اخیر، با تغییرات ساختار اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران درنتیجه بهبود شاخص­هایی هم چون صنعتی شدن، افزایش میزان شهرنشینی، افزایش میزان تحرک اجتماعی و مهاجرت، جوانی جمعیت، توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی، توسعه وسایل ارتباط‌جمعی و استفاده از فنّاوری‌های نوین ارتباطی و توسعه نهادهای اجتماعی جدید مانند آموزش‌وپرورش و دانشگاه، زمینه مساعدی برای بروز تغییرات در ارزش­ها و نگرش­های اقشار جامعه ایرانی به وجود آورده است. نسل جوان نیازهایی را جستجو می­کند که متفاوت از نسل قدیم است. این امر ناشی از دگرگون شدن ارزش­ها به‌واسطه‌ی تحولاتی بود که تمام ابعاد زندگی را به‌طور بی­سابقه­ای تحت تأثیر خود قرارداد و محیطی متفاوت را برای پرورش نسل جدید فراهم کرد؛ درنتیجه نسل جدید، نسلی متفاوت از گذشتگان خویش است. کشورهایی درحال‌توسعه از این دگرگونی­ها در امان نماندند و شکل­های کم‌وبیش متفاوتی از آن تجربه کردند. ایران نیز به‌مثابه‌ی یکی از کشورهای درحال‌توسعه، ناظر اتفاقات مهمی طی سه دهه­ی آخر قرن بیستم بوده است.
ارزش­ها درونی­ترین لایه­های شخصیت انسان­ها هستند و شناخت مطلوب واقعیت­های درونی هر کس منوط به شناخت ارزش­ها و گرایش­های ارزشی اوست (یوسفی، 1383). ارزش برای هر فرد نوعی باور است که به شکل محوری، درون نظام باور کلی فرد جای گرفته است و مشخص می‌سازد که او چگونه «باید» و «نباید» رفتار کند، یا در صورت داشتن هدف‌هایی، کدام‌یک ارزش کسب کردن دارند و کدام‌یک ندارند. همچنین می‌توانیم آن را تحت عنوان ایده آل‌های انتزاعی و مجرد، مثبت و منفی که مقید یا ملزم به موقعیت یا موضوع گرایش خاص نیستند تعریف کرد. آلن بیرو در کتاب «فرهنگ علوم اجتماعی» ارزش‌های اجتماعی را مدل‌های کلی اقسام ارزش‌های شخص، فرهنگ، قضایی و ... را لزوماً از ارزش‌های اجتماعی متمایز نمی‌داند و تأکید دارد، مردم باارزش‌های اجتماعی، حیات اجتماعی خود را می­گذرانند و اعضای جامعه در برابر این ارزش­ها به‌نوعی وفاق رسیده­اند (آلن بیرو،1377: 386). در دوران گذشته انتقال ارزش­ها از نسلی به نسل دیگر را مشارکت روزمره کودکان در زندگی بزرگ‌ترها تضمین می­کرد و هرکجا که مردم کار می­کردند و نیز هرکجا که به تفریح و سرگرم‌کننده خود می‌پرداختند، کودکان با بزرگ‌ترها مختلط بودند و به‌این‌ترتیب هنر زندگی کردن را از روی تماس­های روزمره می­آموختند (فرزانه و چراتی، 1390)؛ اما در پی وقوع انقلاب صنعتی و فرآیند نوسازی جوامع صنعتی و جوامع درحال‌توسعه، تداوم تاریخی و ساختاری نسل­ها دچار تغییر و تحول شد به‌طوری‌که در پی روند نوسازی، ابتدا جوامع پیشرفته و سپس جوامع در حال پیشرفت، تغییرات سریع و شدید و حوادث بزرگ مقطعی و تاریخی، نظیر جنگ­ها، جنبش­ها و انقلابات اجتماعی را تجربه کردند که سبب شد بین اجتماع سنتی دیروز در جامعه مدرن امروز، شکاف وسیع و عمیقی به وجود آید (توکل و قاضی نژاد، 1385: 96) به‌طوری‌که برخی اندیشمندان علوم اجتماعی بر این نظرند که در فرآیند استقرار مدرنیته و گذار جامعه سنتی به جامعه‌ی مدرن، بسیاری از عناصر مهم سنتی ساختار فرهنگی جامعه درهم‌شکسته می­شوند و عناصر و ساختارهای جدیدی جایگزین آن­ها می­شود که یکی از ابعاد مهم این تغییر و تحولات فرهنگی در جامعه، تغیر ارزش‌های سنتی و مدرن در بین جوانان و بزرگ‌سالان می‌باشد (زاهدی و خضر نژاد، 1392، 69) که به تعبیر باتومور استمرار یک جامعه به‌وسیله فرآیند جامعه‌پذیری که سنت اجتماعی نسل­های پیشین را به نسل­های جدید انتقال می­دهد، تأمین می­شود، لیکن جامعه‌پذیری هرگز کامل نیست، یعنی نسل­های جدید هرگز زندگی اجتماعی پیشینیان خود را دقیقاً تکرار نمی­کنند.

👇 تصادفی👇

آلبوم صوتی ضامن آهودانلود مجموعه مقاله و فایل آموزشی با موضوع گرافن ( Graphene )20- مطالعه موردی مقایسه تست استاتیک در مقابل تست دینامیک در تعیین مقاومت نهایی شمعتولید قالبهای صنعتیاثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و صمغ هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر ویژگی های حسی و رنولوژیکی اسپاگتی بدون گلوتنSCIENCE-EARTH S ECOSYSTEMSاصول انبارداريرابطه سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word

دانلود بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word

خرید اینترنتی بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word

👇🏞 تصاویر 🏞